Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

WHO: Hälsovården i det krigshärjade Ukraina behöver mera pengar – miljoner ukrainare lider av psykisk ohälsa

En man tränar sina muskler på en ställning i en lekpark.
Bildtext En ukrainsk man tränar sina muskler på en ställning i en lekplats i Odessa, Ukraina, den 30 januari 2023. Ukrainarna har hittat på en rad olika metoder för att stärka sin motståndskraft och mentala hälsa.
Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Hälsovården har fått allt allvarligare problem i takt med de ryska attackerna mot Ukraina.

Världshälsoorganisationen WHO vädjade på fredagen om mera pengar för hälsosektorn i Ukraina.

WHO:s regionchef för Europa, Hans Kluge, säger att landet nu behöver pengar för att säkerställa sjukvård, rehabilitering och mentalvård.

Kluge, som höll presskonferens i den ukrainska staden Zhytomyr, sa att det handlar om att försöka nå 13,6 miljoner människor.

– Vår vädjan för 2023 är 240 miljoner dollar – 160 miljoner för Ukraina och 80 miljoner för flyktingmottagande länder.

En patient med benprotes går på en joggningsmaskin.
Bildtext En patient med benprotes går på joggningsmaskin. Fysisk och mental rehabilitering ges på sjukhuset i Truskavets, Ukraina, 10 februari 2023.
Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Kluge beskrev ändå det ukrainska hälsovårdssystemet som ”anmärkningsvärt motståndskraftigt” trots att man nästan 780 ryska attacker har riktats mot just den sektorn.

Enligt en utredning som WHO gjort kämpar 10 procent av ukrainarna för att få tillgång till mediciner. Många apotek har skadats eller förstörts helt i attacker och leveranserna fungerar inte.

En tredjedel av de tillfrågade uppgav att de inte längre har råd med den medicin de behöver.

En man med amputerade ben sitter i en rullstol.
Bildtext En man med amputerade ben sitter i en rullstol. Bilden är tagen 10 februari 2023. Sedan krigets början har Truskavets stadssjukhus i Ukraina blivit en plats för både fysisk och psykisk rehabilitering för skadade soldater och medborgare.
Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Ukraina behöver också hjälpmedel, till exempel rullstolar för dem som ådragit sig allvarliga skador.

Kluge sa också att närmare 10 miljoner människor i Ukraina beräknas lida av någon form av psykisk ohälsa.

Skadad hand håller i en annan hand.
Bildtext Ukrainska arméläkare behandlar en skadad ukrainsk soldat vid Donbass frontlinje, den 29 december 2022.
Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Den mentala hälsan under press

Det dagliga livet fortsätter i Ukraina under svåra förhållanden.

Snart ett år av fullskaligt krig har orsakat en massiv ökning av psykisk skada och nöd. I hela landet rapporterar vårdpersonal att den vanligaste begäran handlar om att få hjälp med att hantera sömnlöshet, ångest, sorg och psykisk smärta.

Nöd och smärta balanseras mot kämparanda och anpassningsförmåga som banar väg för återhämtning. Mitt i kaoset använder människor olika sätt att hantera den stress och ångest som de går igenom.

Ett sjukt barn i en säng. En man lägger sin hand på barnets panna.
Bildtext En far med sin son på Ohmatdyt-sjukhuset i Kiev, Ukraina, den 22 december 2022.
Bild: EPA-EFE

Nya utmaningar dyker upp, familjemedlemmar och vänner måste stödjas och alla försöker helt enkelt överleva. Att ha en säker plats att bo på och att få de mest grundläggande behoven tillgodosedda är grunden för anpassning till en ny verklighet. Ukrainarna har utvecklat unika strategier för att klara sig och upprätthålla sin motståndskraft.

Olena Zelenska
Bildtext Ukrainas första dam Olena Zelenska. Bild tagen 28 december 2021. WHO samarbetar med Zelenskas kontor för att utveckla ett riksomfattande mentalvårdsprogram.
Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Ukrainas första dam, Olena Zelenska, har i sitt arbete lyft fram den mentala stress som ukrainare upplever.

Hon har talat bland annat om invånare i Charkiv – som bodde under jorden i tunnelbanan i tre månader medan staden besköts – och som inte psykiskt kunde förmå sig att resa sig upp, lämna härbärget och återvända till sina hem.

WHO arbetar för att stärka de psykosociala stödtjänsterna

Ukrainarna har nu i ett år levat under trycket av ett obevekligt krig.

Världshälsoorganisationen WHO påpekar att kriget naturligtvis lagt ytterligare press på ett redan ansträngt mentalvårdssystem. Ett viktigt arbete pågår dock redan för att stärka nödberedskapssystemet och sjukvården, och WHO arbetar för att stärka de psykosociala stödtjänsterna.

En sjukgymnast hjälper sin patient under en rehabiliteringsövning.
Bildtext En sjukgymnast hjälper sin patient under en rehabiliteringsövning på Ohmatdyt-sjukhuset i Kiev, Ukraina den 22 december 2022.
Bild: EPA-EFE

Enligt WHO:s globala uppskattningar beräknas 22 procent av de som bor i områden som drabbats av krig och konflikt under de senaste tio åren uppvisa allt från mild depression eller ångest till psykos. Det handlar om depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom, bipolär sjukdom eller schizofreni. När dessa uppskattningar tillämpas på Ukraina, räknar WHO med att det gäller cirka 9,6 miljoner människor.

Utöver det räknar man med att ungefärnio procent av krigs- och konfliktdrabbade lever med måttliga eller svåra psykiska problem.

Precis som våra kroppar behöver vård och näring, så behöver våra sinnen också. Det pågående kriget sätter en enorm belastning på alla ukrainares mentala hälsa och välbefinnande, och det är viktigt att vi tar itu med detta nu

Dr.Hans Henri P. Kluge, WHO:s regionchef i Europa

Källor: Reuters, WHO