Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Viking Line klarade fjolårets dyra bränslepriser tack vare fler passagerare

Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses
Bildtext Viking Lines verkställande direktör Jan Hanses ser optimistiskt på framtiden trots alla utmaningar.
Bild: Lassi Lähteenmäki / Yle

När coronarestriktionerna slopades ökade Viking Lines passagerarantal märkbart. Över dubbelt fler reste med rederiets färjor än året innan.

Både coronakrisen och kriget i Ukraina har slagit hårt mot rederibranschen. Coronakrisen ledde till att rederierna under långa tider fick klara sig utan passagerare.

Energikrisen som uppkom i Ukrainakrigets kölvatten har höjt rederiernas kostnader.

Ännu under början av år 2022 begränsades resandet av coronarestriktionerna. Från och med mars började ändå passagerarantalet öka.

Slutligen reste närmare fem miljoner passagerare med Viking Line i fjol. Det var 114 procent mer än året innan.

Viking Line uppger att antalet överträffade rederiets egna förväntningar.

Rörelseresultatet uppgick till 38,3 miljoner euro trots att driftskostnaderna ökade med 76,4 procent till 336,5 miljoner euro.

Delvis beror det goda resultatet på att Viking Line sålde färjan Amorella under slutet av året. Det förbättrar resultatet med 15 miljoner euro.

Viking Lines verkställande direktör Jan Hanses skriver ändå i ett pressmeddelande att rederiet genom ökad försäljning närmast helt lyckades kompensera resultateffekten av de höga bunkerkostnaderna har varit en följd av kriget i Ukraina.

Viking Line betecknar år 2023 som både krävande och engagerande.

Jan Hanses skriver att rederiet med stor uppmärksamhet följer konjunkturernas utveckling och anpassar sig till att möta de utmaningar det ställs inför, i synnerhet gällande nya miljönormer.