Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utrikesutskottet stöder enhälligt att Finland går med i Nato

Jussi Halla-aho som leder utrikesutskottet ser fundersam ut.
Bild: Juha Kivioja / Yle

Riksdagens utrikesutskott föreslår enhälligt att riksdagen för sin del godkänner Finlands Natomedlemskap. Utskottet vill att Finland helst går med i Nato tillsammans med Sverige, och så snabbt som möjligt.

Riksdagens utrikesutskott har blivit klar med sitt betänkande om Finlands Natomedlemskap.

Utrikesutskottets ordförande Jussi Halla-Aho (Sannf) säger att Natomedlemskapet enligt preliminär tidtabell tas upp till riksdagsbehandling nästa vecka och omröstningen ska hållas den 28 februari.

Enligt Halla-aho betonar utrikesutskottet att Finlands primära målsättning är att Finland och Sverige ansluter sig till försvarsalliansen Nato tillsammans och möjligast snabbt.

Riksdagspartierna har diskuterat frågan om huruvida Natolagstiftningen kan färdigställas och godkännas av den nuvarande riksdagen eller om den slutgiltiga behandlingen av avtalen överförs på den nya riksdagen som väljs i april.

Riksdagspartierna har nått politisk enighet om att godkänna Natomedlemskapet innan valperiodens slut.

Efter att riksdagen godkänt lagförslaget ska det stadfästas av republikens president.

Turkiet och Ungern har dock fortfarande inte ratificerat Finlands Natomedlemskap och det är oklart när det sker. Alla 30 Natoländers parlament ska godkänna de nya medlemmarna, för 28 länders del gick processen snabbt och smidigt.

Källa: STT