Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Universitetsrektor till HS: För få studieplatser leder till kompetensflykt från Nyland

Människor i en lång korridor.
Bildtext Möjligheten att ta del av högskolestudier förverkligas inte i Nyland, säger rektor Sari Lindblom vid Helsingfors universitet.
Bild: Jenny Jägerhorn / Yle

Rektor Sari Lindblom vid Helsingfors universitet kräver fler studieplatser vid högskolorna i Nyland. När det inte finns möjlighet att studera i Nyland åker unga till utländska universitet i stället, säger hon till Helsingin Sanomat.

Lindblom säger att Nyland länge förfördelats som region vad gäller antalet studieplatser på högskolor i förhållande till antalet personer i studerande ålder. Hon vill därför tala för Helsingfors universitet men också för andra högskolor i Nyland.

”Möjligheten att ta del av högskolestudier förverkligas inte i Nyland”, säger Lindblom och påpekar att det orsakar problem såsom kompetensflykt.

Cirka 60 procent av alla som åker iväg för att studera utomlands kommer från Nyland.

Det betyder fler än 5 000 studerande varje år och det är en så omfattande kompetensflykt att man måste bromsa upp den, säger HU-rektorn.

Den som studerar utomlands kommer inte åt att bygga upp nätverk, skaffa praktikplatser eller utveckla sin egen expertis i hemlandet, vilket gör det svårare att flytta tillbaka efter examen för man har ingenting här, säger Lindblom.

Många sökande per studieplats i Nyland

Nyland med sina fyra universitet och sju högskolor finns i slutändan av listan över antalet startplatser sett till antalet personer med duglighet (som avlagt andra stadiet, red.anm.) att söka studieplats, säger Lindblom i intervjun för Helsingin Sanomat.

De är: Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan, Konstuniversitetet, Yrkeshögskolan Diakonia, Haaga-Helia yrkeshögskola,
Humanistiska yrkeshögskolan, Laurea-yrkeshögskolan, Metropolia Yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Arcada och Yrkeshögskolan Novia.

”Det finns inte tillräckligt med startplatser i Nyland. Det här är inte en åsiktsfråga utan ett faktum”, säger rektorn.

Av startplatserna samt antagna för högre utbildning har andelen vid högskolor i Nyland minskat med flera procentenheter åren 2016-2021, uppger Helsingforsregionens handelskammare.

Lindblom säger att det årliga behovet är 5 000 startplatser till i Nyland. För närvarande finns det relativt sett mest startplatser i Södra och Norra Karelen.

Nyland behövs för att nå utbildningsmålen

Finlands målsättning är att 50 procent av 25–34-åringarna har högskoleutbildning år 2030. Just nu är andelen cirka 40 procent, vilket placerar finländska unga vuxna under genomsnittet bland OECD-länderna.

Lindblom anser att fler nyländska studieplatser hjälper upp läget, bland annat för att fler unga kunde studera i sitt hemland.

Lindblom som är HU-rektor sedan 2020 är en av fyra sökande till ämbetsperioden 2023–2028.