Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅUCS vill locka studerande att lära sig mera om hur hjärnan fungerar – och samtidigt stärka svenskan vid sjukhuset

Illustration av mänskligt huvud som krymper.
Bildtext Neurocentrum vid ÅUCS erbjuder specialiserad vård för patienter i Egentliga Finland och Satakunta, men tar också emot patienter från Åland och Vasatrakten som behöver neurokirurgisk behandling för exempelvis hjärnskador.
Bild: Mostphotos

Genom projektet Fadderskola blir patienter och anställda vid ÅUCS vana med att höra svenska oftare i korridorerna, och samtidigt får studerande från Novia göra praktik på sitt eget modersmål i en annars rätt så finskspråkig miljö.

– Den neurologiska enhetens överskötare Sari Johansson tyckte att sjukskötarstuderande kunde lära sig mera om neurologi och neurokirurgi genom ett tätare samarbete med oss. Samtidigt vill vi att de pratar svenska med våra patienter och personalen, berättar Riitta Danielsson-Ojala vid ÅUCS Neurocentrum.

I takt med att befolkningen blir allt äldre ökar också risken för att få neurologiska sjukdomar. Det här har lett till ett ökat behov av arbetskraft och specialiserad kunskap inom neurologin.

– Förstås vill vi att de studerande som vi samarbetar med i Fadderskola-projektet skulle komma hit och arbeta efter studierna. Men ifall de flyttar till annan ort så vill vi ändå att det neurologiska kunnandet sprids vidare, säger Danielsson-Ojala.

Kvinna med ljust hår står i sjukhuskorridor.
Bildtext Riitta Danielsson-Ojala är klinisk sakkunnig inom vårdarbete vid ÅUCS Neurocentrum.
Bild: Carl Fahllund

Novia blev intresserad

Först föreslogs ett studerandesamarbete till Åbo yrkeshögskola, men där nappade man inte på konceptet. I det skedet växte tanken på att samarbeta med Novia fram. Hösten 2020 började man föra gemensamma samtal med yrkeshögskolan.

Wiveka Kauppila som länge har jobbat för att främja svenskan vid Åbo universitetscentralsjukhus berättar att tanken med Fadderskolan är att sjukvårdsstuderande ska få följa med hela den neurologiska processen. Inte bara den kritiska delen som rör exempelvis blodproppar, utan också den fortsatta vården.

– De studerande lär sig förstå hela processen, från att man löser upp blodproppen till vad som händer efter att man blivit hemskickad från sjukhuset, säger Kauppila.

Kvinna med en röd mössa
Bildtext Wiveka Kauppila har länge lett arbetet med svenskan vid ÅUCS.
Bild: Arash Matin / Yle

Neurocentrum vid ÅUCS erbjuder specialiserad vård för patienter i Egentliga Finland och Satakunta, men tar också emot patienter från Åland och Vasatrakten som behöver neurokirurgisk behandling för exempelvis hjärnskador.

Då patienterna också kommer från mer svenskspråkiga trakter är det viktigt att personalen klarar av att tala svenska.

– Vid den neurokirurgiska avdelningen finns det en hel del patienter från exempelvis Åland och skärgården. De flesta verkar också väldigt nöjda med hur de har blivit bemötta här hos oss. Ofta räcker det med att försöka prata samma språk, säger Danielsson-Ojala.

Hoppas locka sjukskötare till ÅUCS

Fadderskola-projektet gynnar alltså både patienter och personal som blir vana med att höra svenska oftare i korridorerna. Samtidigt får studerande från Novia göra praktik på sitt eget modersmål i en annars rätt så finskspråkig miljö.

– Fyra studerande från varje årskurs har fått göra sin praktik vid Neurocentrum. Då blir de specialiserade och får en bredare kunskap inom neurologi, vilket har varit en av tankarna bakom projektet, säger Josephine Åberg som är lektor vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo.

Projektet har inget slutdatum, utan det fortsätter så länge både sjukhuset och Novia vill. Under våren ska man utvärdera den första tiden.

– Just nu har vi åtta studerande som redan har inlett praktikstigen, och i höst kommer fyra till att börja, så samarbetet kommer nog att fortsätta ett tag till, säger Åberg.

ÅUCS skylt utanför. T-sjukhuset.
Bildtext Studerande får också delta i specialistföreläsningar som kirurger och sakkunniga inom neurologi från ÅUCS drar.
Bild: Yle/Lotta Sundström

ÅUCS vill såklart också att så många som möjligt får upp ögonen för arbetsplatsen. Att locka kompetenta vikarier som också kan svenska är inte det lättaste just nu, men vid Neurocentrum har man ändå lyckats ganska så bra.

– Nog finns det vikarier som vill komma och sommarjobba, och så har vi också fått sjukskötare till neurokirurgin, säger Danielsson-Ojala.

Att förbättra de anställdas svenska har varit på tapeten en längre tid vid ÅUCS, bland annat genom Svenska kulturfondens projekt Hallå! som delat ut 100 000 euro till sjukhuset. Fadderskola-samarbetet med Novia kan ses som en fortsättning på arbetet med att göra svenskan synligare vid sjukhuset.

Diskussion om artikeln