Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland föreslår gemensamma beredskapslager med Sverige

Långa rader av Försörjningsberedskapscentralens lagerhyllor i flera våningar.
Bildtext Finland har inte nedmonterat sin försörjningsberedskap men anses få uppenbara fördelar av samarbete med Sverige.
Bild: Huoltovarmuuskeskus / Försörjningsberedskapscentralen

Finland och Sverige kunde framöver komplettera respektive lands nationella försörjningsberedskap med hjälp av gemensamma lager som utplaceras i bägge länderna.

Försörjningsberedskapscentralen gjorde en initial utredning om saken under fjolåret och ska i år fortsätta med att utreda den juridiska och avtalsmässiga aspekten av gemensamma lager i två länder.

Det ska också utredas vad det skulle kosta, hur allt skulle fungera i praktiken och vilka förnödenheter som det vore ändamålsenligt att lagra gemensamt, säger Försörjningsberedskapscentralens vd Janne Känkänen till STT.

Enligt Känkänen inverkar det förändrade säkerhetsläget på att man planerar dylikt tillsammans med svenska civilberedskapsmyndigheten MSB.

Initiativet från Finland

Frågan om gemensamma lager för förnödenheter har dryftats länge och det slutliga initiativet kom från Finland, säger Känkänen.

Utgångspunkten är den gemensamma nyttan. För Finlands del är nyttan framför allt att lagringen av kritisk materiel sprids ut geografiskt. En annan fördel är att materiel inte kommer åt att föråldras lika lätt och att materiel kan återanvändas effektivare.

Nu funderar man på lämplig materiel att lagra tillsammans, och en av utgångspunkterna i det arbetet är att se vilka företag inom försörjningskritiska branscher som fungerar i bägge länderna.

Lämpliga kandidater finns inom den kemiska industrin och möjligen inom primärproduktion och livsmedelsförsörjning. Också läkemedel kunde samförvaras.

Sverige har börjat bygga upp sin beredskap

Finland har upprätthållit sin försörjningsberedskap även i fredstid på grund av sin krigsbakgrund. Sverige som nedmonterat sitt system har nu börjat utveckla det på nytt.

”Det är bra att vår nära samarbetspartner bygger upp ett fungerande försörjningsberedskapssystem till en sådan nivå som det nuvarande säkerhetsläget förutsätter”, säger Känkänen.

I och med Natomedlemskap kommer de två ländernas försvar att samarbeta ännu tätare samman och därmed är det enligt Känkänen naturligt att man samarbetar intimt också kring frågor som gäller civilsamhället. Det är till Finlands fördel, påpekar han.

I beredskapslagren förvaras bland annat läkemedel och medicinsk utrustning, importerat bränsle samt spannmål. Finlands försörjningsberedskap baserar sig på samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn.

Samarbetet med Sverige i denna fråga skulle enligt experter ge en ytterligare säkerhetsdimension vid kriser och andra samhälleliga störningar.

Källa: STT