Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Han jobbar för att fler unga läkare ska bli psykiatrer: ”Ett gott rykte kan locka hur många läkare som helst”

Uppdaterad 20.02.2023 07:00.
Personporträtt på man som ler och tittar in i kameran. Han är klädd är mörkblå skjorta och kavaj, i bakgrunden våningshus med ljusgul rappning.
Bildtext Professor Olli Kampman trivs i Österbotten och brinner för att utbilda läkare inom ett så viktigt område som psykiatri.
Bild: Moa Mattfolk / Yle

Bästa sättet att åtgärda den skriande bristen på psykiatrer i Österbotten är att utbilda dem på ort och ställe, har utredare slagit fast. Stafettpinnen gick till professor Olli Kampman som brinner för sitt uppdrag.

Sedan september ifjol tillbringar professor Olli Kampman en del av sin arbetstid i en av psykiatrins anrika byggnader i Roparnäs i Vasa. Men alltför hemmastadd lönar det sig inte att bli, inom några veckor flyttar verksamheten till det nya H-huset på centralsjukhusområdet.

Men lika viktigt är uppdraget oavsett adress; att utbilda unga läkare till just psykiatrer.

– Det är en hjärtesak för mig, därför har jag satsat på den här specialiseringsutbildningen. Det har väldigt stor betydelse inom samhället, om man tänker på folkhälsan, säger Kampman.

Kampman brinner dels för att locka läkare till att välja just psykiatrin som sitt specialiseringsområde, dels för att vara med och forma utbildningen så att den fungerar så bra som möjligt och dels för den psykiatriska vetenskapen. I sin egen forskning har han intresserat sig för psykoser och på varför en del patienter svarar bättre på medicinering än andra.

Efter några månader på sitt nya jobb inom Österbottens välfärdsområde trivs professor Olli Kampman bra. Det känns meningsfullt att utbilda läkare inom ett område med skriande brist på specialister. Just nu är det fyra läkare i Österbotten som utbildas av Kampman.

– De är alla ganska i början av utbildningen, så vi har en bra framtid när det gäller specialiserande läkare i Vasa.

Tre av läkarna har kommit via Åbo universitet och en via Helsingfors universitet. Chanserna för att de väljer att stanna i Österbotten är relativt goda, också efter avslutad utbildning, bedömer Kampman. Det handlar långt om att få en god start där man valt att specialisera sig, säger han.

– Jag har länge utbildat i Södra Österbotten och där är det på längre sikt hälften, eller två tredjedelar, av läkarna som stannar på orten.

B-huset vid Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet i Roparnäs i Vasa
Bildtext Inom några veckor flyttar Kampman tillsammans med verksamheten från psykiatrins anrika byggnader i Roparnäs i Vasa.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Allvarlig brist på läkare

Det är tack vare ett avtal mellan Åbo universitet och Österbottens välfärdsområde som man kunnat få till stånd professuren. Kampman kommer från en helt finskspråkig bakgrund i Uleåborg och Tammerfors, men talar en utmärkt svenska. Han fördelar sin arbetstid jämnt mellan Vasa och Umeå, där han verkar vid Umeå universitet.

Både Sverige och Finland lider av stor brist på psykiatrer. Situationen är värst inom den offentliga sektorn och Kampman säger att ingen kan förneka att bristen får följder.

– Bristen är nog allvarlig tyvärr. Inom offentliga sektorn saknas omkring hälften av de specialister som skulle behövas.

De känner möjligen att det är riskabelt att ta en tjänst inom offentliga sektorn, att det är en saltgruva eftersom det fattas så många kolleger

Kampman saknar exakta siffror för hur stor bristen är inom Österbottens välfärdsområde, men bekräftar att rapporterna från fältet under senare år inte är överdrivna.

– Det är många läkare som saknas och det är klart att det syns någonstans när man tänker på vårdens kvalitet, det måste man erkänna. Inom vården tvingas man prioritera de mest brådskande fallen, men det betyder att andra måste köa.

Man brukar tala om individens rätt till vård och just nu tillgodoses den långtifrån alltid, säger Kampman.

– Man har kunnat visa att folk börjar må sämre när de väntar på hjälp, så man kan säga att individens rätt inte tillgodoses här.

Stigma och negativa attityder skrämmer bort unga läkare

Ironiskt nog har Finland aldrig förr haft så många psykiatrer som nu, omkring 900 stycken.

Men behovet ökar och många erfarna läkare går i pension. Samtidigt väljer på tok för få unga läkare psykiatrin som sitt område och det utbildas inte tillräckligt många för att upprätthålla nuvarande antal verksamma läkare.

– Det finns negativa attityder och stigma kopplat till många psykiska störningar, särskilt när missbruksproblem ingår. Det här kan påverka läkarstudenternas attityder till psykiatrin som karriär, säger Kampman.

Studier visar enligt Kampman att arbete inom psykiatri skrämmer många läkare. De kan känna sig obekväma med patienter och arbetet upplevs som stressande, farligt eller känslomässigt dränerande.

Det finns negativa attityder och stigma kopplat till många psykiska störningar, särskilt när missbruksproblem ingår. Det här kan påverka läkarstudenternas attityder till psykiatrin som karriär

Samtidigt väljer många av de läkare som ändå lockas av psykiatrin att söka sig till den privata sektorn efter avslutad utbildning.

– De känner möjligen att det är riskabelt att ta en tjänst inom offentliga sektorn, att det är en saltgruva eftersom det fattas så många kolleger.

Enligt Kampman gäller det därför att jobba på flera fronter för att åtgärda bristen inom den offentliga sektorn. Han vill se en större satsning, framför allt inom primärvården. Ju fler som får hjälp med mentala problem i ett tidigt skede desto bättre, då behövs kanske inte den tyngsta vården.

– Vi borde satsa på psykiatriska konsulter inom primärvården. Då kan vi snabbare och effektivare hjälpa alla människor som just nu köar efter vård.

Österbotten satsar på att få läkarna att trivas

Kampman lyfter också fram att det är centralt att jobba på hur utbildningen är utformad. För läkarna som får sin utbildning på plats i Vasa är det avgörande att samarbetet mellan Österbottens välfärdsområde och Åbo universitet fungerar.

– Läkarna behöver en ganska stadig plan för handledning. Och så ska klinisk handledning och utbildning passas ihop.

Just handledningen är ett absolut krav och den bör fungera i alla lägen. Kampman lyfter fram att unga läkare ska ställa många frågor – ju mindre egen erfarenhet desto fler frågor. Inte minst i möten med patienter i akuta lägen är det nödvändigt för den specialiserande läkaren att kunna konsultera en mer erfaren specialist.

Även arbetsförhållandena är viktiga. En läkare som får sin specialistutbildning kan inte ha en alltför stor egen klinisk börda, påpekar Kampman. Det är också viktigt att läkarna får möjlighet att delta i kongresser och andra tillfällen där det finns möjlighet att träffa kolleger, diskutera och växa.

Alla dessa faktorer bildar tillsammans en helhet som blir grund för antingen ett gott rykte för välfärdsområdet, eller för ett sämre rykte.

– Och den som får ett gott rykte kan locka hur många läkare som helst i framtiden, säger Kampman.

Hurdant rykte har då Österbottens välfärdsområde bland de läkare som nu inlett sin specialiseringsutbildning här? Kampman säger att mycket pekar åt rätt håll så här långt.

– De har varit ganska nöjda. Jag har fått respons att det skulle fungera bra här och att man har satsat riktigt ordentligt på arbetsförhållandena.