Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vindkraftsbolag utreder energilagring i Kanäs – Nykarleby stad hoppas på mer än bara hyresintäkter

Skylt med texten "Kanäs".
Bildtext Suomen Hyötytuuli har tretton månader på sig att undersöka om det finns förutsättningar att inleda verksamhet i Kanäs.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Suomen Hyötytuuli har slutit ett ettårigt reserveringsavtal för Kanäs industriområde med Nykarleby stad. Nu ska bolaget undersöka om det finns förutsättningar att inleda verksamhet på området.

Industriområdet i Kanäs i Nykarleby har stått tomt i flera år. Men nu kan det börjar röra på sig.

I februari godkände Nykarleby stadsstyrelse ett reserveringsavtal med aktiebolaget Suomen Hyötytuuli. Sedan dess har stadsdirektören fört avslutande förhandlingar med bolaget, och det slutliga avtalet ska godkännas på stadsstyrelsens möte på måndag kväll.

Avtalet gäller i tretton månader, till slutet av april 2024. Under den tiden ska Suomen Hyötytuuli göra undersökningar för att se om det finns förutsättningar att inleda affärsverksamhet på området.

Enligt bolagets vd Toni Sulameri är det fråga om energilagring. Mer än så vill han inte säga i det här skedet.

– Det finns teknologi för att lagra energi. Det största problemet har varit att göra det i stor skala till ett rimligt pris.

Man i reflexjacka står i en trappa.
Bildtext Projektet kan ha stor betydelse för Finlands energiförsörjning om det lyckas, säger Suomen Hyötytuulis vd Toni Sulameri. (Arkivbild)
Bild: Jussi Vierimaa / Yle

Sulameri berättar att det är en helt ny teknik bolaget planerar att ta i bruk. I all enkelhet vill man kunna överföra energi från tider när det finns för mycket till tider när det finns för lite.

Samtidigt kan det också göra bland annat väteekonomi mer lönsamt.

– Projektet är fortfarande alldeles i början. Vi utreder möjligheterna och under det här året vet vi om vi går vidare.

Projekt i mångmiljonklassen

Enligt Sulameri finns i nuläget inga motsvarande projekt i Finland. En prototyp ska finnas i Europa, men projektet i Kanäs är större till omfånget.

Sulameri berättar att de gamla oljelagringsgrottorna i Kanäs utgör en bra plats för projektet. Innan man går vidare måste man ändå undersöka bland annat hur mycket oljan har förorenat berggrunden.

Oljedepån i Kanäs.
Bildtext Nykarleby stad löste in Kanäsområdet 2007. (Arkivbild)
Bild: YLE/Juha Kemppainen

Om undersökningarna visar ett önskat resultat blir det aktuellt med tillstånds- och planläggningsprocesser och småningom också ett investeringsbeslut.

Om planerna blir verklighet, hur stort projekt är det fråga om?

– Det vet vi ännu inte. Det kan handla om en investering från några tiotals miljoner upp till hundra miljoner. Ju mindre det kostar att bygga desto bättre affärsverksamhet.

Sulameri berättar också att havet utanför Kanäs kan vara en möjlig plats för en vindkraftspark. Suomen Hyötytuuli planerar för tillfället vindkraftsparker utanför Björneborg och Brahestad.

– Jag hoppas att vi lyckas. Det skulle betyda mycket för Finlands energiförsörjning.

Staden hoppas på skatteintäkter och arbetstillfällen

Nykarlebys stadsdirektör Martin Norrgård berättar att det ligger en hel del arbete bakom avtalet med Suomen Hyötytuuli.

– Inte är det ju många år av arbete, men mycket av min egen tid har gått åt till det här. De sista dagarna var det extremt mycket arbete med att få allting att rulla, berättar han.

Förutom Suomen Hyötytuuli har ett tiotal andra aktörer hört sig för om Kanäs industriområde. Staden har fört förhandlingar med flera av dem.

Man i brun jacka står i mitten av en esplanad.
Bildtext Stadsdirektör Martin Norrgård hoppas att samarbetet med Suomen Hyötytuuli ska räcka längre än det ettåriga avtal staden nu har slutit.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Norrgård hoppas att samarbetet på sikt ska kunna ge staden mer än bara hyresintäkter.

– Det har varit viktigt när vi har valt mellan kandidater. Finns det möjlighet till mer skatteintäkter och arbetstillfällen så är det viktigare för framtiden än den enskilda arrendeavgiften.

Det som gör Kanäsområdet så intressant är enligt Norrgård framför allt de unika grottorna som har använts för oljelagring. Också hamnen och farleden är saker som väcker intresse.

– Sedan är ju själva industritomten tom, så det finns utbredningspotential kring grottorna.

Oljelagringsgrottorna i Kanäs har stått tomma länge

  • 2007: Beredskapscentralen säljer Kanäsområdet till Herrfors, som vill utveckla området för vindkraft. Nykarleby stad utnyttjar sin förköpsrätt och löser in området för 1,2 miljoner euro.

  • 2009: Tio aktörer anmäler intresse för Kanäs. Staden hyr slutligen ut området till svenska Nordic Storage för fem år. Företaget planerar att lagra olja i grottorna.

  • 2015: Hyresavtalet med Nordic Storage går ut. Ingen olja har lagrats i grottorna.

  • 2017: Nykarleby sluter ett nytt hyresavtal, denna gång med svenska Intertank.

  • 2019: Avtalet med Intertank löper ut. Ingen olja har lagrats i grottorna.

  • 2020: Staden hyr ut Kanäsområdet till företaget Uusikarleby Tank Storage för 25 år. Företaget vill använda grottorna som en förvaringsplats för olja som transporteras från Ryssland till Storbritannien.

  • 2021: Staden säger upp avtalet med Uusikarleby Tank Storage på grund av obetalda hyror. Fortfarande har ingen olja lagrats i grottorna.

  • 2023: Nykarleby sluter ett ettårigt reserveringsavtal med Suomen Hyötytuuli om Kanäsområdet. Företaget vill undersöka möjligheten till energilagring i grottorna.

Ekonomiska muskler väger tungt

Den senaste hyresgästen i Kanäs, Uusikarleby Tank Storage, hade planer på att lagra oljeprodukter i grottorna. Verksamheten kom dock aldrig i gång och i december 2021 sade staden upp avtalet på grund av obetalda hyresavgifter.

Förhoppningen är att det ska gå bättre den här gången.

– Här såg vi en kombination av vilja, seriositet och ekonomiska muskler. Har de teknologin så borde de också ha de ekonomiska förutsättningarna att starta verksamhet inom kort. Det är klart att det väger tungt i ett sådant här avgörande, säger Norrgård.

Skylt med texten "allmän väg upphör".
Bildtext Genom åren har det funnits många planer för Kanäsområdet.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Suomen Hyötytuuli ägs av åtta kommunala energibolag, bland dem Helen och Åbo Energi.

Enligt Norrgård ligger det i såväl stadens som Suomen Hyötytuulis intresse att man hittar de förutsättningar som behövs för att inleda verksamhet och teckna ett längre arrendeavtal.

Hur sannolikt är det att planerna blir verklighet?

– Det är tyvärr omöjligt för mig i lekmannaposition att säga, men det är klart att jag har en stark tillit till det de gör och en tro på vad de försöker åstadkomma.

Diskussion om artikeln