Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lärare i Raseborg stängdes av från sin tjänst i nästan fyra månader efter att ha agerat våldsamt mot elever

Knytnäve mot fönsterglas med reflektioner av cykel. I bakgrunden korridor
Bildtext Riksdagens justitieombudsman menar att avstängningen var berättigad även om polisen valde att inte väcka åtal. Bilden är illustrerande och har inget med det aktuella fallet att göra.
Bild: Yle / Eva-Maria Koskinen

Läraren motsatte sig avstängningen och förde ärendet vidare, men riksdagens justitieombudsman tar stadens parti och menar att skolan hade rätt att stänga av läraren.

En lärare i Raseborg stängdes av från sitt jobb i nästan fyra månader från december 2021 till slutet av mars 2022. Avstängningen berodde på att läraren två gånger fysiskt tog tag i elever för att tillrättavisa dem. Incidenterna inträffade under raster i oktober och december 2021.

Läraren blev tillsagd att ingripandena strider mot eleven rätt till psykisk och fysisk integritet. Dessutom har eleverna också enligt grundlagen rätt till en trygg studiemiljö. I de aktuella incidenterna ska det inte heller ha funnits orsak att ingripa fysiskt, menade lärarens chefer. Bildningsdirektören valde därför att stänga av läraren under tiden en intern utredning och en förundersökning hos polisen pågick.

Läraren menade att cheferna bröt mot lagen

Läraren motsatte sig i sin tur avstängningen och bad riksdagens justitieombudsman att utreda en rad frågor. Läraren ville bland annat veta ifall skolans rektor och bildningsdirektören stred mot lagen när de väntade sex veckor innan läraren kallades in på möte gällande avstängningen.

Takkeja ja mopokypäriä koulun pukuhuoneessa.
Bildtext Incidenterna inträffade under rasten. Arkivbild.
Bild: Johanna Manu / Yle

Under tiden hade staden inlett en intern utredning. Dessutom ville läraren att Justitieombudsmannen skulle ta ställning till ifall bildningsdirektören får kalla in en anställd till en muntlig förmedling på kort varsel utan att den anställda har möjlighet att anlita ett biträde.

Justitieombudsmannen håller med staden

I Justitieombudsmannens utlåtande konstaterar man ändå att läraren hördes flera gånger i ärendet. Dessutom har rektorn talat med läraren efter de fysiska ingripandena och förklarat varför agerandet är fel. Rektorn har också gett råd om hur läraren ska agera i framtiden. Det finns heller ingen bestämmelse som garanterar att anställda ska ha ett biträde närvarande vid ett så kallat hörande.

Polisens förundersökning ledde inte till åtal, men Raseborgs stad valde att ändå ge läraren en skriftlig varning. Justitieombudsmannen konstaterar i sitt utlåtande att varken staden eller lärarens chefer agerat mot lagen i samband med avstängningen. Att polisen inte fann skäl att misstänka brott innebär inte att läraren inte skulle ha brutit mot skolans egna bestämmelser och föreskrifter, menar Justitieombudsmannen.