Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasafullmäktige godkände dyr räkning från välfärdsområdet

I Vasa bet fullmäktige i det sura äpplet på måndagskvällen. Så beskrev fullmäktigeordförande Joakim Strand (SFP) beslutet att godkänna en tilläggsnota för fjolåret från Österbottens välfärdsområde. Notan gick på hela 13,5 miljoner euro.

Strand säger att övergången till nya välfärdsområdet har liknats vid en smärtsam skilmässa mellan kommunerna och det nya området.

Tilläggsnotan är enligt Strand en del av den processen som kommunerna i dag inte kan något åt.

Vasa är en av åtta kommuner som fått en tilläggsfaktura från välfärdsområdet för fjolåret.

Relaterat

Fullmäktige för Österbottens välfärdsområde godkände budgetändring

Fullmäktige för Österbottens välfärdsområde godkände under måndagens möte en budgetändring modell större.

Välfärdsområdet ser ut att göra ett underskott på drygt 60 miljoner euro i år, vilket är ett mer än dubbelt så stort minus som det man hade budgeterat för.

Vårdpolitikerna fick också en lägesbild kring det framtids- och anpassningsprogram som har startats.

I år ska välfärdsområdet spara 10 miljoner euro, nästa år 30 miljoner och ytterligare 30 miljoner under året därpå.

Alla välfärdsområden i Finland har getts en tidsram på tre år för att få sin ekonomi i balans.

Skylt som visar riktning mot gynekolog

Gynekologen i Jakobstad misstänks för brott mot tjänsteplikten

Gynekologen förhörs senare den här veckan.

Läkare vid skylt till gynekolog

Ny vändning: Gynekologen i Jakobstad blir polisärende

RFV ber polisen utreda om läkaren begått brott.

På bilden ses händer på ett tangentbord.

Dataintrång i hemvården och på serviceboenden i Österbotten – flera tusen personuppgifter kan vara läckta

Företaget Westlog som transporterar inkontinensprodukter har utsatts för dataintråg. Det innebär bland annat att personuppgifter kan ha läckts.

400 jobbar inom Österbottens välfärdsområdes vikariepool – minskar behovet av köptjänster

Österbottens välfärdsområde meddelar att deras egen vikarieförmedling nu består av fler än 400 fast anställda personer. I fortsättningen ska man endast ta in vårdpersonal via köptjänster om det inte går att ordna på annat sätt.

Att välfärdsområdet har en egen vikariepool innebär att personal snabbt kan förmedlas vidare till både korta och långa vikariat inom vård- och omsorgssektorn. De som jobbar inom poolen är indelade enligt geografiskt område och enligt en viss typ av uppgifter.

Vid tillfällen då vikariat uppstår med kort varsel använder välfärdsområdet sig av en mobilapplikation där de som söker ströjobb kan boka in sig på olika arbetspass. Mer än 500 jobb förmedlas via appen varje månad.

De som står utanför verksamheten är munhälsovården, en del inom socialvården samt räddningsmanskapet.

Sedan våren 2022 har omkring 200 ordinarie vikarier anställts.