Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Behovet av dagvårdsplatser ökar i Korsholm

pyssel med hamapärlor på daghem
Bildtext Arkivbild.

Det är hårt tryck på dagvården i Korsholm. Det behövs dagvårdsplatser speciellt i Smedsby-Böle, östra och södra Korsholm och i skärgården. Till exempel i Smedby-Böle är 16 barn i kö till dagvård i början av nästa år.

I södra och östra Korsholm är behovet av antalet nya dagvårdsplatser åtta och i skärgården är det speciellt små barn i åldern 1-3 år som är i behov av dagvårdsplatser.

Speciellt i Smedby är trycket på dagvården stort.

Bildningsnämnden i Korsholm önskar därför att den planerade utbyggnaden av Solbackens daghem skulle omfatta fyra avdelningar i stället för tre. Bildningsnämnden bekantade sig med den preliminära rumsindelningen.

Utbyggnaden är också tidigarelagd till 2016-2017 för att svara på det ökade behovet av dagvårdsplatser.

Lärarbostad till daghem

Andra åtgärder som chefen för dagvården, Anna Törnroos, föreslår är att göra om den före detta lärarbostaden vid Helsingby skola och daghem till daghem. Den lösningen skulle ge 12 platser för 1-3-åringar.

Daghemmet i Replot, som är dimensionerat för 25 barn per avdelning, kunde användas mera ändamålsenligt med små förändringar, föreslår Törnroos. Där kunde verksamheten utökas med ytterligare en grupp, till tre.

Antalet dagvårdsplatser i Korsholm är inom dagvårdsverksamhet och familjedagvård totalt 1309. I dagsläget är antalet barn i dagvård 1534. Att antalet barn är högre än antalet platser beror på att alla barn inte har heldagsvård.