Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De Grönas Maria Ohisalo: ”Vi har inte råd att ge stöd till de rika”

Uppdaterad 27.02.2023 07:53.
Maria Ohisalo kuvattiin eduskunnan Valtiosalissa 24. helmikuuta 2023.
Bildtext Maria Ohisalo vill dela ut en energipeng till de hushåll på landsbygden vars inkomster understiger 1840 euro per månad. Hon är besviken på regeringens elstöd.
Bild: Silja Viitala / Yle

De Gröna försöker skaka av sig sin vänsterimage efter fyra år av regeringssamarbete. Partiets stöd har sjunkit och nu har partiordförande Maria Ohisalo en dryg månad på sig att återfinna de borttappade väljarna.

Vid sidan om Centern står De Gröna för den tydligast sjunkande trenden vad gäller stöd i partimätningar och val. Centerns nedgång har i princip pågått sedan 2015 medan De Grönas trend började efter sommaren 2019.

Om man tittar på utvecklingen under denna valperiod verkar De Gröna ha tappat till förmån för Socialdemokraterna. Centerns borttappade väljare har gått högerut, eller lagt sig tillrätta på sofflocket, medan förändringarna för VF:s och SFP:s del är marginella.

De Gröna tycks alltså mer eller mindre ofrivilligt ha hamnat in i ett rödgrönt block där de egna väljarna lätt kan hoppa vänsterut. Men det verkar inte gå åt andra hållet, så att socialdemokrater eller vänsterförbundare lätt skulle hoppa över till De Gröna.

De gröna politikerna har själva målat in sig i det rödgröna hörnet enligt valkompasser och kandidattest. När man prickar ut hur alla de enskilda kandidaterna i de senaste valen svarat runtom i landet hittar man ofta de Gröna tillsammans med vänsterförbundarna och stora delar av SDP:arna.

”Vi är varken höger eller vänster”

Partiordförande Maria Ohisalo vet att blockbildning är skadligt för väljarstödet. När Svenska Yle ber henne kommentera det faktum att partiets kandidater trivs med vänsterförbundare och socialdemokrater vill Ohisalo ändå höja blicken till partiprogrammen.

– Själv tycker jag att våra lösningar varken är höger- eller vänsterpolitik utan uttryckligen grön politik. Vi är ett marknadstillvänt parti som ändå vill placera ekonomin inom jordens gränser. Jag tror inte att väljaren har svårt att se skillnader mellan regeringspartierna när vi till exempel ser till frågor som berör skogsavverkning.

Alla håller inte med. Efter det tråkiga kommunalvalsresultatet 2021, då partiet bara fick 10,6 procent av det nationella resultatet, hördes kritiska röster. Före detta partiordförande Pekka Sauri menade att partiet glidit mot vänster där det inte finns tillräckligt med lediga väljare att locka. De Gröna borde satsa på en liberal, urban och marknadsvänlig profil, tyckte Sauri, och fick en del medhåll och tummar upp på sociala medier.

Sauri och de andra kritikerna lyckades ändå inte formulera en konkret oppositionspolitik mot den nuvarande ledningen. De Grönas vänsterstämpel är framför allt imagemässig. I partiets program har man svårt att hitta några socialistiska målsättningar, trots att vissa skrivningar blivit mer kritiska till marknadsekonomin de senaste åren.

Maria Ohisalo kuvattiin eduskunnan Valtiosalissa 24. helmikuuta 2023.
Bildtext Maria Ohisalo tror på tillväxt tack vare ökad sysselsättning.
Bild: Silja Viitala / Yle

Maria Ohisalo har undvikit att ta ideologiskt ledarskap i den här frågan. Men hon medger att hon har ett stort ansvar för att få upp det sviktande väljarstödet.

– Vi såg ett litet uppsving i den senaste partimätningen, men jag tycker ändå att stödet är långt ifrån det vad det borde vara. En orsak kan vara regeringsansvaret, inget parti har det lätt när man sitter i regering. I vilket fall som helst har jag ett stort jobb de här sista månaderna före valet.

Ohisalo själv är ohotad som partiordförande men vid förra partimötet fick den marknadsliberala profilen Atte Harjanne överlägset flest röster i viceordförandevalet. Det kan ses som en fingervisning om att högerfalangen på intet vis har gett upp, eller flytt partiet.

Grafik partimätning

Kan man förena kapitalism med klimatpolitik?

En av de stora ideologiska frågorna inom den gröna rörelsen är huruvida marknadsekonomi och kapitalism går att sammanjämka med ansvarsfull klimat- och miljöpolitik.

Enligt en skola som är väl företrädd bland miljöaktivister i Elokapinarörelsen går de inte att sammanjämka. En effektiv klimatpolitik går att genomföra först när man raserat det kapitalistiska systemet.

Enligt en annan skola är det tvärtom, marknadsekonomi är en av förutsättningarna för en effektiv klimatpolitik. Till exempel utsläppsrättssystemen är ett exempel på detta, pengarna styr kapitalisten till miljövänligare alternativ.

De senare får ett visst stöd när man ser till utsläppsstatistiken bland världens länder. Marknadsekonomierna i Västeuropa har i stora drag lyckats bibehålla ekonomisk tillväxt samtidigt som utsläppen minskat. Fenomenet, som visserligen är omstritt, kallas ”decoupling” vilket motsvarar frikopplande.

Maria Ohisalo, vilken skola hör du till? Är decoupling ett verkligt fenomen?

– Om man ser till Finlands utsläpp och vårt klimatarbete nu jämfört med 1990-talets nivå så har vi minskat utsläppen en tredjedel men samtidigt har vi inte behövt kompromissa vårt välstånd, så tillväxt och utsläpp är redan frikopplade från varandra.

Många aktivisters grundbudskap är att vårt nuvarande ekonomiska system är oförenligt med ansvarsfull klimat- och miljöpolitik. Är ditt budskap att det inte stämmer?

– Vi har detta system och kan inte förändra allt, men jag håller med dem om att vi måste förändra mycket …

Men de säger att marknadsekonomi inte går ihop med klimatpolitik?

– Jo ... och de har rätt på många sätt. Det sätt vi har levt på har inte varit hållbart. Det finns gränser och vi kan inte gå över gränserna, vi har gjort det länge och det måste förändras.

Ser man till De Grönas valprogram är det inte tu tal om huruvida ekonomisk tillväxt är bra eller dålig. Tillväxten, som främst ska komma från ökad sysselsättning, ska stå för hälften av anpassnings- eller sparbehovet på 6 miljarder euro under nästa regeringsperiod.

Ekonomisk tillväxt är ett alternativ för dem som inte vill skära ned i statens utgifter eller höja skatter, därför ställer partier ofta gärna sin förhoppning till tillväxt när det gäller att balansera framtida budgetar.

Global klimatpolitik blev besvikelse

Ur ett globalt perspektiv är det oroväckande att nästan alla världens folkrikaste länder har skarpt stigande utsläppskurvor. Klimatmötet i Egypten i höstas var en besvikelse för många som hade hoppats på mer konkreta lösningar.

Du deltog i klimatmötet i egenskap av Finlands miljöminister. Vad finns det för äkta, konkreta lösningar på att de folkrikaste ländernas utsläpp bara ökar?

– Även om vi lever i en turbulent värld var de viktigt att alla länder kom till klimatförhandlingarna och satte sig kring samma bord. Länderna kom överens om att bibehålla målsättningen om att inte gå över 1,5 grader. De var det viktigaste.

– Men det är sant att jag var besviken, jag är det fortfarande. Det är viktigt vilket exempel Finland och EU kan visa. I Brasilien och Kina kommer de att behöva nya lösningar i klimatpolitiken och våra företag kan exportera de lösningarna, säger Maria Ohisalo.

De Gröna i opposition mot regeringens stödpolitik

Exemplet som Finland ska visa har De Gröna nu haft fyra års gyllene läge att påverka. Många gröna tänker att den nuvarande regeringen är den mest optimala för att föra en ambitiös klimatpolitik. Och politiken har varit ambitiös – om man räknar antalet mål som ligger i framtiden.

De konkreta besluten har varit, ur grönt perspektiv, färre. Naturligtvis har de olika kriserna, coronapandemin och sedan kriget med efterföljande energibrist i Europa, lett till att den normala politiken ofta satts på undantag.

Ändå undslapp sig den vanligt så återhållsamma Maria Ohisalo i Helsingin Sanomats klimatpolitiska debatt häromveckan att regeringens miljöpolitik varit ”mest morot”.

När elpriserna tillfälligt sköt i höjden tvingades De Gröna att välja mellan två hjärtesaker: Få hushållen att minska elkonsumtionen, och stödja de fattigare hushållen i deras utgifter. Resultatet av regeringens olika elstöd blev att ingendera hjärtesak förverkligades. Elkonsumtionen upprätthölls med stöd som de fattigaste hushållen inte kunde få på grund av den höga självrisken.

Efteråt har De Gröna framhållit att de har motsatt sig stöden. Så också Ohisalo.

– Vissa gånger har vi Gröna varit ensamma om kritiken. Vi skulle ha velat ha stöd som riktas till dem som faktiskt behöver dem. När vi talar om statsekonomin och en balanserad budget så har vi inte råd att ge stöd till de rika som inte behöver pengarna.

Ohisalo tar i stället upp en idé som De Gröna talat om sedan partimötet: En så kallad energipeng som ska delas ut till alla hushåll på landsbygden vars inkomster understiger 1840 euro i månaden.

– Finansministeriet har redan förberett modellen, förhoppningsvis kan nästa regering fortsätta arbetet. Energipengen riktas bättre till dem som är fattiga.

Den modellen lämnar ändå fattiga hushåll utanför, de hushåll som finns i städerna eller stadsliknande miljöer. Det verkar till exempel som Ingå- och Raseborgsbor skulle få stödet medan Lojo- och Kyrkslättsborna blir utan ...

– Det är sant att det finns familjer, speciellt barnfamiljer i städerna som är mycket fattiga.

Men behöver de inte energistöd?

– Jo, men just energipengen var bara ett exempel. Vi skulle behöva bättre verktyg som hjälper oss att rikta rätt. Till exempel kunde vi rikta stöd till kulturbranschen som inte kunde få tillräckligt under coronan.

Med verktyg menar De Gröna till exempel det nationella digitala inkomstregistret som innehåller information om medborgarnas löner och pensioner och andra förmåner. Om man använder det rätt, kan man begränsa vem som ska få stöd.

En annan sak är sedan den politiska diskussionen om vem som borde stödjas. De Gröna går till val med den något optimistiska devisen att statsbudgeten ska sättas i balans utan att någon samhällsgrupp behöver lida.

Vill stödja flera språk

De Gröna har en tradition att stödja Finlands officiella tvåspråkighet, och en annan tradition av pragmatiskt liberalt tänkande. De krockar inom partiet ibland. De pragmatiska frågar sig hur länge svenskans särställning kan bibehållas i ett land där andelen svenskspråkiga minskar, om än inte den absoluta mängden.

– Vi ska fortsätta vara ett officiellt tvåspråkigt land, och jag hoppas vi kan uppmuntra folk bli mer intresserade av svenska, men också av nya minoritetsspråk. Det behövs för att trygga servicen både på svenska och på minoritetsspråk i hela landet, säger Maria Ohisalo.

Minoritetsspråken växer, hur ska man trygga servicen för alla?

– Vi kan göra båda, trygga svenskans ställning och rätten till service på minoritetsspråk.

Diskussion om artikeln