Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Näs skola i Larsmo ska få moduler – skolan är för trång

Larsmo kommun växer stadigt och det syns bland annat i Näs skola som blivit för trång.

Som en tillfällig lösning planerar man hyra moduler, senast från och med höstterminen, i tre års tid med option för två år till.

– Vi vet att skolan är för liten med det antal elever som det är nu. Man var tvungen att ta ett beslut nu, annars blir hösten ohållbar, säger Alf Grankulla (KD), ordförande för nämnden för tekniska tjänster.

Totalytan för modulerna blir cirka 150 kvadratmeter och där ska bland annat finnas ett klassrum, ett grupprum och hälsovårdarutrymmen.

Enligt Grankulla har kommunen på gång en utredning vilka behov som finns gällande skolorna i kommunen för att hitta en mer långsiktig lösning.

Nämnden föreslår för kommunstyrelsen att man ska anta det billigaste anbudet, på 108 600 euro, för att hyra upprustade begagnade moduler i tre års tid.

Relaterat

Dörr på en polisbil.

Krigstida sprängladdning hittades vid motionstrappa i Hangö – området var avspärrat i timmar

Enligt MTV var det en skolelev som hittade sprängladdningen.

Byggstart för nytt campus i Björneborg under sommarlovet

Nästa vecka börjar skolornas sommarlov och då börjar man bygga ett nytt campus i centrum av Björneborg.

Nya byggnader byggs kring Björneborgs svenska samskola och den gamla skolbyggnaden ska renoveras. Från höstterminen kommer skolan verka i tillfälliga lokaler medan bygget pågår.

Campushelheten ska vara färdig vid årsskiftet 2025-2026. Fastigheten ska rymma Björneborgs svenska samskola med gymnasium, och också utrymmen för allmänheten i form av en evenemangssal, ett bibliotek och ett kafé.

Helheten uppskattas kosta drygt 38 miljoner euro och finansieras av Svenska kulturfonden i Björneborg.

Korsholms kommun gör plan för utomhuspedagogik

Korsholm gör upp en plan för utomhuspedagogik vid daghem och skolor.

Bakgrunden är en motion där bland annat Nina Söderberg (SFP) efterlyste mer utomhuspedagogik inom småbarnspedagogiken.

Svaret från kommunen är att en plan görs upp nästa läsår, och inom småbarnspedagogiken utreds intresset för en utomhusgrupp.

I Korsholm har olika enheter använt sig av utemiljöer i varierande grad beroende på närmiljö och var enheten finns. Bildningsutskottet uppmanar enheterna inom småbarnspedagogik och skola att så mycket som möjligt satsa på uomhusaktiviteter/undervisning.

En studie från Folkhälsans forskningscenter visar att utomhuspedagogik ökar barnens fysiska aktivitet.