Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många skulle byta jobb om de inte fick distansa

En person jobbar på sin laptop vid sitt matbord.
Bildtext Många vill fortsätta jobba på distans, åtminstone ibland.
Bild: Niko Mannonen / Yle

Allt fler arbetstagare vill jobba på distans. I synnerhet yngre arbetstagare gillar distansjobb och de önskar också mer flexibilitet i arbetet.

Nästan två av tre 18–29-åringar skulle överväga att byta jobb om de inte fick distansjobba, visar en undersökning som Företagarna i Finland har låtit göra.

Också bland 30–44-åringarna skulle över hälften överväga ett nytt jobb i sådana fall.

40 procent av arbetstagarna vill fortsätta jobba på distans en del av arbetsveckan, enligt enkäten, medan 15 procent vill jobba på distans hela tiden.

Sjukfrånvaron minskar

Arbetstagare bedömer att distansjobbet minskar sjukfrånvaron märkbart.

Undersökningen visar också att många distansjobbare har återvänt till kontoret. Då 44 procent för ett år sedan jobbade på distans hela tiden är samma siffra nu en fjärdedel.

Utmattningen på jobbet har ökat en del jämfört med innan pandemin

― Jari Hakanen, forskningsprofessor vid Arbetshälsoinstitutet

Enkätundersökningen gjordes av Kantar Public i januari i år. Drygt tusen finländare deltog i studien, bland dem arbetstagare, företagare, permitterade och arbetslösa. Felmarginalen är 3,1 procentenheter i vardera riktningen.

Unga efterlyser flexibilitet

Yngre arbetstagare tycker att det är viktigt att jobbet är flexibelt. Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland, säger att unga är färdiga att vara flexibla på jobbet om arbetsgivaren också är flexibel.

Att ständigt jobba på distans kan ändå göra det svårare för unga att komma in i arbetsgemenskapen, menar Pentikäinen.

– Unga vill ha socialt umgänge, men avståndet till arbetsgemenskapen kan bli långt om man distansjobbar, säger forskningsprofessor Jari Hakanen vid Arbetshälsoinstitutet.

Orsakerna till att många vill distansjobba handlar inte bara om att lättare få ihop vardagspusslet med jobb och annat liv. Också överbelastning på jobbet kan få en anställd att vilja jobba på distans, menar Hakanen.

Enligt en enkät som Företagarna i Finland gjorde i september i fjol har också arbetsgivarnas inställning till hybridjobb blivit allt mer positiv.

”Utmattningen har ökat”

I Arbetshälsoinstitutets studier har unga arbetstagare visat sig vara överbelastade på jobbet. Men också andra har problem med orken.

– Välmåendet på jobbet har inte återvänt till den nivå som den låg på innan coronapandemin. Utmattningen på jobbet har ökat en del, säger Hakanen.

Enligt Arbetshälsoinstitutet mår de som jobbar enligt en hybridmodell bättre än de som jobbar enbart på distans. Hybridjobb definieras som jobb där man är på plats på sin arbetsplats omkring 25–75 procent av arbetstiden.

Hakanen säger ändå att distansjobb inte är den enda saken som arbetstagare uppskattar på jobbet. Utvecklingsmöjligheter, karriärmöjligheter, respekt och bra ledarskap påverkar också anställdas välmående.

Stor förändring

Hakanen ser det ökade intresset för distansjobb och hybridjobb som en stor förändring i arbetslivet. Den senaste arbetsmarknadskrisen orsakades av lågkonjunkturen under 1990-talet, men förändringarna såg då annorlunda ut än i dag.

Efter coronapandemin kan arbetstagare få idéer om att också andra bestående förändringar än distans- och hybridjobb är möjliga.

– Det väcker frågor om det finns andra saker i arbetslivet som anställda kunde protestera mot genom att byta jobb. Kanske det kunde handla om en vilja om att övergå till en fyradagars arbetsvecka?

Källa: STT

Skulle du byta jobb om du inte fick distansjobba? Vad tycker du om tanken om att jobba fyra dagar i veckan i stället för fem? Kommentera!

Diskussion om artikeln