Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Brittisk studie: Människor mår bra av att resa – 24 kilometer räcker

Ett par ser på vyn från en berg i Koli.
Bildtext I sportlovstider reser många inom Finland, men också utomlands. Enligt en brittisk studie upplever man att hälsan blir bättre om man reser minst 24 kilometer hemifrån då och då. Bilden är från Koli.
Bild: Tanja Perkkiö / Yle

Människor som reser bort från sin hemtrakt känner att de mår bättre än personer som stannar hemma, visar en brittisk studie.

Studien, som leddes av forskare vid University College London, visar att välmåendet ökar vid 24 kilometers resor. Allt hänger på hur regelbundet man reser och ifall resorna leder till fler sociala aktiviteter.

Personer som reser ofta och till många olika platser tenderar att vara flitigare på att besöka vänner och familj. Det ökade sociala umgänget är sedan kopplat till bättre upplevd hälsa.

Forskarna ville specifikt utreda hur upplevda begränsningar i resandet, som till exempel bristande kollektivtrafik, är kopplade till hur personer upplever sin egen hälsa.

I studien undersöktes personer i norra England. Studien genomfördes som en nätenkät och drygt 3 000 personer deltog i undersökningen.

I studien beaktades också hur ofta personen reser, hur många olika platser som besöks, hur lång resan är och ifall personen reser med bil eller kollektivtrafik. Som distans valdes resor som överskrider 24 kilometer.

Kopplingen tydligast bland över 55-åringar

”Vi förväntade oss att resebegränsningar, som bristande kollektivtrafik eller det att man inte har tillgång till en bil, skulle ha en koppling till personens uppfattning om den egna hälsan på grund av att begränsningarna leder till mindre socialt deltagande. Vi kom fram till att nyckelvariabeln är hur många platser man besöker utanför den lokala omgivningen”, säger forskaren Paulo Anciaes, som är en av studiens författare, i ett pressmeddelande.

Ju fler resorna är, desto mer socialt deltagande och bättre hälsa upplever personerna, enligt studien.

Kopplingen mellan bristande resemöjligheter och upplevd hälsa var tydligast bland personer över 55 år. Anciaes konstaterar att över 55-åringar kan ha svårare att röra sig än yngre och att personer i den gruppen oftare upplever ensamhet.

Forskarna uppger att resultaten visar att det lönar sig att förbättra transportalternativen för medel- och långdistansresor. Det här kan till exempel betyda investeringar i vägar och i kollektivtrafiken.

Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Transport & Health i januari.