Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Knepigt att prata om fred samtidigt som väst rustar upp: ”Om man är kritisk till vapen blir man genast stämplad”

Kvinna fäster på sin tröja en pins med fredssymbol.
Bildtext Fredsförbundets ordförande Laura Lodenius tycker att man borde prata mer om varför det är problematiskt att skaffa nya vapen.
Bild: Matti Myller / Yle

Försvar, Nato och vapenstöd till Ukraina ligger på allas läppar. Vi frågade fredsrörelsen och konfliktlösare vart röster som inte stöder militär upprustning tagit vägen.

Kriget i Ukraina och Natoprocessen har fört in samhällsdebatten på spår där man fokuserar på det militära. Men enligt fredsrörelsen behövs fler nyanser och längre perspektiv.

– Kriget kan inte pågå hur länge som helst. Det behövs mer vinklingar på när freden skulle vara möjlig och vilka som skulle kunna förhandla, säger Fredsförbundets verksamhetsledare Laura Lodenius.

Efter att Ryssland för ett år sedan anföll Ukraina har många fredsaktiva hamnat i en besvärlig situation. Om man är kritisk till vapen blir man nämligen lätt stämplad som att man stöder Ryssland.

– Vad man än säger så blir man stämplad som putinist eller något värre.

Fredliga budskap stöter på patrull

De som för fram fredliga budskap stöter alltså på patrull, eftersom tolkningen lätt kan bli att man är redo att låta Ryssland mosa Ukraina.

Lodenius poängterar att en stor del av finska och europeiska fredsorganisationer och -aktivister inte motsätter sig vapen.

– Vi har mycket kolleger i Europa som anser att det är fel att ge någon som helst vapenhjälp till Ukraina, eftersom det bara förlänger situationer. Och så finns det många som förstår att man måste hjälpa eftersom Ukraina enligt FN-stadgarna har rätt att försvara sig.

Bild på en Leopard 2-minröjningsvagn, i bakgrunden grön skog.

Finland skickar tre Leopard 2-minröjningsvagnar till Ukraina

Ukraina har bett om flera hundra stridsvagnar.

Enligt Lodenius är den rådande tanken, i samhället i stort och inom de fredsaktiva, att Ukrainas gränser inte kan offras utan måste försvaras. Det finns även pacifistiska organisationer, som ser är emot all slags militär upprustning.

– Pacifistiska organisationer kan utgå från att människors liv måste prioriteras framför Ukrainas suveränitet. Jag tror att tanken hos de pacifistiska organisationerna är att Ryssland måste förhandla förr eller senare.

Fredsrörelsen har ett globalt perspektiv

Grundbudskapet inom fredsrörelsen är att det inte är problemfritt att skicka vapen till Ukraina. Vapenstödet ses inte som en långvarig lösning, och fredsrörelsen kräver noggrannare kontroll av vilka händer de hamnar i.

Lodenius anser att man också behöver prata mer om vad som ska hända med de vapen som väst nu skickar till Ukraina efter att kriget tar slut. Vapen från det pågående kriget har bland annat erbjudits till kriminella i Sverige.

Enligt Lodenius har europeiska ögon riktats skarpt mot Ukraina, medan fredsrörelsens fortsätter arbeta i ett globalt perspektiv.

– Den här veckan är det fokus på Ukraina, och det är bra. Men andra dagar fortsätter arbetet. Många stora frågor kräver uppmärksamhet, bland annat kurderna och kvinnorna i Afghanistan.

Pinser med fredssymbol.
Bildtext Fredsorganisationerna ordnar demonstration på lördag. Budskapet är att Ryssland måste ställas till svars för krigsbrott i Ukraina.
Bild: Matti Myller / Yle

Fredsorganisationerna ordnar demonstrationer på lördag (25.2) med krav om att Ryssland drar sig tillbaka från Ukraina.

Budskapet i demonstrationen, som ordnas av flera olika fredsorganisationer så som Fredsförbundet, Vapenvägrarförbundet och De hundras kommitté, är att Ryssland måste ställas till svars för sitt anfall mot Ukraina och för krigsbrott.

Samtidigt påpekar organisationerna att medborgarsamhället och demokratiutveckling i Ryssland bör stödas, och att man inte är emot ryssar, utan mot kriget.

Konfliktlösare: ”Militär upprustning och fredsmedling utesluter inte varandra”

Minna Kukkonen-Karlander, projektledare vid konfliktlösningsorganisationen CMI, menar att det är förståeligt att fokus i Europa nu ligger på den så kallade hårda säkerheten. Med hård säkerhet avses bland annat att man använder militära styrkor för att försvara en nations territoriella och politiska intressen.

– Men militär upprustning och fredsmedling utesluter inte varandra. Snarare kompletterar de varandra.

CMI kommenterar inte vapenstöd till Ukraina.

Men kan man tänka sig att fredliga budskap blir i skymundan, nu när västländerna ställer sig positiva till militär upprustning?

– Det är klart att man i första hand måste sträva efter fredliga lösningar på konflikter. Men konflikter är komplicerade och innefattar olika faser. Ibland måste man vänta på att läget är moget för att förhandling kan ske, åtminstone på det offentliga planet, säger Kukkonen-Karlander.

CMI – Martti Ahtisaari peace foundation är en finländsk konfliktlösningsorganisation som grundades av Nobelpristagaren president Martti Ahtisaari år 2000.

CMI:s grundtanke är att alla konflikter kan lösas förr eller senare. Eftersom konflikter och krig väldigt sällan är permanenta, är det enligt Kukkonen-Karlander viktigt att fundera på tiden efter konflikten – redan medan konflikten pågår.

CMI: Det finns också saker som blivit bättre

CMI arbetar med dialog som ofta förs på informell nivå. Fredsmedlingen syns alltså inte alltid i offentligheten.

– I den offentliga debatten är de militära frågorna på ytan, men i vårt arbete ser vi att det finns behov och intresse för vårt arbete i den informella sfären. Diskussioner pågår livligt.

Kukkonen-Karlander tycker det är viktigt att lyfta fram hopp. Genom att människor lär sig hantera konflikter i det egna livet kan förståelsen för lösningar bli bättre.

Ett sätt att skapa hopp är att lyfta fram fall där konflikter har lösts och livet har blivit bättre för olika människor.

– I dagens läge när så mycket krig och konflikter som pågår är det kanske lätt att förlora synen att det också finns saker som har blivit bättre. Det finns många sådana, till exempel att CMI och president Martti Ahtisaari förhandlade fram fred i Ache i Indonesien år 2005, och fredsavtalet har hållit.

Prata om fred, mitt i den militära upprustningen?

7:53