Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu kommer Hälsosamma Finland-undersökningen till Österbotten – gratis hälsokontroll för inbjudna

Blodprov på Vasa centralsjukhus.
Bildtext I Österbotten erbjuds inbjudna i Nykarleby, Vasa och Karleby hälsokontroller där man bland annat tar blodprov.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Hälsokontrollerna är en del av THL:s omfattande befolkningsundersökning.

I februari och mars genomförs hälsogranskningarna inom den omfattande befolkningsundersökningen i Nykarleby. I mars fortsätter de i Karleby medan det blir Vasas tur i april och Seinäjokis i maj.

Befolkningsundersökningen som Institutet för hälsa och välfärd gör utreder 10 000 vuxna personers hälsa, funktionsförmåga och riskfaktorer för sjukdomar.

Utredningen inleddes förra hösten, då blev 66 000 finländare inbjudna att delta. 10 000 av dem som deltog då får nu en kallelse till fortsatta undersökningar.

Enligt THL bidrar undersökningarna med information som institutet till exempel kan använda för att förebygga förtida dödsfall orsakade av folksjukdomar.

Omfattande undersökning

För 20 år sedan genomfördes en liknande befolkningsundersökning. Då upptäckte man bland annat att finländarna inte får i sig tillräckligt med d-vitamin, och det ledde till att man började tillsätta d-vitamin i mjölkprodukter och matfetter.

THL lyfter fram att det är viktigt att alla inbjudna deltar i hälsokontrollerna för att undersökningsresultatet ska bli tillförlitligt.

Under hälsokontrollen mäts blodtrycket, det tas blodprov och syn och hörsel undersöks. Dessutom ingår frågor om hälsa och funktionsförmåga, uppgifter som testar minne, uppmärksamhet och fysisk kondition samt ett lungandningstest.

En del av de undersökta erbjuds också vidare undersökningar där man bland annat kontrollerar tandhälsan, utreder alkoholbruk, sömn och motion.

De som deltar i undersökningen får instruktioner om hur de kan förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande och de får dessutom tillgång till sina egna undersökningsresultat. Resultaten visar bland annat om man löper risk att insjukna i sömnapné, hjärt- och kärlsjukdomar eller typ 2-diabetes.

Artikeln är en översättning av Yle Pohjanmaas artikel Terve Suomi-tutkimus rantautuu pohjalaiskuntiin - luvassa ilmainen terveystutkimus kutsutuille. Artikeln är översatt och bearbetad av Erika Rönngård.

Diskussion om artikeln