Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Benmärgstransplantation botade både cancer och hiv – en handfull fall i världen hittills

Hiv-patient botades helt efter potentiellt farligt ingrepp - Spela upp på Arenan

En tysk 53 år gammal man är enligt en vetenskaplig studie fri från hiv efter en benmärgstransplantation. Behandlingen botade också mannens leukemi.

Tysken är den tredje personen i världen som enligt artiklar i vetenskapliga journaler har botats från både hiv och cancer.

Journalen Nature Medicine redogör för detaljerna i det senaste fallet. Mannen diagnostiserades med hiv år 2008. Tre år senare diagnostiserades han med en livshotande form av leukemi.

2013 genomgick mannen en benmärgstransplantation. Han fick då stamceller från en kvinnlig donator vars immunceller är immuna mot hiv tack vare en ovanlig mutation i hennes CCR5-gen.

Fem år senare avslutades mannens hivmedicinering. Under de fyra följande åren har man inte hittat några spår av hiv i hans kropp.

Behandlingsmetoden är farlig och lämpar sig därför inte för det stora flertalet av hivsmittade. Men forskarna hoppas att fallet ska leda till värdefulla insikter om framtida botemedel.

Botemedel eventuellt i framtiden

En av artikelförfattarna, immunitetsforskaren Asier Saez-Cirion vid Pasteurinstitutet i Paris, säger att en potentiell lösning är att introducera den hivresistenta genmutationen i patienternas kroppar utan att genomföra benmärgstransplantationer.

Den tyske patienten firade tioårsdagen av transplantationen den 14 februari i år. Donatorn var hedersgäst.

Utöver de tre hittills bekräftade fallen av framgångsrik behandling av hivsmitta har ytterligare två patienter med både cancer och hiv botats. De två nya fallen presenterades vid vetenskapliga konferenser 2022, men fallen har ännu inte dokumenterats i vetenskapliga journaler.

40 miljoner har dött i aids

Mer än 38 miljoner människor runtom i världen är hivsmittade och cirka 40 miljoner människor har dött på grund av aids.

Moderna hivmediciner håller smittan effektivt under kontroll. Enligt Folkhälsomyndigheten i Sverige minskar behandlingen av hiv i Sverige virusmängden till oftast icke mätbara nivåer i blodet.

Den förväntade livslängden behöver inte påverkas hos patienter som får hivbehandling i tid.

Källor: AFP, Reuters, Folkhälsoinstitutet