Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fortfarande ingen mathjälp i centrum av Borgå – nu vädjar politiker om hjälp genom en motion till staden

Ett par händer med handskar på ger två yoghurtburkar.
Bildtext I WSOY-huset har det delats ut mat i över tio år. Men nu är det slut. Enligt hyresvärden har matutdelningen i WSOY-huset påverkat andra aktörer i fastigheten. Arkivbild.
Bild: Yle/ Lone Widestam

För stunden finns det bara en plats där man delar ut mat i Borgå och det är i Gammelbacka. De Gröna i Borgå har lämnat in en motion om att staden borde hjälpa till med att hitta lämpliga lokaler där man kan dela ut mat.

I slutet av januari tvingades mathjälpen i Vårberga lägga lapp på luckan efter klagomål från grannar i samma fastighet. Och bara någon vecka efter det gick matutdelningen i Borgå centrum samma öde till mötes. Trängsel i korridoren och folk som sitter och väntar i andra delar av huset fick hyresvärden att stoppa utdelningen.

I måndags lämnade De Grönas fullmäktigegrupp in en fullmäktigemotion om mathjälpen.

I den skriver de att under det senaste året har matutdelningen i Borgå blivit kritisk och att bristen på lämpliga lokaler är ett akut problem.

– Det är otroligt många som behöver mathjälp och många har besökt mathjälpen varje vecka så därifrån kom idén, berättar Eeva Puromies som är vice ordförande för De Gröna i Borgå.

I motionen skriver de också att människor i behov av hjälp inte kan lämnas vind för våg.

– Med hjälp av motionen önskar vi att staden i samarbete med välfärdsområdet och lokala föreningar aktivt ska försöka hitta en plats där mathjälpen kan fungera, säger Puromies.

Lådor av olika färggranna livsmedel i en brödkö.
Bildtext Det har minskat på matsvinnet då frivilliga organisationer har fått dela ut mat. Arkivbild.
Bild: Jesper Alm / Yle

Trots att matutdelningarna i både Vårberga och centrum lades ner ansåg varken Borgå stad eller välfärdsområdet att de kunde hjälpa mathjälpen. I motionen som de invalda beslutsfattarna lämnat in vädjar de till staden att hjälpa till med att hitta en lämplig plats.

Efter att fullmäktigemotionen har lämnats in kontaktar Yle Östnyland Borgå stads lokalitetsdirektör Mikko Silvast. I ett meddelande skriver han att staden inte har lyckats hitta tomma och tillgängliga lokaler där mathjälpen kunde hålla till.

De Gröna vill också att staden ska sammankalla alla lokalföreningar med anknytning till matdistribution, kyrkliga tjänstemän och ansvariga aktörer inom välfärdsområdet.

Ett samtal till Pontus Salmi som är kyrkoherde i Borgå finska församlingen bekräftar att det samarbetet redan är i gång.

Det har startats ett nytt nätverk för matutdelningen med bland annat Samaria, föreningarna Tatsi, Finlands Röda Kors och Borgånejdens arbetssökande samt både den finska och svenska församlingen i Borgå.

– Den här veckan har vi haft ett möte och i mars ska vi träffas på nytt. Vi gör så gott vi kan för att hitta en lösning.

Salmi berättar att de också har en gemensam meddelandegrupp på telefonen där de tillsammans funderar på hur de ska lösa det hela.

För De Gröna är det Sirpa Hanska, Tuuli Hirvilammi, Jussi Impiö, Eeva Puromies, Pasi Siltakorpi och Mika Varpio som lämnat in fullmäktigemotionen.