Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Borde värnplikten gälla alla? Så här svarar partierna

Uppdaterad 23.02.2023 08:04.
Finländska soldater på rad.
Bildtext Förvarsmaktens mål är att 2 000 kvinnor ska göra militärtjänst årligen före år 2027. Bilden är från Gardesjägarregementes övning i Östersundom i Helsingfors, i februari 2022.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Alla 18 år fyllda skulle kunna få en kallelse till uppbåd, oberoende av kön. Det är partiledarna relativt överens om i Yles enkät. När det gäller värnplikten går åsikterna ändå isär.

Att värnplikten gäller bara män är inte längre något som hör till nutida jämställdhet, utan Finlands värnplikt borde vara lika för alla kön. Det anser SDP och De Gröna i sina svar på Yles partiledarenkät om säkerhetspolitik.

De övriga riksdagspartierna vill behålla värnplikten som den är, men rucka på systemet en aning.

Bland annat anser de flesta partierna att uppbådet borde gälla hela åldersgrupper, men att tjänstgöring i armén fortsättningsvis ska vara en plikt som gäller bara män.

Marin vill se medborgartjänst

Problemet med den nuvarande värnplikten är att militär- och civiltjänsten inte utnyttjar potentialen fullt ut, säger Socialdemokraternas ordförande, statsminister Sanna Marin. Hon anser att det borde föras en bred dialog om militärtjänstgöringen.

– I Finland borde man bereda ett förslag till medborgartjänst, som skulle beakta könens jämlika möjlighet att delta, säger hon.

Enligt De Gröna borde nästa regering förbereda en reform av värnplikten, så att den skulle behandla alla kön likvärdigt och vara helt jämlik.

– En militärtjänst som bara gäller män är inte nutid, säger partiordföranden Maria Ohisalo.

Borde värplikten gälla hela åldersgruppen?

Ja: SDP, De Gröna

Kan inte säga: Samlingspartiet

Nej: Centern, Kristdemokraterna, Sannfinländarna, SFP, Vänsterförbundet, Rörelse nu

Partierna svarade på enkäten 2–16.2.

Samlingspartiet tar inte ställning

Samlingspartiet låste inte sitt svar i någondera riktningen.

Partiet stöder tanken om uppbåd för hela åldersgrupper och en mera jämlik syn på landets försvar.

Partiordföranden Petteri Orpo säger att säkerhetsläget har ändrat, liksom förväntningarna på att försvaret av landet ska vara jämlikt.

– Det finns skäl att utreda behovet av att utveckla militärtjänstgöringen, så att den har de bästa förutsättningarna att tjäna Finlands säkerhet, säger Orpo i sitt svar.

Över hälften av partierna vill ha värnplikten som den är

Kristdemokraterna, Centern, Sannfinländarna, SFP och Rörelse nu vill alla ha kvar militärtjänstgöringen i sin nuvarande form.

Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra säger att kvinnor skulle kunna delta i uppbådet för att sprida försvarsmedvetenhet och öka intresset för säkerheten som helhet.

– Värnplikten borde ändå fortsättningsvis gälla bara män, säger hon.

SFP:s Anna-Maja Henriksson är likaså för ett uppbåd som omfattar hela åldersgruppen.

Rörelse nus ordförande Hjallis Harkimo tycker också att alla skulle kunna delta i uppbådet, och anser att civiltjänstgöringen borde vara öppen också för frivilliga. Kristdemokraternas Sari Essayah säger att den frivilliga värnplikten för kvinnor borde utvecklas.

Centerns Annika Saarikko vill se fler kvinnor i armén, men än så länge på frivillig basis.

– När årskullarna minskar kan en värnplikt som gäller båda könen bli aktuell i framtiden, fortsätter hon.

Vänsterförbundet vill ha värnplikt för motiverade

Vänsterförbundet svarade också att de inte anser att värnplikten ska utvidgas till att gälla alla, men har en annan syn på frågan än de övriga som svarat likadant.

I stället för att sålla enligt kön borde de värnpliktiga väljas ut utgående från motivation och kompetens, och värnplikten borde göras om så att den behandlar alla kön lika, enligt Vänsterförbundets svar.

– En sådan reform skulle öka medborgarnas frihet att välja och skulle förbättra reservisternas prestanda. Antalet utbildade skulle inte öka, säger partiordföranden Li Andersson.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Nämä puolueet ulottaisivat asevelvollisuuden koskemaan koko ikäluokkaa, paljastaa Ylen kysely av Elli Piirainen. Svensk version av Lukas Lindström.

Diskussion om artikeln