Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västnyland går till val med många egna kandidater

Valsedel läggs i urnan i Täkter vallokal.
Bildtext Den andra april är det dags för riksdagsval. Förhandsröstningen är den 22-28 mars.
Bild: Maria Wasström-Sarkola / Yle

Många kandidater ur samma parti skapar bredd men kan spela ut enskilda kandidater.

Den andra april är det dags för riksdagsval. I Västnyland går man till val med många kandidater från den egna regionen.

Västnyland hör till Nylands valkrets, som är en av de sammanlagt tretton valkretsarna i landet. Alla valkretsar har egna kandidater från olika partier. Man kan inte rösta på en kandidat som är uppställd i en annan valkrets än den egna.

Nylands valkrets

I den här artikeln behandlas partiernas kandidatnominering i de Västnyländska kommunerna Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo – alltså inte alla kandidater i hela valkretsen. Nu går det inte längre att nominera nya kandidater men officiellt fastställs kandidatuppställningen i valkretsnämnden den andra mars.

De flesta partier har lagt ut kandidatlistor på sina webbplatser.

Västnyland är inte som andra

Den västnyländska partikartan brukar skilja sig markant från resten av landet. Samlingspartiet som för tillfället räknas vara största partiet i landet brukar traditionellt inte få någon stor andel av rösterna i de svenskspråkiga kustkommunerna i Västnyland där Svenska folkpartiet dominerar. Däremot har Samlingspartiet en stark ställning i Lojo, tillsammans med Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har också ett starkt fäste i Raseborg och Hangö.

Valresultatet från riksdagsvalet 2019 finns här.

I förra riksdagsvalet år 2019 var Svenska folkpartiet största parti i Ingå, Sjundeå, Raseborg och Hangö. I Lojo var Socialdemokraterna störst.

Under den senaste riksdagsperioden har Västnyland haft tre lokala riksdagsledamöter: Thomas Blomqvist från SFP, Johan Kvarnström för SDP och Riikka Slunga-Poutsalo från Sannfinländarna. Slunga-Poutsalo ställer inte upp för omval.

Hur det går i valet i vår återstår att se. Av de nyländska kandidaterna har över fyrtio hemort i Västnyland.

Av Svenska folkpartiets kandidater bor nio i Västnyland.

Svenska folkpartiets kandidater i Västnyland

Thomas Blomqvist, Raseborg

Ida Flemmich, Sjundeå

Heidi Himmanen, Lojo

Emilie Jäntti, Raseborg

Alexandra Lundmark, Raseborg

Fredrik Rantala, Hangö

Anita Westerholm, Raseborg

Henrik Wickström, Ingå

Karl Åberg, Ingå

Enligt Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff har det inte alls varit svårt att hitta fylla kandidatlistan med lämpliga kandidater. Utgångspunkten har varit att hitta kandidater med olika profiler som kompletterar varandra. Partiet har eftersträvat en regional och åldersmässig bredd och en yrkesmässig mångfald.

– Raseborg är ju i nyckelposition i Västnyland eftersom vi har flest röster där men samtidigt så vet vi att röstetalen i alla kommuner kan ha stor betydelse. Det säger sig självt att några hundra röster kan vara avgörande.

Guseff påpekar att kandidatnomineringen är en balansgång eftersom man vill erbjuda bredd utan att splittra rösterna.

– Olika profiler kan ibland överlappa varandra men samtidigt vet vi att den regionala balansen är väldigt viktig för väljarna. Många väljare söker en kandidat som kommer från ens egen hemkommun eller närregionen.

Svenska socialdemokrater satsar på Kvarnström

Socialdemokraterna har tre kandidater med hemort i Västnyland. Av dem är Johan Kvarnström uppställd av Finlandssvenska Socialdemokrater.

– Vi vill koncentrera rösterna till Johan Kvarnström eftersom han som sittande ledamot har störst chanser att bli vald. Visst skulle säkert flera kandidater få flera röster sammanlagt men då är ju risken stor att ingendera skulle bli invald, säger Mats Lagerstam, ordförande för Ekenäs socialdemokrater.

Också Hangöbon Linda Westerlund är tvåspråkig socialdemokratisk kandidat. Lojobon Joona Räsänen valdes in i riksdagen år 2015 men föll ut fyra år senare. Nu gör han ett nytt försök.

Socialdemokraternas kandidater i Västnyland

Johan Kvarnström, Raseborg

Joona Räsänen, Lojo

Linda Westerlund, Hangö

Sannfinländarna har också lyckats skapa sig en ganska stadig väljarskara i Västnyland. Partiet har nominerat tre västnyländska kandidater varav två är från Lojo och en från Hangö. Veijo Kämppi, som är ordförande för Sannfinländarna i Raseborg, säger att lokalavdelningen inte hittat någon egen kandidat att nominera och att man egentligen inte ens gjort så mycket valarbete för att locka kandidater från just Raseborg. Man förlitar sig på kandidater som är mer kända nationellt.

Sannfinländarnas kandidater i Västnyland

Piritta Poikonen, Lojo

Pertti Ruuska, Hangö

Jukka Sassi, Lojo

Samlingspartiet höjer gärna sin profil i Västnyland

Trots att Samlingspartiet för tillfället är det största partiet på riksnivå har partiet inte lyckas etablera någon stark position på de mindre västnyländska orterna. Enligt Samlingspartiets verksamhetsledare i Nyland, Janne Pesonen har det ändå funnits ett stort intresse att kandidera i riksdagsvalet. Han upplever att partiet nu har flyt:

– Det har funnits fler intresserade kandidater än platser på partiets lista. Enligt min mening är partiet starkt också i Västnyland, säger Pesonen och lyfter fram att partiet har två starka tvåspråkiga kandidater också på den svenskdominerade kusten, nämligen tandläkaren Timo Kallio i Ingå och Sture Fjäder i Hangö. Fjäder bor i Esbo men vistas mycket i sin barndomsstad Hangö.

Samlingspartiets kandidater i Västnyland

Sture Fjäder, Hangö

Timo Kallio, Ingå

Mikko Piirtola, Lojo

Gröna kommer igen i Raseborg

De gröna har en egen kandidat från Raseborg för första gången på flera år. Det är Karisbon Kati Sointukangas, som också är lokalpolitiker. De grönas mångårige Raseborgspolitiker Ira Donner är glad över att regionen igen har en egen grön kandidat:

– Det är viktigt med tanke på synligheten för det egna partiet och den egna gruppen. Det är viktigt att visa vilka de egna värderingarna är och vad man går för, säger Ira Donner.

Hon påpekar att det är ett stort arbete att ställa upp som kandidat. Kandidaten måste vara väl insatt också i nationella frågor och vara beredd på att satsa fullt ut på politiken. Hon säger att det varit särskilt svårt att hitta svenskspråkiga kandidater i Västnyland men är glad över att Sointukangas vill nå ut på båda språken.

De grönas kandidater i Västnyland

Kati Sointukangas, Raseborg

Jarmo Pasanen, Lojo

Vänsterförbundet har tre lokala kandidater i Västnyland varav en är Hangöbon Birgitta Gran, ordförande för Vänsterförbundets svenska landsstyrelse.

Vänsterförbundets kandidater i Västnyland

Birgit Aittakumpu, Lojo

Birgitta Gran, Hangö

Jan Rundt, Raseborg

Centern har inte tidigare lyckats etablera sig på de SFP-dominerade orterna i Västnyland. Också i Lojo har Centern tappat röster i de senaste valen. Tvåspråkiga Sjundeåbon Maritta Wasström ställer för första gången upp i riksdagsvalet.

Centerns kandidater i Västnyland

Jukka Lönnqvist, Lojo

Lotta Paakkunainen, Lojo.

Maritta Wasström, Sjundeå

Kristdemokraterna har ställt upp bland andra Hangöbon Outi McDonald som numera jobbar som ledande läkare i Ingå. Lojobon Jan Tallqvist är uppställd som obunden för Kristdemokraterna. Han är aktiv inom lokalpolitiken i Lojo i föreningen Meidän Lohja.

Kristdemokraternas kandidater i Västnyland

Outi McDonald, Hangö

Ari Mönttinen, Lojo

Kauko Pohjonen, Lojo

Jan Tallqvist, Lojo (obunden)

Rörelse Nu registrerades som parti år 2019 och har hela fyra västnyländska kandidater:

Rörelse Nus kandidater i Västnyland

Minna Matikainen, Raseborg

Kristian Meurman, Lojo

Jari Miranda, Ingå,

Joonas Valosaari, Sjundeå

Västnyländskt riksdagssnack - vi kollar in kandidatlistorna inför valet

20:43
Här kan du lyssna på Yle Västnylands sändning om kandidatnomineringen inför riksdagsvalet i vår.

Diskussion om artikeln