Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Intresseorganisationer oeniga om den nya funktionshinderlagen inför riksdagsbehandling

Uppdaterad 23.02.2023 16:21.
Riksdagen samlad under budgetförhandlingarna 20 september.
Bildtext Riksdagen röstar om funktionshinderlagen i morgon.
Bild: Silja Viitala / Yle

Flera funktionshinderorganisationer uppger i ett gemensamt ställningstagande att de vill att riksdagen bör godkänna den nya lagen om funktionshinderservice. Andra anser att lagen, som påverkar över 100 000 finländare, inte ska godkännas.

Riksdagen godkänner eller förkastar förslaget till ny lag om funktionshinderservice fredagen den 24 februari 2023.

Flera organisationer anser att lagförslaget utvecklats i positiv riktning i social- och hälsovårdsutskottet och grundlagsutskottet och att riksdagen nu äntligen bör godkänna lagen.

Autism Finland, FDUV rf, Finlands CP-förbund rf, Hengitystuki ry, Heta - henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry, Tröskeln rf, Muskelhandikappförbundet, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf samt Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry vill att lagen godkänns.

Organisationerna anser att det behövs en ny lag om funktionshinderservice för att trygga jämlik service till människor i olika åldrar och med olika former av funktionsnedsättningar.

De påpekar att de nuvarande ojämlikheterna fortsätter om lagförslaget förkastas. I väntan på en ny lag skulle även utvecklingsarbetet i välfärdsområdena dra ut på tiden.

”Vi ser det som mycket viktigt att lagens verkningar följs upp och att eventuella brister korrigeras. Här har funktionshinderorganisationerna en viktig roll. Det väsentliga nu är ändå att vi får en ny lagstiftning som ger grunden för bättre och jämlikare funktionshinderservice”, slår organisationerna fast.

Invalidförbundet och flera andra: Lagförslaget bör förkastas

Invalidförbundet och flera andra organisationer motsätter sig däremot lagförslaget i dess nuvarande form. Förbunden säger sig vara besvikna på i hur ojämlik och obalanserad form lagförslaget har kommit ut efter utskottsbehandlingarna.

De anser att den nya lagen i dess nuvarande form skulle smula sönder all inbördes jämlikhet mellan grupper med olika behov, äventyra deras grundläggande rättigheter och öka på osäkerheten kring resursernas tillräcklighet.

Invalidförbundet är en nationell organisation som utför påverkansarbete och producerar tjänster för personer med fysiska funktionsnedsättningar och nedsatt funktionsförmåga.

De andra som motsätter sig att lagen godkänns i morgon är Finlands Neuroförbund, Näkövammaisten liitto ry, Reumaförbundet i Finland, Föreningen Finlands dövblinda rf, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Selkäydinvammaiset Akson ry, Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry, ADHD-liitto ry, Abilis rs och Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys - Rusetti ry.

Bilder på personer med funktionsnedsättning med skyltar i händerna. Bilderna finns på väggen på FDUV:s kansli.

”Från svaga stödbehövande till full delaktighet” – synen på funktionsnedsättning har ändrats helt på en generation

Visst blir det ett generationsskifte, säger Lisbeth Hemgård, som går i pension från FDUV. Ny verksamhetsledare i sommar är Annette Tallberg-Haahtela. Båda väntar på den nya funktionshinderlagen, som manglas i riksdagen som bäst.