Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Polisyrkeshögskolan lättar på antagningskraven

Flera poliser står på rad med ryggen till.
Bildtext Studerande vid polisyrkeshögskolan i Tammerfors under en körövning den 19 oktober 2022.
Bild: Jani Aarnio / Yle

Från och med nu kommer sökandenas lämplighet att bedömas mer som en helhet. Man uppskattar att reformen kommer att locka tiotals nya studerande till polisutbildningen.

Polisyrkeshögskolan Polamk uppdaterar urvalskriterierna för polisutbildningen. I framtiden kommer man att ta hänsyn till lämplighetsbedömningen och det fysiska testet som en helhet. Poängsättningen för den fysiska delen av provet kommer att ändras.

Tidigare har provet underkänts om den sökande inte fått minst ett poäng i varje avsnitt. En sökande som i helhet har klarat sig bra kan ha blivit underkänd om hen haft för lite poäng i till exempel intervjudelen.

Nu läggs det till en prestation på noll poäng i utvärderingen, som inte automatiskt ger sökanden avslag.

I höstas rapporterade Yle att antalet personer som klarade Polisyrkeshögskolans urvalsprocess rasade förra året. Hundra sökande misslyckades med det fysiska provet och av 400 lediga studieplatser fylldes endast 255. Ändringarna i urvalskriterierna är nu ett försök att täppa till gapet.

Sammantaget uppskattar man att revideringen lockar till sig tiotals nya studerande till polisutbildningen.