Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Båtförvaringsföretag vill bygga fyra nya bryggor i Lappvik

En bild ovanifrån av fabriksbyggnader intill havet.
Bildtext Hamnen ligger sig på ett Naturaområde som sträcker sig över Hangös och Ekenäs södra skärgård.
Bild: Nylunds Boathouse

Företaget Port of Lappvik som sysslar med olika tjänster för båtägare, vill bygga nya fyra bryggor i sin hamn.

Företaget verkar på ståltillverkaren SSAB:s före detta i Lappvik hamnområde.

Det handlar om fyra bryggor, en hjälpbrygga för en redan existerande båtramp samt tre pontonbryggor i betong.

För det här ansöker företaget om lov hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Miljönämnden ser inga hinder

Hamnen ligger sig på ett Naturaområde som sträcker sig över Hangös och Ekenäs södra skärgård.

Frågan har behandlats av Hangö miljönämnd och staden ser för sin del i sitt utlåtande inga hinder till fler bryggor.

Port of Lappvik försäkrar att bygget inte skulle inverka på Naturavillkoren.

Företaget säger i sin ansökan till Hangö stad att hyresgästerna och den varvsverksamhet som finns på området, behöver bryggorna för sin verksamhet.

De myndigheter som verkar på området är Gränsbevakningsväsendet, Försvarsmakten och Västra Nylands räddningsverk.

En av pontonbryggorna skulle vara 117 meter lång, två 130 meter långa. Bryggornas bredd med bommar blir 25 meter. Det blir 77 nya båtplatser.