Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stenkrossplanerna i Kaffelandet i Sjundeå stöter på kritik i Lojo

Uppdaterad 24.02.2023 11:42.
En karta över Lojo, Sjundeå och Virkby med ett svart kryss. Under krysset står det Kaffelandet.
Bildtext Vid krysset planeras stenkrosset.
Bild: @Mapcreator.io | OMS.org, Pia Santonen / Yle

Lojo stad är kritisk till planerna på en stenkross i Kaffelandet i norra Sjundeå. Kaffelandet gränsar till både Lojo och Vichtis.

Det är företaget Kuljetus Arto Korpela som har ansökt om tillstånd för att få bryta och krossa sten på ett drygt sex hektar stort område. De har också för avsikt att ta emot, lagra och behandla betong- och tegelavfall, trä och stubbar samt överloppsjord.

Invånargrupp motsatte sig planerna

Företaget Kuljetus Arto Korpela vill ha verksamhetstillstånd för en period på 15 år.

Allt som allt handlar det om över en miljon kubikmeter. Den tunga lastbilstrafiken ökar i och med verksamheten med 66 köror per dag, det vill säga 33 lass. Transporterna skulle ske främst på vardagar men ibland också på lördagar.

År 2020 samlade en invånargrupp som kallade sig Pro Kahvimaa kring 1200 namn för att stoppa planerna.

Efter företagets första tillståndsansökan år 2020 har de nu gjort flera vidare buller-, damm- och naturutredningar och det har gått att kommentera tillståndsansökan under vintern.

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå har också bett in utlåtanden från bland annat grannkommunerna.

Inte viktigt grundvattenområde

Det planerade krossområdet ligger i Kaffelandet i nordligaste Sjundeå, endast 760 meter från gränsen till Lojo. Det närmaste bostadshuset ligger på 300 meters avstånd och närmaste hus på Lojosidan på en knapp kilometers avstånd. Närmaste byn (husgrupp) på Lojosidan är en och en halv kilometer från det planerade stenkrossområdet.

Området är inte ett viktigt grundvattenområde. Avståndet till ett grundvattenområde av första klass är endast 700 meter. Men täktområdets grundvatten och det för Lojo stad viktiga grundvattenområdet är inte i kontakt med varandra.

Lojo: Gör inte ett naturområde till stenbrott

Lojo stad ställer sig kritisk till planerna och ser många brister i ansökan.

  • Lojo stad påminner om att området i dagens läge är i naturtillstånd och att bryta och krossa sten där skulle ha stor inverkan på miljön. Sektionen konstaterar att Lojo stad inte har gett tillstånd i liknande projekt i Lojo.

  • Lojo pekar också på allvarliga brister i grundvattenutredningarna. Man har till exempel inte utrett grundvattnets strömningsriktningar. Dessutom har företaget på en del ställen tänkt ta mark på en nivå som ligger under grundvattnets yta.

  • Ett annat minus är också att området i Sjundeå över huvudtaget inte ligger på ett område som i generalplanen är reserverat för just brytning och krossning.

  • Stadsutvecklingsnämndens tillståndssektion i Lojo konstaterar också att staden i liknande stenbrytningssatsningar har infört ett extra förbud sommartid så att man inte får borra, söndra, spränga och krossa under perioden 15 maj till 15 augusti.

  • Om Sjundeå trots allt beviljar verksamheten tillstånd, vill Lojo att skakningarna mäts från och med att stenbrytningsarbetena inleds tills man kan vara säker på hur de inverkar på byggnaderna.

  • Lojo kräver också att verksamheten, ifall den får ett tillstånd, inte tillåts börja förrän domstolen har gett beslut om eventuella överklaganden.