Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Riksdagen hann inte behandla medborgarinitiativ om att förbjuda terapier som ska ”bota” homosexualitet

Helsingissä järjestettiin 2. heinäkuuta 2022 Pride-kulkue.
Bildtext Syftet med initiativet var att förbjuda olika behandlingsformer vars syfte är att "omvandla" hbtq-personer till heterosexuella cispersoner.
Bild: Silja Viitala / Yle

Social- och hälsovårdsutskottet avslutade behandlingen av ett medborgarinitiativ som skulle gjort det straffbart att erbjuda omvändelseterapi.

Syftet med medborgarinitiativet var att förbjuda terapier och behandlingar med målet att ändra en persons sexuella läggning eller könsidentitet.

”De bygger på den snedvridna tanken om att en sexuell läggning som skiljer sig från heterosexualitet eller en könsidentitet som skiljer sig från det kön som fastställs vid födseln på något sätt kan botas och korrigeras, således ”omvändas””, står det i medborgarinitiativet.

Medborgarinitiativet Född frisk – sluta med ”omvändelseterapier” samlade över 53 000 underskrifter på en och en halv månad. Det skickades till riksdagen i oktober 2021 och vidare till social- och hälsovårdsutskottet månaden därpå.

När social- och hälsovårdsutskottet beslutade att avsluta behandlingen i utskottet på tisdagen blev det klart att initiativet inte kommer att bli lag.

När translagen behandlades uppstod det en väldigt jobbig debatt. Frågan är om det här initiativet skulle ha gett utrymme för lika giftiga åsikter

Peik Ingman, sakkunnig i frågor om sexuell läggning, könsidentitet och religion

Social- och hälsovårdsutskottets ordförande Markus Lohi (C) säger till Helsingin Sanomat att initiativet föll på grund av tidsbrist och för att utskottet var tvunget att prioritera regeringens egna lagförslag. Till exempel funktionshinderservicelagen har krävt mycket arbete under de senaste veckorna.

Den officiella förklaringen är enligt utskottet att ”kriminalisering av omvändelseterapier inte hör till social- och hälsovårdsutskottets verksamhetsområde”, någonting som ska ha klarnat under utskottshörandena.

Bli ”frisk” och sluta synda

Enligt Lina Bonde, ordförande för Regnbågsallians Svenskfinland, är fenomenet svårt att kontrollera eftersom det sker bakom lyckta dörrar.

– Inom vissa samfund kan man säga att en omvändelseterapidag är när församlingar ber för att en person ska sluta vara homosexuell och bli så att säga ”frisk” och komma bort från det som anses vara fel och syndigt, säger Bonde.

– En kriminalisering skulle ha inneburit en större möjlighet och makt att ingripa. Kanske inte i stunden medan det pågår, men i efterhand skulle det finnas en anmälningsmöjlighet. Det är någonting som inte finns i dagens läge.

Raamattu lähikuvassa uskoontulleen eläkeläisen Merja Salon keittiössä, Anjala (Kouvola), 1.10.2021.
Bildtext Bibelläsning kan vara en form av omvändelseterapi.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Från själavård till exorcism

Peik Ingman är sakkunnig i frågor om sexuell läggning, könsidentitet och religion. Han har träffat människor som utsatts för omvändelseverksamhet.

Själv undviker han begreppet terapi. Omvändelse innefattar en bred skala av aktiviteter, allt från olika terapiformer till bibelläsning och exorcism.

Omvändelseterapi

Enligt rapporten som Peik Ingman varit med och skrivit, kan följande aktiviteter räknas som omvändelseverksamhet i Finland:

  • Deltagande i kamratgrupper, individuell terapi, själavårdsterapi, deltagande i läger, retreater, bibellläsning, bön, exorcism, kvinnlighets- eller maskulinitetsövningar, avhållsamhet från sex och masturbering.

  • Enligt deltagarna i olika studier har återhämtningen från förändringsförsök tagit åratal. Deltagarnas familje- och vänskapsrelationer har rubbats eller avbrutits helt och hållet och många har lidit av betydliga ekonomiska förluster.

  • För vissa har den påfrestning som förändringsarbetet medfört haft en betydande inverkan på studier, sysselsättning och social integration. Många har känt skuld över de sätt deras nära och kära påverkats av omvändelseförsöken.

Omvändelseterapi är i någon form förbjudet i över 16 länder. Europaparlamentet har uppmanat alla medlemsländer att kriminalisera verksamheten.

Enligt Ingman är lagstiftningens roll att införa förbud – det måste finnas någon typ av negativa konsekvenser för personer eller aktörer som utövar verksamheten.

Det kan handla om att förbjuda marknadsföring och verksamhet där individer uppmanas att förändra sin sexuella läggning eller könsidentitet, säger Ingman.

En mans ansikte.
Bildtext Peik Ingman är sakkunnig i frågor om sexuell läggning, könsidentitet och religion.
Bild: Privat

Ingman tycker att frågan inte borde kretsa kring hur vanligt fenomenet är, utan hur sårbara vissa individer är och hur stora konsekvenser det kan få för individen.

– Det handlar om vad vi vet om de negativa konsekvenserna som det kan ha på människors liv. Ett förbud skulle inte handla om hur många som är utsatta utan att ta på allvar att vissa är väldigt, väldigt utsatta, säger Ingman.

Det svåra med tematiken handlar om samtycke – är verksamheten okej om personen deltar av egen fri vilja?

Translagen kan ha påverkat

Ingman tror att uppståndelsen kring translagen kan ha påverkat regeringens villighet att behandla ytterligare ett lagförslag med regnbågstema.

– När translagen behandlades uppstod det en väldigt jobbig debatt. Frågan är om det här initiativet igen skulle ha gett utrymme för lika giftiga åsikter som när translagen behandlades, säger Ingman.