Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Åsa och andra Helsingforsbor distansjobbar mest i Norden: ”Det sparar mycket tid att inte behöva pendla”

En kvinna i glasögon sitter vid ett skrivbord.
Bildtext Idag har Åsa Juslin kommit till kontoret för att jobba, men det gör hon bara omkring hälften av arbetsdagarna.
Bild: Petter Christian Blomqvist / Yle

Helsingfors sticker ut bland de nordiska huvudstäderna. Andelen som håller fast vid distansjobbandet är betydligt högre, och 10 procent av de tillfrågade reser inte alls till kontoret.

I de flesta av de stora städerna i Norden har människor börjat återvända till kontoret efter pandemiåren.

Helsingfors är undantaget. Enligt en studie av konsultbolaget WSP, reser Helsingforsarna mer sällan till kontoret jämfört med de andra nordiska länderna.

Andelen Helsingforsbor som pendlar till ett kontor fem dagar i veckan har minskat från 60 procent före pandemin, till 37 procent efter.

Personer stiger på ett metrotåg vid Helsingfors järnvägsstation.
Bildtext Avsevärt färre människor tar sig till kontoret varje dag i Helsingfors än för några år sedan.
Bild: Silja Viitala / Yle

Dessa siffror stämmer nära överens med de övriga nordiska huvudstäderna. Andelen som jobbar fem dagar i veckan på kontoret har minskat med omkring 20 procent, och andelen som jobbar två till tre dagar i veckan hemifrån har ökat.

Att inte behöva pendla sparar tid

Åsa Juslin hör till en av dem vars arbetsvanor har förändrats i och med pandemin. Tidigare jobbade hon i stort sett alltid på kontoret, med vissa undantag. Numera hör det till normen att både hon och kollegorna jobbar hemifrån 2-3 dagar i veckan.

Det började nog som för de flesta när coronan kom. Numera har vi en sådan policy på vårt kontor att alla ska vara på plats minst två dagar i veckan.

Det är lättare att göra arbetsuppgifter som kräver stor koncentration där hemma, där det är tyst och ostört. Det är en av de största fördelarna med distansjobb, enligt Juslin.

Dessutom har jag en hund, så då sparar jag mycket tid med promenaderna om jag inte behöver resa in till kontoret.

Hennes arbetsresa är ungefär 30 minuter med allmänna transportmedel.

Arbetsgemenskapen är ändå värdefull och gör det värt att åtminstone några dagar i veckan ta sig till kontoret, enligt Juslin.

Också ergonomin är bättre på arbetsplatsen.

Många jobbar endast hemifrån

Helsingforsarna verkar vara mer motvilliga att återvända till kontoret än invånarna i de övriga storstäderna.

10 procent av de tillfrågade i Helsingfors säger att de inte alls återvänt till kontoret efter pandemin. Det är en större andel än i någon annan stad i undersökningen.

Innan pandemin jobbade 60 procent av Helsingforsarna alla dagar på kontoret. Efter pandemin var siffran 37 procent. Andelen som inte alls jobbar på kontoret efter pandemin är 10 procent.

Av de som tillfrågats i Helsingfors svarade 54 procent att de har möjlighet att jobba hemifrån.

I studien tillfrågades sammanlagt 2500 personer i Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm och Oslo.

I enkäten svarar finländarna också i allmänhet i mindre utsträckning att livet skulle ha återgått till hur det var innan pandemin.

43 procent av de tillfrågade i Helsingfors tycker till exempel att arbetslivet har gått tillbaka till hur det var innan pandemin, den minsta andelen av de tillfrågade i städerna.

Trafikmängden ökar sakta

Den minskande pendlingen har också satt sina spår i vägtrafiken.

Enligt Fintraffic har mängden trafik i Finland sakta men säkert börjat klättra tillbaka men är ändå lägre än innan coronavirusets framfart. Under år 2022 låg den totala mängden trafik ungefär 5 procent under nivån innan pandemin.

Bilar på en motorväg.
Bildtext Vägtrafiken låg ännu förra året på en klart lägre nivå än innan pandemin.
Bild: Matti Myller / Yle

Under början av 2023 ligger trafikmängden nu på en motsvarande nivå som år 2019.

Det är dock ovanligt att trafikmängderna minskar på årsbasis. De enda år som det varit mindre trafik än jämfört med året innan är 2008, 2009 och 2020.

Många nya rutiner blir kvar

Åsa Juslin tror för sin egen del att hon kommer att hålla fast vid att jobba en stor del av tiden hemifrån också i framtiden.

Till exempel de nya tekniska verktygen som anammades i och med pandemin tillför mycket.

Det gick väldigt snabbt för oss alla att bli vana med distansmöten. Det är också bra för de medarbetare som jobbar på en annan ort. Nu kan vi ha mycket mera kontakt med dem än vi hade tidigare.