Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Om Gammelstadsforsens damm rivs kan broar och byggnader rasa – vattennivån sänks på en tio kilometers sträcka, visar ny utredning

En fors som forsar på vintern.
Bildtext Debatten om dammen vid gammelstadsforsen borde rivas eller bevaras har pågått i många år.
Bild: Rebecka Svedberg / Yle

En ny utredning som Helsingfors stad beställt visar vad som händer med Vanda å om dammen vid Gammelstadsforsen rivs. För att kontra förändringen föreslås nya men lägre dammar.

Helsingfors stad har tagit fram två alternativ för hur en rivning av dammen vid Gammelstadsforsen kunde genomföras.

Båda alternativen går ut på att bygga trösklar i forsen för att förhindra att vattennivån i Vanda å sjunker för mycket. Men trösklarna ska vara så låga att fiskarna kan ta sig förbi dem. Enligt utredningen skulle fiskbeståndet i ån gynnas av de här lösningarna.

Enligt utredningen skulle en total rivning av dammen leda till att vattennivån sjunker på en 10 kilometer lång sträcka av ån. En för kraftig sänkning av vattennivån skulle enligt utredningen kunna leda till att jordmånen runt ån blir så instabil att broar och byggnader kan ta skada.

I utredningen kan man också läsa att det inte går att delvis riva den 150 år gamla dammen på grund av dess konstruktion. Om den ska rivas så måste den rivas helt och hållet.

Kari Stenholm t.v., Markku Marttinen i mitten, Henrik Kettunen t.h. Tre män står vid en fors. Det är en solig dag. Männen ser allvarliga ut.

Helsingfors stads historiska vattenkraftverk har saknat tillstånd i åratal

Fiskeorganisationer vill utreda kraftverkets laglighet.

Fler utredningar efterlyses

Enligt en rapport som ett konsultbolaget Sitowise tagit fram behövs det ytterligare utredningar för att klargöra hur en sänkning av vattennivån i Vanda å kunde komma att påverka miljön längs vattendraget.

Rapporten efterlyser fler utredningar. Bland annat behövs det utförligare svar på hur en sänkning av vattennivån skulle påverka miljön längs ån. Det behövs också noggrannare planering för hur de nya lösningarna skulle passas ihop med kulturlandskapet runt forsen.

En rivning förutsätter att områdets detaljplan uppdateras. I den nuvarande detaljplanen skyddas både dammen och bron från ändringar som påverkar kulturlandskapet.

Stadsmiljönämnden behandlar utredningen under ett möte i slutet av februari. Beslutsförslaget är att staden ska fortsätta utreda hur en rivning skulle kunna genomföras.

Diskussion om artikeln