Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Högre stöd under en längre tid eller enligt poäng – så här vill partierna reformera studiestödet

Porthaniabyggnaden på Helsingfors universitets centrumkampus.
Bildtext Allt flera studerande lyfter studielån för att klara av sina dagliga utgifter samtidigt som räntorna stiger.
Bild: Tiina Jutila / Yle

I Svenska Yles enkät till riksdagspartiernas gruppordförande är alla som svarade överens om att studiestödssystemet ska förnyas, helst under nästa regeringsperiod.

Allt flera studerande lyfter studielån för att kunna betala hyra och mat, samtidigt som räntan har stigit också på studielånen. Under de senaste tio åren har antalet studerande som lyfter studielån stigit från lite under 300 000 till drygt 500 000.

Svenska Yle kontaktade alla riksdagspartier för att höra deras åsikt om studiestödssystemet. Det visade sig att vissa partier talar för en helhetsreform, medan andra anser att en mindre förnyelse kanske skulle räcka till. Flera tillfrågade lyfter upp att hela socialskyddet ska förnyas och att studiestödet borde förnyas som en del av det.

Vallöftet: Så här ska studiestödet förnyas

Vid årsskiftet gjordes vissa indexjusteringar. En studerande kan nu tjäna 18 720 euro per år om personen i fråga lyfter studiestöd i nio månader, alltså ungefär 20 procent mera än tidigare, utan att förlora sitt studiestöd. Dessutom höjdes studiepenningen med 4,2 procent, studiepenningens försörjarhöjning med 10 euro plus indexhöjning och måltidsstödet med 25 cent. Frågan är om detta är tillräckligt.

Studerande festar på ett torg

Flera partier flaggar för att inkomstgränsen för studiestöd kan slopas helt

Partierna var rörande enliga om många frågor i Akavas paneld

Både Samlingspartiets Kai Mykkänen och Centerns Eeva Kalli anser att studiestödssystemet har blivit ett lapptäcke efter att lagstiftningen har förnyats flera gånger sedan den trädde i kraft 1994. Kai Mykkänen skriver att ”de studerandes stödsystem har blivit mera komplicerat då till exempel stödet för boende flyttades under det allmänna bostadsbidraget under förra valperioden”.

De Grönas Saara Hyrkkö oroad för de ungas mentala hälsa

Riksdagsledamoten Saara Hyrkkö har fyllt i enkäten för De Gröna i stället för gruppordförande Atte Harjanne. Hyrkkö talar för en höjning av studiepenningen. Hon motiverar det med att det skulle förbättra de studerandes psykiska hälsa. ”Studenter ska inte tvingas skuldsätta sig för att klara av att sköta sina dagliga utgifter”, skriver hon i sitt svar.

– Om man breddar diskussionen är det oroväckande hur många studerande som är trötta och hur många som har problem med den mentala hälsan. Därför måste vi titta på hela utbildningspolitiken, men också på socialpolitiken. Vi måste se hur vi kan hjälpa våra unga att må bättre, säger Hyrkkö.

Saara Hyrkkö
Bildtext De Grönas Saara Hyrkkö säger att det viktigaste är att de studerande inte ska behöva oroa sig för hur de ska kunna köpa mat eller betala sin hyra.
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

Samlingspartiet ville i sin skuggbudget skära i det allmänna bostadsbidraget. Den här typen av diskussioner ger enligt Hyrkkö de studerande bara mera stress. En lösning kan enligt Hyrkkö vara att inte ha så strikta begränsningar då det gäller antalet studiestödsmånader. Det skulle minska på pressen att bli färdig inom en viss tid.

– Studerande med till exempel problem med den mentala hälsan kan ha jättesvårt att få studiestödet att räcka till hela studietiden. Men det viktigaste skulle vara att höja nivån på studiestödet och titta på alla lösningar med vilka vi kunde minska på de studerandes stress, säger Hyrkkö.

Samlingspartiets Sari Multala inte nöjd med det allmänna bostadsbidraget

Samlingspartiets Sari Multala säger att det säkerligen finns många studerande som har haft svårt att få pengarna att räcka till, men hon glädjer sig över att man har höjt gränserna för hur mycket man kan arbeta som studerande. Enligt henne är det här någonting som Samlingspartiet har föreslagit redan länge.

– Man skulle kunna granska om man kunde lyfta gränserna ännu mera så att det skulle löna sig att arbeta. Jag har hört många exempel om att man till exempel skulle vilja arbeta på dagis där det finns ett stort behov av medarbetare. Det skulle vara bra att man kunde arbeta där utan att vara rädd för att förlora studiestödspengar.

Henkilökuvassa kansanedustaja Sari Multala.
Bildtext Samlingspartisten Sari Multala säger att det är bra att det finns en möjlighet att lyfta studielån med statsgaranti. Många studerande behöver i dag lyfta lån för att klara av sin ekonomi.
Bild: Esa syväkuru / Yle

Sari Multala har ingenting emot en totalrenovering av studiestödet, men har svårt att säga om det finns ett behov av det. Hon säger att studerandeorganisationerna främst har talat för en höjning av studiepenningen.

På frågan om staten borde kompensera för de stigande räntorna på studielån svarar Multala att staten redan nu garanterar studielånet och att de som blir klara i tid inte behöver betala tillbaka hela studielånet. De studerande behöver inte heller börja amortera på sitt studielån förrän de är klara med sina studier.

– Man kan tänka sig att det skulle vara en ännu längre tid innan man måste börja betala tillbaka sitt lån och till och med så att man inte ska bli tvungen att betala tillbaka innan man har fått arbete.

Efter att studerande flyttades över till det allmänna bostadsbidraget lönar det sig inte längre att bo i studentbostäder med enskilda rum och gemensamt kök. Det här tycker Sari Multala att är synd. Hon säger att flera lägenheter av den här typen nu står tomma.

Diskussion om artikeln