Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå planerar kulturbyggnad vid kommungården – bygget slukar över fem miljoner euro

Uppdaterad 27.02.2023 10:13.
Kommungården i Ingå
Bildtext En tilläggsbyggnad för kulturella aktiviteter kan bli verklighet invid kommungården i Ingå. Arkivbild.
Bild: Maria Wasström / Yle

Ingå kommun planerar en ny kulturlokal i anslutning till kommungården i centrum. Tillbyggnaden kommer att kosta 5,4 miljoner euro. Kommunens andel har beräknats till 2,3 miljoner euro vilket inkluderar renoverandet av kommungården på 1,6 miljoner euro.

– För tillfället är planeringen av kulturutrymmet på visionsnivå. Tanken är att utnyttja de delar som i dag står tomma och kommer att förbli tomma i och med andra fastighetsinvesteringar, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP).

Han säger att behovet av en kulturlokal har kommit fram då kommunen lyssnat till invånarnas önskemål.

– Det här utrymmet ska bli ett levande gemensamt utrymme för alla kommuninvånare. Vi kommer att höra alla aktörer.

Eftersom kultursalen inte detaljplanerats helt ännu vill Wickström inte i det här skedet säga vad lokalen kunde innehålla.

– Det kan finnas plats för föreställningar av olika slag som kommunens Iobio-verksamhet, men vi får återkomma med klarare visioner senare.

Iobio är kommunens biografverksamhet.

Kulturlokal vid kommungården finns med i årets budget

I Ingå kommuns budget för i år nämns kulturlokalen så här:

”Kommunen planerar en kultursal i anslutning till kommungården i nära samarbete med en lokal kulturaktör som samlar finansiering för förverkligande av salen. ”

Vilken lokal kulturaktör det handlar om nämns inte.

Exteriör av Kyrkfjärdens skola i Ingå
Bildtext Ingå har länge funderat på nya användningsändamål för nuvarande Kyrkfjärdens skola eftersom en ny ersättande skola snart står klar. Men det behövs också en helt ny kulturlokal, tycker kommunen. Ingå har därför tagit med anslag i budgeten för ett kulturbygge vid kommungården. Om det bygget ska bli verklighet, behövs också betydande extern finansiering.
Bild: Yle/Maria Wasström

Men helt spikat är allt ännu inte. I budgetboken står det nämligen också:

”Kultursalsprojektet förutsätter en betydande extern finansiering och slutligt beslut om förverkligandet fattas först då finansieringen är fastställd.”

Styrelsen behandlar ärendet på måndag

Kommunstyrelsen kommer att behandla tillbyggnaden på sitt möte på måndag (27.2). Kulturtillbyggnaden tas upp då styrelsen beslutar om renoveringen av kommungården i centrum av Ingå.

”Planeringen och verkställandet av renoveringen av kommungårdens läckande tak inleds omedelbart medan de övriga reparationerna i byggnaden ska framskrida tillsammans med tilläggsbyggnadsprojektet när helhetsfinansiering är klar”, sägs det bland annat i beredningstexten inför mötet.

I beredningen läggs också uppskjutandet av kulturprojektet tills helhetsfinansieringen är klar fram som ett alternativ. Som tredje alternativ föreslår beredningen att renoveringen av kommungården fortsätter och då förverkligas kultursalen inte.

Taket har läckt fyra gånger

Under renoveringen ska ventilationen göras bättre i kommungården. Också en del hustekniska arbeten och fasadarbeten ska göras.

Kommungårdens tak har läckt fyra gånger. En av läckorna kan bero på skadegörelse. Läckagen upptäcktes i december i fjol.

Kostnadsberäkningen för reparationerna av taket är 1,6 miljoner euro.

En brun tegelbyggnad i höstskrud.
Bildtext Fyra läckor har upptäckts på Ingå kommungårds tak sedan december.
Bild: Maria Wasström / Yle

Tilläggsbyggnaden för kulturverksamhet beräknas kosta 5,4 miljon euro. Kommunens andel är ungefär 2,3 miljoner, varav 1,6 miljoner är den summa som ska satsas på kommungårdens renovering. Kommunen kommer att söka extern finansiering för de övriga delarna.

– Vi kommer att ansöka om finansiering från statliga aktörer och från olika stiftelser, men först måste vi veta vad de exakta kostnaderna blir. Storleken på bygget baserar sig på hur mycket extern finansiering vi kan få ihop. Ifall vi inte får tillräckligt med externt stöd kan inte detta förverkligas. Det här klarnar under våren. Nu måste vi se till att vi får åtgärdat det som är akut vid kommungården, säger Wickström.

När tillbyggnaden på ungefär 600 kvadratmeter ska stå klar är oklart. Kommunen kommer att ge mera detaljerad information om planerna under vårens lopp. Cirka 300 kvadratmeter på gården utanför kommungården kan också användas för kulturella evenemang.

Artikeln korrigerades 27.2 klockan 10:12. Tidigare stod det att taket har läckt på fyra ställen. Det har korrigerats till att taket har läckt fyra gånger.