Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Alla klasser vid Ekparkens skola får plats i samma hus

Samtliga klasser och elever vid Ekparkens specialskola i Raseborg får nu plats i N-huset på Ekåsens omårde i Ekenäs.

I och med att försvarsmakten sagt upp hyresavtalet i N-huset från årsskiftet kan Ekparken i sin helhet inhysas där.

Hittills har skolan funnits på två olika ställen.

Sjukhusundervisningen har funnits på Ekåsens område och resursklasserna på Höijersgården vid Seminarieskolan i Ekenäs centrum.

När lokalerna vid Höijersgården frigörs kan de användas av Rasebo daghem och specialundervisningen vid Ekenäs högstadieskola. Ekskolans flytt från Höijersvägen till Ekåsen börjar strax efter sportlovet.

De nya lokalerna i N-huset har renoverats men vissa reparationer görs under sommaren efter att läsåret är slut.

Ekparkens skola är en liten specialskola. Skolan ger grundläggande utbildning på både svenska och finska för elever som har en vårdkontakt med Raseborgs ungdomspsykiatriska dagenhet.

Relaterat

Nya specialklasser i Pedersöre i höst

Pedersöre grundar två nya specialklasser i höst, det beslöt kommunfullmäktige på måndag.

Behovet av specialundervisning har ökat markant de senaste åren, och nu skapas nya specialklasser i Sandsund skola och Ytteresse skola.

Även nya Axåkers skola kommer i höst att ha en specialklass.

Två nya specialklasser medför en kostnad på cirka 50 000 euro per termin, eventuellt kan Pedersöre få statsunderstöd för klasserna.

Pamla Leka tillsammans med barn i Granhultskolan.

Li Andersson vill att resten av landet ska bli som Grankulla och satsa på stödundervisning

Undervisningsminister Li Andersson (VF) vill att nästa regering reserverar 200 miljoner för att förbättra det stöd eleverna får i skolan.

Två elever sitter vid en bord och gör läxor.

Resursbrist försvårar specialundervisningen i skolorna – fem av sex lärare säger att inkludering är omöjlig

Inkludering går inte att ordna med de resurser skolan har i dag. Det framgår av en enkätundersökning som OAJ har låtit göra bland lärare och rektorer i grundskolan.