Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HS: En ny pensionsreform på väg igen på grund av den låga nativiteten

Arbetsmarknadsparterna har nått en preliminär överenskommelse om att börja förhandla om förändringar i pensionssystemet under följande regeringsperiod, uppger Helsingin Sanomat. Bakgrunden är den rekordlåga nativiteten.

Enligt de preliminära förslagen till riksdagspartierna ska arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna förbinda sig vid att lägga fram sådana åtgärder som behövs för att trygga pensionssystemets finansiella bärkraft, pensionernas tillräckliga nivå och rättvisan generationer emellan.

Enligt HS har processen börjat på samma sätt också vid tidigare pensionsreformer som sedan förverkligats.

Innehållet i den nu planerade pensionsreformen är dock öppet. En höjning av pensionsåldern tros inte vara topprioritet såsom i reformen 2017. Ändringarna antas gälla hur pensionsmedlen placeras, pensionernas storlek och andra pensionsförmåner.

På bordet ska det finnas förslag om att exempelvis slopa pensionsförmån för studier samt slopandet av partiell ålderspension.

Inrikes

Sibbo planerar satsa 100 000 euro på ungas välmående

De senaste åren har det blivit allt oroligare bland barn och unga i Sibbo.

I april och maj har en mångprofessionell arbetsgrupp försökt hitta lösningar för att de unga ska må bättre.

Gruppen har undersökt hur man ska kunna göra större satsningar på barns och ungas välfärd.

Nu har kommundirektör Mikael Grannas föreslagit att Sibbo kommun ska öronmärka 100 000 euro för det här nästa år.

Den här summan ska ännu godkännas av kommunstyrelsen, men ska sedan gå till att hitta bra och fungerande sätt att satsa på ungas välmående i Sibbo.

Problem med autentisering av digitala studentexamensbetyg

Autentiseringen av de digitala studentexamensbetygen har tekniska problem, meddelar Studentexamensnämnden.

På grund av problemen går det för närvarande inte att ladda ner betyg från tjänsten Min Studieinfo.

Enligt nämnden är det oklart om problemet också rör betyg som laddats ner före i dag, måndag.

Digitala studentexamensbetyg togs i bruk den tredje juni. Nya studenter får fortfarande ett pappersbetyg också.