Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svår personalbrist också inom socialvården – tiotals tjänster obesatta i Österbotten

Arbetstagare jobbar på kontor, stryker under i text, i förgrunden dator.
Bildtext Många socialarbetare i Österbotten är överbelastade på grund av personalbrist.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Det är hälso- och sjukvården som får mest synlighet, men precis lika tufft är det inom socialvården. Österbottens välfärdsområde kartlägger just nu hur pass allvarlig personalbristen är.

Solen lyser in genom fönstret i socialdirektör Carina Nåhls kontorsrum i en av byggnaderna på centralsjukhusområdet i Vasa. Nåhls berättar att det är fullt upp eftersom man är mitt uppe i det stora förändringsarbete som övergången till Österbottens välfärdsområde innebär.

Samtidigt tvingas hon konstatera att det skulle gå lättare om man inte hade så många tomma stolar.

– Vi håller på och kartlägger personalbristen som bäst. Vi samlar in datan just nu och går igenom den, men ännu har jag inte alla siffror.

Medan det knappast har undgått någon att det råder stor personalbrist inom hälso- och sjukvården i Finland, är det inte lika många som känner till att bristen är nästan lika skriande inom socialvården. Även om kartläggningen av läget inom socialvården i Österbottens välfärdsområde fortfarande är på hälft kan Nåhls redan nu slå fast att det handlar om tiotals obesatta tjänster.

– Över 20 tomma tjänster för socialarbetare och 10 för socialhandledare har vi nog i alla fall, dessutom saknas siffrorna för våra närvårdare ännu, säger Nåhls.

Hur allvarlig skulle du säga att personalbristen är?

– Den är absolut allvarlig. Och bristen känns framför allt för vår personal.

Nåhls säger att hon är imponerad av personalen som enligt henne lyckats otroligt bra med att upprätthålla servicen trots att de borde få dela arbetsbördan med betydligt fler kolleger.

– Men det här kostar. Och då menar jag inte i pengar, utan det kostar i personalens ork och välmående. Vi jobbar på högtryck för att lösa det här.

Kvinna sitter i fåtölj i kontorsmiljö.
Bildtext Socialdirektör Carina Nåhls jobbar som bäst bland annat med att kartlägga hur stor personalbristen är.
Bild: Moa Mattfolk / Yle

Precis som med övrig vårdpersonal är bristen på yrkeskunnigt folk inom socialvården nationell och enkla lösningar fattas.

– Det finns åtgärder att ta till men de är mera långsiktiga.

Inte den mest lockande arbetsgivaren

Nåhls berättar att man jobbar på flera fronter för att lyckas fylla de tomma stolarna och absolut inte förlora den personal man har idag. Det handlar exempelvis om att se över arbetsfördelningen för den existerande personalen, så att de gör det jobb som de är utbildade till och kan känna att arbetet är meningsfullt.

– Vi måste såklart vara en attraktiv arbetsgivare men lika viktigt är nog att vi ser till att vår personal jobbar med rätt saker, att vi tar vara på den sakkunskap som de har.

Hon lyfter fram statistik från Institutet för hälsa och välfärd THL, som år 2019 visade att det i Österbotten fanns över 40 legitimerade socialarbetare som inte jobbade inom social- och hälsovården.

– Sedan får vi också vara ärliga med det att vi kanske inte är den mest lockande arbetsgivaren för tillfället. Vi lyckades kanske försämra vårt rykte ifjol, men vi jobbar på att få tillbaka det, säger Nåhls.

Här handlar det enligt Nåhls mycket om att lyckas ge de anställda det stöd de behöver för att orka och klara av den situation som uppstår då resursbristen är såpass allvarlig.

Samma service till alla

Hur ser då socialvården ut för klienterna, det vill säga befolkningen i Österbottens välfärdsområde?

Målet är samma service till alla, oavsett hemkommun - precis samma målsättning som vårdreformen stakat ut när det gäller hälso- och sjukvård. Det berättar utvecklingssocialarbetare Maria Lindvall. Som titeln skvallrar om går Lindvalls arbete ut på att utveckla socialvården inom välfärdsområdet och det är fråga om en helt ny tjänst.

Enligt Lindvall har traditionerna varit långa och många inom socialarbetet i de österbottniska kommunerna. En av hennes uppgifter är nu att försöka bidra till att arbetet samordnas.

– Hittar vi systematiska brister i våra sätt att producera socialvården så ska jag försöka fånga upp dem och tillsammans med verksamheten utveckla vården så att den fungerar så att vår personal orkar och så att befolkningen får den service den behöver, säger Lindvall.

Kvinna sitter i soffa i kontorsmiljö, ser in i kameran och ler svagt.
Bildtext Maria Lindvall jobbar med att utveckla socialvården så att den ska vara lika för alla i hela välfärdsområdet och bygga på de riktlinjer och krav som ställs nationellt.
Bild: Moa Mattfolk / Yle

Samordningen går inte över en natt, säger Lindvall.

– Den kräver mycket av oss, och man behöver få med hela personalen i processen.

Liten och stor har jobbat olika

En av de skillnader som funnits handlar i grund och botten om kommunens storlek. I mindre kommuner har en socialarbetare kunnat jobba inom alla olika serviceformer, från barnskydd till äldreomsorg och funktionshinderservice. I den nya organisationen bygger man upp verksamheten enligt specialområden.

Det betyder att en enskild anställd kan få fokusera på ett visst område och samla större sakkunskap inom just det området. Det här låter kanske enkelt, men är det inte nödvändigtvis i praktiken. Om en anställd börjar fokusera på ett specialområde och lämnar ifrån sig andra uppgifter måste det också finnas någon som tar över de uppgifterna. Och då är vi tillbaka i den svåra personalbristen.

– Du kan inte lämna ifrån dig uppgifter om det inte finns någon som kan ta emot dem. Gör vi på det sättet så hamnar våra invånare i kläm, och vi måste ju kunna garantera att de får den service de behöver, säger Lindvall.

barn, vuxen, trygg, socialen
Bildtext Både liten och stor ska få socialvård av hög kvalitet oavsett var den bor. Det är målsättningen inom Österbottens välfärdsområde.
Bild: Julia Holmvik/YLE

Även om förändringsarbetet går långsamt på grund av personalbristen kommer österbottningarna nog så småningom att märka att socialvården har genomgått en förändring. En klient i en liten kommun som varit van vid att samma socialarbetare skött många olika ärenden kanske småningom inser att socialarbetarna har olika kompetenser.

Det betyder ändå inte att man ska bli bollad från en lucka till en annan, säger Lindvall.

– Vi strävar förstås efter att det ska vara ett smidigt samarbete mellan de professionella. Om du som klient har behov av flera olika serviceformer så ska du få en egen kontaktperson, så att du smidigt får det du behöver.

Socialvården finns nära, men är framför allt tillgänglig

Samtidigt önskar sig invånarna att både hälsovården och socialvården ska finnas nära det egna hemmet. Hur ska det gå med den saken då välfärdsområdets kassa krymper?

Här finns inget entydigt svar enligt Carina Nåhls och Maria Lindvall.

– Mycket av socialvårdens serviceproduktion är ju sådant som sker i klientens hem, så det är ju verkligen nära, säger Lindvall.

Nåhls lyfter fram att digitala lösningar samtidigt kunde utnyttjas mer också inom socialvården.

– Begreppet nära startar alltid diskussion. Det varierar ganska stort då man frågar befolkningen kring vad de upplever som nära, säger Nåhls.

– Ett viktigare begrepp än nära är kanske att vi ska vara tillgängliga, svarar Lindvall.

Hon tillägger:

– Vår personal är också rörlig. Och vi ska väl inte förutsätta att det är klienten som förflyttar sig långa sträckor, vi har möjlighet att komma nära klienten även om den fasta arbetspunkten kan vara lite längre bort.

Bortglömd och kanske lite undangömd

För att man ska kunna be om hjälp eller service från socialvården behöver man ändå först och främst känna till att den finns och något om vad den har att erbjuda.

Här medger Nåhls att socialvården har mycket att göra.

Nåhls tecknar ett porträtt av gemene man, där de flesta vet precis vilken vård de kan fråga efter på sin egen hälsovårdscentral och vilken hjälp som finns att få på centralsjukhuset. Men få kan räkna upp särskilt många av de stödformer som erbjuds inom socialvården.

– De flesta har kanske koll på att det finns äldreservice, barnskydd och så har man kanske haft att göra med familjerättsliga via skilsmässa eller faderskapsärenden. Men sedan kanske man inte vet så mycket mera och det finns ju en uppsjö av olika socialvårdsservice. Vi är ju så mycket större, säger Nåhls.

Lastensuojelun työolosuhteet kuvituskuvaa
Bildtext Det ska inte vara så att socialvården dras med någon typ av skamstämpel, säger socialdirektör Carina Nåhls.
Bild: Lotta Laakso/Yle

Socialvården får också sällan särskilt stor synlighet i media och frågor som rör socialvården har det rapporterats om förhållandevis lite under hela den stora social- och hälsovårdsreformen.

Kunskapsluckorna och bristen på synlighet är ett nationellt fenomen, påpekar Nåhls. Hon lyfter fram att det kanske ligger något slags skamkänslor och skaver kring socialvården.

– Men så ska det ju inte vara, slår Nåhls fast.

Diskussion om artikeln