Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Buss- och tågstrejker kan skapa kaos de kommande veckorna – möjligt med totalt avbrott i tågtrafiken

Uppdaterad 27.02.2023 17:27.
En buss kör mot en busshållplats där personer står och väntar.
Bildtext Om ingen lösning nås innan onsdagen inleds en omfattande strejk inom bussbranschen.
Bild: Antti Eintola / Yle

Räkna med inställda avgångar i kollektivtrafiken de kommande veckorna. Den senaste veckans medling har inte nått resultat.

Under måndagen och tisdagen förhandlar bussbranschen om detaljerna i busschaufförernas kollektivavtal. Om tvisten inte når en lösning inleds en omfattande strejk inom bussbranschen på onsdag. Strejken skulle hålla på till och med fredag nästa vecka.

Inte heller järnvägsbranschens arbetstvist har än så länge gett några resultat. Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har varslat om en fem dagar lång järnvägsstrejk som kommer att inledas på måndag om en vecka, den 6 mars, om tvisten inte fått en lösning. Dessutom har JHL i dag gått ut med varsel om ytterligare en järnvägsstrejk veckan därefter.

De överlappande strejkerna skulle leda till att lokaltrafiken nästan stannar upp i flera städer, och också den långväga kollektivtrafiken kan komma att påverkas.

De här strejkerna väntar

1.3–10.3 Strejk i bussbranschen

6.3–10.3 Strejk i järnvägsbranschen

13.3–17.3 Strejk i järnvägsbranschen

Busstrejken ställer till med kaos

Den potentiella busstrejken kommer att göra det svårt att röra sig kollektivt i många större städer. Till exempel i Tammerfors skulle strejken innebära att så mycket som hälften av all busstrafik stannar upp, meddelar Tammerforsregionens kollektivtrafikbolag Nysse.

I Helsingfors kommer strejken att ha omfattande konsekvenser för busstrafiken. De bolag som omfattas av strejken står enligt Helsingforsregionens trafik HSL för 90 procent av all busstrafik i Helsingforsregionen.

Också i Åbo skulle en eventuell strejk ha en betydlig inverkan. Enligt stadens direktör för kollektivtrafiken Sirpa Korte kommer man att åtminstone försöka trygga att till exempel barn ska kunna ta sig till skolan.

Det är ändå i praktiken svårt att veta exakt hur många chaufförer som kommer på jobb på onsdag. Städerna uppger att de kommer att informera noggrant om hur de olika linjerna påverkas av strejken när den väl håller på via sina tjänster för reseplanering.

Den långväga trafiken kommer inte att påverkas i samma utsträckning som lokaltrafiken. Den största aktören som omfattas av strejken är bussbolaget Onnibus. I väntan på den eventuella strejken låter bussbolaget bli att sälja biljetter till en del turer som normalt skulle köras under strejkperioden.

Från och med måndag kan bussbranschens strejk sammanfalla med strejken som gäller järnvägstrafiken, som gäller metro-, spårvagns- och närtågstrafiken.

De här bussbolagen berörs av strejken

VR: Tågtrafiken skulle stanna

JHL och Järnvägsarbetarnas fackförening RAU har varnat för att strejken inom järnvägsbranschen kan leda till att tåg-, metro- och spårvagnstrafiken så gott som stannar helt under den period som strejkerna pågår. VR uppger att strejken mycket riktigt skulle leda till att tågtrafiken ställs in under den tid som strejkerna pågår.

”Om strejkerna blir verklighet blir vi dessvärre tvugna att inhibera alla fjärr- och närtåg. Också frakttågen kommer i så fall att inhiberas förutom i vissa undantag. Om strejken blir av kommer vi att kommunicera om möjligheterna byta eller annullera sin biljett”, skriver VR i sitt pressmeddelande.

Redan den 1 mars kommer ett förbud mot övertidsarbete och att byta skift att träda i kraft. Enligt VR strävar man efter att upprätthålla tågtrafiken som normalt under den här tiden, och vid behov ersätta fjärrtåg med bussresor. Det kan ändå förekomma inhiberingar redan under den här perioden, menar VR.

Den första strejken kommer att börja den 6 mars klockan tre på natten och hålla på till den 10 mars samma tid. Om ingen lösning ännu har uppnåtts kommer följande strejk att inledas måndagen den 13 mars strax efter midnatt och hålla på till och med fredagen den 17 mars.

Strejken omfattar förutom lokförarna också bland annat kundtjänst, trafikskötsel, trafikstyrning och övrig administrativ personal.

Enligt JHL och RAU omfattar strejken inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott skulle äventyra människors liv, hälsa eller egendom.

Ett tåg vid tågstationen i Kuopio.
Bildtext Nästa vecka kan både buss- och tågresor ställas in på grund av strejkerna.
Bild: Matti Myller / Yle

Ingen enighet om kollektivavtalen

Utmanande förhandlingar utan någon lösning i sikte har bidragit till att arbetstagarsidan redan nu varslar om en andra strejk bland järnvägsarbetarna.

”Även om små framsteg har gjorts har man inte nått någon slutgiltig lösning. Förhandlingarna ser nu historiskt svåra ut och arbetsgivarpartens fastlåsta koordinering underlättar inte alls situationen. Därför anser vi att ett andra strejkvarsel behövs”, säger JHL:s förhandlingschef Teppo Järnstedt i fackförbundets pressmeddelande.

Frågor där åsikterna skiljer sig är bland annat storleken och fördelningen på löneförhöjningarna inom branschen, och en rad andra arbetsvillkor.

Också Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT lyfter fram lönefrågan som en av orsakerna bakom busschaufförernas strejk. Förutom en höjning av lönenivån kräver facket att kollektivavtalet ska innehålla bättre reglering av pauser och att man ska fastställa hur långa dagar busschaufförer får jobba.

Arbetsgivarförbundet för biltrafiken ALT menar däremot att kraven är orimliga och att förändringarna inte är realistiska att genomföra med tanke på att transportföretagen fortfarande försöker återhämta sig efter de svåra pandemiåren.

Utbredda arbetstvister i transportbranschen

Tvisterna inom buss- och järnvägsbranscherna är bara ett par av många utdragna arbetskonflikter inom bil- och transportbranschen.

På söndagen återupptogs medlingen i stuvarnas arbetskonflikt, men avslutades utan resultat. Stuvarna har strejkat sedan den 15 februari och strejken kommer att fortsätta tills parterna når en lösning.

Bland annat Livsmedelsindustriförbundet har sagt att de vill se ett omedelbart slut på hamnstrejken, eftersom strejken leder till att de går miste om så mycket som 40 miljoner euro i veckan i exportinkomster. Också finansminister Annika Saarikko (C) har sagt till Yle att strejkerna kostar landet stora summor pengar.

Strejkerna inom transportbranschen har utöver det orsakat att sopkärl svämmade över på många håll när de inte tömdes på en vecka. Också postens utdelning påverkades när post- och logistikunionen PAU inledde en stödstrejk.

Att situationen är så komplicerad i många branscher just nu har bland annat att göra med den osäkra ekonomiska situationen – arbetsgivarna drar sig för att höja lönerna när det är oklart hur ekonomin utvecklar sig. Samtidigt kräver fackförbunden att de anställda kompenseras de stigande levnadskostnaderna. På grund av osämjan är det flera branscher som fortfarande saknar kollektivavtal.

Du kan kommentera den här artikeln fram klockan nio i kväll, det vill säga 27.2.2023 klockan 21:00.

Artikeln korrigerad klockan 15:48, järnvägsstrejken inleds den 6 mars, inte den 6 januari.

Artikeln uppdaterades klockan 17:27 med en uppdatering om vad strejkerna innebär för VR.

Diskussion om artikeln