Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

I framtiden kan det finnas nya hotell vid gästhamnen i Ekenäs

Vy över Ekenäs gästhamn i vinterskrud. Där det växer mest träd finns en tom tomt där det finns planer på att bygga ett hotell.
Bildtext På den tomma tomten bredvid restaurang Höijers får det byggas en ny byggnad, som till exempel kan användas som hotell.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Det ska bli möjligt att bedriva inkvarteringsverksamhet i byggnaderna kring gästhamnen i Ekenäs. Den nya detaljplanen för området vid Stallörsparken i Ekenäs har nu klubbats igenom.

Arbetet med detaljplanen för Stallörsparken i centrum av Ekenäs inleddes år 2018. Målet har bland annat varit att göra området attraktivare och skapa möjligheter för ny näringsverksamhet.

Den största förändringen är att beteckningen för affärsbyggnader ökar från 700 till närmare 5 200 kvadratmeter våningsyta. I praktiken betyder det att alla byggnader kring hamnen nu betecknas som affärsbyggnader.

Fem år tog det - nu är Raseborgs främsta turiststråk och Ekenäs paradplats färdigplanerad

11:49

Förändringen innebär också att det är möjligt att bedriva inkvarteringsverksamhet i byggnaderna, till exempel i restaurangerna Fyren och Knipan.

Meningen är att företagarna ska ha flexibla möjligheter att utveckla sin verksamhet.

– Sommartid finns det en stor efterfrågan på inkvartering i Ekenäs centrum. Därför är det viktigt att ge möjlighet till det, säger Raseborgs stadsarkitekt Johanna Backas.

Hotell i terrassbyggnad vid Höijers

I planförslaget finns en ny byggnad inritad på den obebyggda tomten bredvid bostadshuset ovanför restaurang Höijers.

Eftersom tomten är brant planeras där ett terrasshus, som kan användas som till exempel hotell eller motell. Byggnaden får också användas till annan affärsverksamhet.

3D-illustration över området kring gästhamnen i Ekenäs.
Bildtext En 3D-illustration hur området kring gästhamnen kunde se ut i framtiden. Byggnaden bredvid Fyren vid Hamntorget har strukits från detaljplanen.
Bild: JS Bygg & Design

I den tidigare detaljplanen har kvarteret där Höijers finns varit planerat för bostäder. Men i den nya planen får högst 45 procent av byggnaderna vara bostäder, vilket i praktiken innebär de bostadshus som redan nu finns på tomten.

Inga bostäder invid hamnen

Under processen med detaljplanen har staden diskuterat med företagarna i området och försökt bemöta deras önskemål.

En kvinna i vinterkläder, Johanna Backas, står framför en tomt där det får byggas ett hotell i terrasser.
Bildtext Stadsarkitekt Johanna Backas har varit med i slutet av processen av att arbeta fram detaljplanen för området vid Stallörsparken i Ekenäs.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Men vissa önskemål har inte kunnat uppfyllas. Fyrens ägare önskade till exempel att restaurangbyggnadens övre våning kunde göras om till bostäder.

– Men staden sade nej eftersom vi inte vill att kvarteren intill hamnen ska vara privat boende. Däremot går det bra med kortvarigt boende och tillfällig inkvartering, säger Johanna Backas.

Orsaken är bland annat att privatbostäder kan förorsaka problem eftersom invånarna kan störas av buller från hamnverksamheten.

– Det här är en av de viktigaste platserna för turism och alla ska kunna njuta av hamnen. Därför ska området inte privatiseras, fortsätter hon.

Johanna Backas påminner om att planeringen av hamnen intill nu ska inledas och att det troligtvis placeras en charterbåthamn vid restaurang Fyren.

3D-illustration av hamnkajen i gästhamnen i Ekenäs.
Bildtext En ny affärsbyggnad får byggas vid hamnkajen vid Norra strandgatan.
Bild: JS Bygg & Design

Då processen med den nya detaljplanen kring gästhamnen inleddes utlyste staden en idétävling, som ledde till en del rätt vilda förslag.

– Jag förstår att Ekenäsborna inte vill att onmrådet ändras så radikalt, utan att det har ett värde i sina historiska byggnader och parkområde.

Därför togs en planerad byggrätt invid Fyren bort och ersattes med en park. I stället fick alla andra byggnader lite mera byggrätt.

– Det är viktigt att de existerande företagarna kan utveckla sin verksamhet, samtidigt som vi vill ge möjligheter åt nya aktörer, säger Johanna Backas.

Raseborgs stad äger all mark runt hamnen, medan kvarteret Höijers är privatägt.

Ny byggnad vid hamnkajen

Längs med kajen vid Norra strandgatan kan det bli mer tättbebyggt. Där planeras en byggnad på 170 kvadratmeter för affärsverksamhet, mellan Ekenäs segelsällskaps byggnad och restaurang Baywatch.

Vid Knipan blir det möjligt att bygga flytande uteserveringar som betjänar restaurangens kunder.

I hamnområdet ska det vara möjligt att att placera två flytande byggnader som är högst 50 kvadratmeter stora. Byggnaderna ska betjäna hamnens verksamhet.

3D-illustration på flytande byggnader i gästhamnen i Ekenäs.
Bildtext Så här kan de flytande bryggorna vid gästhamnen se ut.
Bild: JS Bygg & Design

Johanna Backas lyfter också fram Simmis, som nu kan utvidgas på vattenområdet. Utvidgningen kan vara upp till 300 kvadratmeter och kan byggas flytande, pålad eller vid bryggan.

– Det är för mera fritidsbetonad verksamhet, som till exempel bastu. Det kan bli en intressant lösning, säger hon.

Flera skyddade objekt

I området finns flera skyddade byggnader, som till exempel Knipan. Först var det meningen att sköljhuset och Simmis inte skulle vara skyddade, men museet och NTM-centralen krävde en officiell skyddsbeteckning. I den nya detaljplanen är de betecknade som byggnader av kulturhistoriskt värde och de får inte rivas.

– Det är alltid en utmaning att skydda gamla byggnader eftersom det kostar att restaurera dem, konstaterar Backas.

Det har tagit fem år att komma till skott med detaljplanen, som har varit till påseende flera gånger och genomgått en hel del förändringar.

– Jag tycker att det här är en central och viktig plats i Ekenäs och Raseborg, så man måste ta den tiden det tar. Det här är en kompromiss, men en bra plan.

Raseborgs stadsfullmäktige behandlade ärendet på sitt möte på måndagen (27.2).

Diskussion om artikeln