Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Aktieemissionen för småbåtshamnen i Ingå drog in nästan tre miljoner – ett år tidigare än tänkt

Båtar vid en båthamn en höstmorgon, på havet syns lite dimma som stiger upp.
Bildtext I oktober 2022 hade många ännu båten i sjön i Ingå småbåsthamn.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Båtplatserna i Ingå kyrkbys småbåtshamn var så eftertraktade att aktieemissionens målsättning på nästan tre miljoner euro uppnåddes redan nu istället för våren 2024.

Småbåtshamnen i Ingå kyrkby ska förbättras och förstoras med hjälp av pengarna. Hamnbolaget Ingå båthamnar avslutade aktieemissionen den 19 februari. Det var många som vill ha en båtplats i Ingå marina.

Emissionen lyckades bättre än förväntat. Aktier som berättigar till 356 båtplatser för drygt 2,81 miljoner euro har tecknats. Bolaget Inkoon keskustakehitys (IKK) har dessutom tecknat aktier för 46 båtplatser för Ingåstrand.

Målsättningen var att uppnå 2,8 miljoner euro före våren 2024. Nu är planen att fortsätta den allmänna emissionen från och med den 15 mars så att den pågår till den 30 april 2024, eller tills alla aktier är tecknade.

Nya bryggor våren 2024

Projektet går nu enligt tidtabell så att hamnen förstoras och muddringsarbetena kommer att inledas hösten 2023. Installationen av de nya bryggorna görs genast efter islossningen våren 2024.

Säsongen 2024 utvidgas hamnen till över 820 båtplatser. Utvidgningen sker främst på den västra sidan där bryggorna helt förnyas. Av hamnens totalt 826 platser förblir minst 304 platser i kommunens ägo.

Plan över hur bryggorna ska byggas ut i Ingå.
Bildtext Här kan man se hur det är tänkt att hamnen utvidgas på västra sidan om småbåtshamnen.
Bild: Ingå kommun

Kommunstyrelsen beslöt den 27 februari att minst två av dessa båtplatser reserveras för myndighetsbåtar, fem för skärgårdsbor och ett tillräckligt antal där man kan förtöja för en kort tid. Hyran för hyresplatserna avgörs senast i höst.

80 gästplatser för båtar planeras

Gästhamnen ska också utvecklas i samband med att småbåtshamnen förstoras.

Jordpiren i småbåtshamnen i Ingå.
Bildtext Här längs jordpiren vill Ingå kommun utvidga gästbåtsplatserna. Arkivbild.
Bild: Marica Hildén / Yle

Den kommunala gästhamnen har i dag 35 båtplatser. De finns längs jordpirens västra sida och vid den brygga som förlänger själva jordpiren. Gästhamnens verksamhet sköts i år av företaget Sea We.

Kommunstyrelsen beslöt den 27 februari att kommundirektör Robert Nyman tillsammans med tekniska sektorn ska inleda arbetet med att förbereda gästhamnsverksamheten inför sommaren 2024. Kommunen reserverar i detta skede 80 båtplatser.

Marknadsföringen av gästhamnens utveckling inleds redan den här sommaren.

Diskussion om artikeln