Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas fick sitt första klimat- och miljöprogram: ”Nu gäller det att följa upp, så att det här arbetet inte faller i glömska”

Solen lyser över snön och isen i en småbåtshamn, där skuggan från båtstolpar lyser långa.
Bildtext I programmet ingår 35 olika åtgärdskort för att förbättra klimat och miljön i Pargas, bland annat att utnyttja solenergi bättre.
Bild: YLE/Linus Hoffman

Pargas stad har fått sitt första klimat- och miljöprogram, då stadsfullmäktige godkände programmet på sitt möte på måndagskvällen. I programmet ingår drygt 30 åtgärder för att förbättra miljön.

Pargas klimat- och miljöprogram är en handlingsplan för stadens klimat- och miljöåtgärder för åren 2023-2035. Arbetet med planen inleddes i början av år 2022 och efter flera turer i nämnder och stadsstyrelsen så kunde programmet nu klubbas igenom.

De Grönas Egon Nordström, som har suttit med i klimat- och miljöprogrammets arbetsgrupp, är nöjd över att programmet nu gick igenom.

– Det är jättebra att vi fick igenom det. Det här gäller för en lång tid framåt. Nu gäller det att följa upp och koordinera arbetet, så att det här arbetet inte faller i glömska, säger Nordström.

En leende man.
Bildtext Egon Nordström är nöjd över att klimatprogrammet nu är godkänt.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Kalhyggen väckte diskussion

Överlag var politikerna i Pargas nöjda med klimatprogrammet, men skogsbruksplanen väckte diskussion. Vänsterförbundets Lotta Laaksonen föreslog ett tillägg i uppdateringen av stadens skogsbruksplan, att staden inte ska tillåta kalhyggen i sina skogar förutom vid särskilt vägande skäl. Fullmäktige röstade om saken, men förslaget fick inte tillräckligt med understöd.

Nordström understödde Laaksonens förslag och påpekar att förslaget endast gällde stadens egen skog på 500 hektar.

– Vi måste visa att vi går i spetsen för det här arbetet. Flera stora städer har fattat beslut att minska på kalhyggen. Den mark som finns kvar vid kalhyggen gör att näringsämnena lättare rinner ut i vattendragen, samma misstag gjorde man på 70-talet när man avverkade och dikade och så hade man allt ute i vattendragen och slutligen i Östersjön, säger Nordström.

Ledamöter i en fullmäktigesal.
Bildtext Överlag var politikerna nöjda med stadens klimat- och miljöprogram, men kalhyggen väckte diskussion.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Förslaget om kalhyggen väckte alltså diskussion och alla tyckte inte om förslaget att förbjuda kalavverkning på stadens skogsområden. En av dem var SFP:s Kurt Ekström.

– Jag är skogsägare själv och känner till en hel del. Det förs fram så mycket populistiska åsikter och många halvsanningar. Kalhygge är ändå en metod som används rätt så mycket ännu i dag, säger Ekström.

”Vi har flyttat en stor del av våra utsläpp till Kina”

Ekström konstaterar att det förstås är bra att ha ett klimat- och miljöprogram eftersom lagen numera kräver det. Men han konstaterar att det är ganska lite en liten stad som Pargas kan göra för att påverka klimatarbetet.

– Finlands andel av koldioxidutsläppen är väldigt liten, så hur vi än vänder oss här lär vi inte rädda världen. Men om vi tänker på hur mycket skräp som importeras från Kina, så ser vi att vi har flyttat en stor del av våra utsläpp till Kina och andra länder där det går att producera saker billigt. Det är där våra utsläpp uppstår och det är där vi borde bättra oss, säger Ekström.

En man med glasögon i en hall.
Bildtext Kurt Ekström tycker att vi finländare borde se över vår konsumtion och undvika att köpa billiga saker av dålig kvalitet från exempelvis Kina.
Bild: Carmela Johansson / Yle

35 olika åtgärder ska göra Pargas miljövänligare

Pargas klimat- och miljöprogram består av fem temaområden: Skärgårdshavet, Naturens mångfald, Trafik, Energi samt Samarbete, kommunikation och utbildning. De här temaområdena har delvis valts utgående från de svar staden fick in från invånarenkäten, som drygt 450 invånare svarade på i maj ifjol.

Pargas stads tekniska chef Jonas Nylund säger att programmet mycket utgått från de åtgärder som staden redan gör.

– Vi börjar inte från noll, utan väldigt mycket görs redan. Inom bildningen finns redan en hållbarhetsstig och biosfärsområdet arbetar redan med flera av de här frågorna, säger Nylund.

I programmet ingår 35 olika åtgärdskort för att förbättra klimat och miljön i staden. Bland åtgärderna finns både större projekt där staden är en samarbetspart till mindre åtgärder, som att främja användningen av cykel eller att utöka antalet laddningsstationer för elbilar.

– En stor satsning är att effektivera och bygga ut avloppsreningsverket i Korpo. Vi kommer även att skörda vass inom projektet Ruokohelmi och installera solenergi på elva av stadens fastigheter, säger Nylund.

En man framför ett fönster.
Bildtext Jonas Nylund berättar att staden kommer att satsa på att installera energivänliga lösningar på flera av sina fastigheter i år.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Under året kommer staden också att satsa på klimat- och miljökommunikation och på att ordna olika evenemang, som Skärgårdens miljömässa och Östersjödagen.

I Pargas är Skärgårdshavets tillstånd och de långa avstånden en utmaning. Därför är ett konkret mål är att förbättra vattenkvaliteten i skärgårdshavet samt att främja en biologisk mångfald.

– När det gäller luftföroreningar och koldioxidutsläpp så har vi ett bra läge. Pargas har redan nu lyckats minska sina koldioxidutsläpp, så vi är på rätt väg. Vår målsättning är att vi ska bli koldioxidneutrala både när det gäller trafik och energi fram till år 2035, säger Nylund.

Pargas klimat- och miljöprogram följs upp regelbundet och ska uppdateras minst en gång per fullmäktigeperiod. Invånarna kan följa med hur staden uppfyller sina klimatmål via stadens webbsida.

Diskussion om artikeln