Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Anställd vid Västra Nylands välfärdsområde: ”Vården har blivit opersonlig – patienter och anhöriga får ingen information”

En vårdare bäddar en säng på en bäddavdelning.
Bildtext Det är ständig brist på vårdplatser och en patient kan få en plats långt bort från sin hemkommun. Dessutom kan flytten ske snabbt utan att anhöriga får veta om det, berättar en vårdanställd Yle Västnyland har talat med. Arkivbild.
Bild: Marica Hildén/Yle

Det gick inte så bra när Västra Nylands välfärdsområde tog över den kommunala social- och hälsovården. Övergången har kantats av stora tekniska problem och personal som upplever att vården har blivit sämre.

De vårdanställda berättar i Svenska Yles frågeformulär att de känner sig osäkra, uppgivna eller frustrerade eftersom de inte alltid vet vad som hör till deras arbetsuppgifter. Cheferna har inte tid och organisationen känns toppstyrd.

– Det har inte gått så jättelång tid ännu med nya system, men i allmänhet tycker jag att det är många saker som har blivit sämre. Det finns saker som inte fungerade tidigare heller, men det har inte blivit bättre utan gått åt sämre hållet.

Det säger en vårdare som skrivit till oss.

Hon har också ställt upp på intervju, men av rädsla för eventuella konsekvenser tillåts hon vara anonym.

Det vi kan berätta är att hon har knappt tio års arbetserfarenhet inom vården. Tidigare jobbade hon kommunalt, numera för Västra Nylands välfärdsområde.

Brister i information och man ser inte helheten

Den här vårdaren är en av många anställda inom Västra Nylands välfärdsområde som har besvarat vårt frågeformulär. Hon upplever bland annat att vården blivit opersonlig.

– Jag upplever att patienterna blir utan information. De förflyttas snabbt från vårdenhet till vårdenhet utan att de själva är beredda på det eller har informerats. Anhöriga har inte heller informerats.

Hon berättar också att patienterna flyttas till en vårdavdelning där det råkar finnas plats.

– Det kan bli en plats långt från den egna hemkommunen vilket betyder att anhöriga har lång väg att komma på besök.

Ett stort problem är att det är fullt överallt. Vårdaren efterlyser flera vårdplatser.

En tom säng på en anstalt eller sjukhus.
Bildtext Det finns inte tomma, lediga vårdplatser för de klienter som inte borde hemförlovas.
Bild: Toni Pitkänen / Yle

– Jag upplever att det är jättemycket tryck från till exempel Lojo sjukhus. De får in väldigt många patienter och då måste också patienter ut från sjukhuset. Det är in och ut väldigt snabbt vilket betyder att fortsättningsvården blir lidande ibland. Man hinner inte ta reda på hur hemsituationen är eller vidare vård och vad patienten behöver hjälp med i fortsättningen. Man ser kanske inte helheten. Det här var ett problem redan före välfärdsområdet, men har blivit nästan ännu sämre nu, säger vårdaren.

Hon säger också att vården blir opersonlig genom språket om man inte är så bra på finska.

– Jag tror och hoppas i alla fall att det finns personer som kan svenska på de flesta ställena, men det är inte perfekt svenska.

Personal kommer inte in i viktiga datorprogram

Flera av de svar vi fick av vårdpersonal var problem med olika datorprogram, applikationer och andra nätbaserade tjänster. Kritiken gällde också att programmen inte finns på svenska. Också andra än anställda har kritiserat att det inte går att ladda ner svenska blanketter och att det överlag är svårt att hitta information på välfärdsområdets webb.

Vårdare om Västra Nylands välfärdsområde: ”Det har inte gått så lång tid men det är många saker som har blivit sämre”

5:28

Så här berättar den vårdare vi har intervjuat:

– Det har varit väldigt stora datorproblem som gör att vården också blir lidande. Vi kan inte göra vårt jobb när datorprogrammen inte fungerar. All information finns där, också för personal som kommer till nästa skift. Det är hemskt och enerverande när inget fungerar. Det går inte heller att sitta många och jobba vid datorerna samtidigt. Internet klarar inte av det.

Personaldirektören för Västra Nylands välfärdsområde, Kimmo Sarekoski är väl medveten om datorproblemen.

– Patientdatasystemet fungerar inte som det borde. Det har blivit förseningar och det betyder att vårdpersonalen måste skriva in uppgifterna manuellt, säger Kimmo Sarekoski.

Personaldirektör blir intervjuad.
Bildtext Kimmo Sarekoski är personaldirektör vid Västra Nylands välfärdsområde. Han vet att organisationen inte fått bästa möjliga start, bland annat på grund av att patientdatasystemet inte fungerar.

Datorprogrammen som vårdpersonalen behöver i sitt dagliga arbete fungerar inte heller på svenska.

– De företag som har levererat de här datasystemen har sina instruktioner endast på finska och engelska. Jag har fattat att det finns många system som inte fungerar på svenska, man borde översätta dem, men vi har inte personal som kan översätta dem, säger Kimmo Sarekoski.

Svårt att nå personal vid Västra Nylands välfärdsområde

Personaldirektören för Västra Nylands välfärdsområde Kimmo Sarekoski vet också att välfärdsområdets webbsidor är bristfälliga.

– Klienterna borde få kontakt med vår personal men vår telefonlista har inte fungerat. Det var tekniska problem med att överföra information från lönesystemet till telefonkatalogen på vår webb, säger Kimmo Sarekoski och tillägger att han inte hittar sig själv när han bläddrar i telefonkatalogen som finns i fliken kontaktuppgifter.

– Men vi försöker hela tiden förbättra vår webbplats. Vi har en sida där det står öppen kontakt, dit kan man skriva. Vi har också allmänna kontaktuppgifter på vår webb.

Personaldirektören vid Västra Nylands välfärdsområde om dålig start: ”Cheferna har inte haft tid att få personalen att må bra”

6:51

För att nå Sarekoski för den här intervjun krävdes både resultatlös genomgång av välfärdsområdets webbsidor och ett samtal till växeln som inte heller kunde hjälpa. Det lyckades sist och slutligen via nummerupplysningen.

Oklart vad som hör till ens jobb

Bland flera av de svar vi har fått av vårdpersonal som jobbar i Västra Nylands välfärdsområde kom det fram att man känner en viss osäkerhet över vad som hör till ens arbetsuppgifter och att det är svårt att nå fram till chefer. Flera har också skrivit att de antingen har slutat eller att de överväger att packa väskan och byta jobb.

Hur upplever den vårdare vi har intervjuat att det är att jobba i den nya organisationen?

– Jo, delvis är det osäkerhet och oklara arbetsuppgifter, men vi får det att fungera. Jag tycker vi är jätteduktiga på att överleva och saker blir gjorda. De blir gjorda för att någon som inte skulle behöva göra det, gör det, svarar hon.

Bild på ett matbord med en smörgås och en blodtrycksmätare.
Bildtext ”Jobbar ganska mycket ensam och när man ska fatta beslut så har du ingen som du kan fråga. Om du skickar e-post till chefen så kommer svaret: Ni gör som ni har gjort tidigare. Arbetsuppgifterna är inte så klara och informationen är bristfällig”, skriver signaturen Tvilling. Arkivbild.
Bild: Pyry Sarkiola / Yle

Vad har blivit bättre med Västra Nylands välfärdsområde?

– Jag har funderat på den här frågan men inte kommit på något som har blivit bättre. Saker fortsätter också som det varit tidigare, men hittills kan jag inte säga att någonting har blivit bättre. Som arbetare tycker jag att det har blivit sämre eller oförändrat.

Personaldirektören för Västra Nylands välfärdsområde Kimmo Sarekoski är ledsen över att folk mår dåligt och att flera överväger att byta jobb.

– Det låter inte bra det här och tyvärr har vi de här problemen. Vi har länge haft personalbrist och hela den här organisationsförändringen har gjort att det finns många nya saker man borde lära sig. Dessutom har vi de här datasystemen som inte fungerar.

Också Sarekoski har hört att det finns vårdpersonal som känner att deras jobb inte uppskattas. Han hoppas att personalen står ut, för det ska bli bättre.

– Cheferna som också jobbar hårt har kanske inte haft tid eller kunnande att få personalen att känna att den är bra, säger Kimmo Sarekoski och tillägger att det är viktigt att bli hörd.

Välfärdsområdet ber personalen om erfarenheter i mars

Kimmo Sarekoski återkommer flera gånger till personalbristen, men också att det är viktigt att ge anställda tiden att prata med sina chefer.

– Det finns inga snabba och mirakulösa lösningar, men det är viktigt att alla chefer får den här viktiga informationen.

Diskret bild på en vårdare som gör hembesök hos en åldring.
Bildtext ”Det hade varit idé att ha någonting klart då det kördes igång istället för att göra en soppa ännu mera soppig”, menar signaturen Närvårdare när hen deltog i Svenska Yles enkät. Arkivbild.
Bild: Hilma Toivonen / Yle

I början av mars kommer Västra Nylands välfärdsområde att be sin personal att svara på en intern enkät.

– Det är en bra källa till information. Den berättar vad vi ska göra allra först. Vi har också en öppen fråga om det finns något man vill berätta för oss.

Sista frågan går till vårdaren som vi har intervjuat. Varför valde hon att besvara Svenska Yles frågeformulär undrar vi och svaret är långt.

– För att jag tycker det är jätteviktigt att prata om det här. Jag vet hur vården har fungerat tidigare, jag ser hur den fungerar nu. Det finns brister på väldigt många områden. Som patient ska man känna sig trygg, man ska bli informerad om man blir flyttad eller vad som händer. Det är synd ur patienternas synvinkel. Jag tycker inte det är roligt att fara hem och känna att man inte har kunnat göra tillräckligt. Jag tror många far hem efter jobbet och känner att de skulle ha velat göra mera men att de inte har kunnat.

Anonym vårdare i vit sjukhusrock promenerar i korridor
Bildtext De flesta vårdanställda som skrev till Svenska Yle upplever den första tiden av Västra Nylands välfärdsområde som allmänt oklar och osäker. Uttrycket ”råddig” användes flera gånger. Arkivbild.
Bild: Lehtikuva

I mitten av februari efterlyste Svenska Yle erfarenheter av de nya välfärdsområdena som körde igång vid årsskiftet. Vi ville höra vad både klienter, anhöriga till klienter och anställda har upplevt så här långt.

Det kom in flera berättelser som gäller förändringar i vården av klienter som hör till Västra Nylands välfärdsområde.

Bland annat har en en 92-årig diabetiker blivit nekad betalningsförbindelse till fotvård och en 88-åring med flera hälsohinder, bland annat svår hjärtsvikt, får inte längre duschhjälp.

De nya välfärdsområdena inledde sin verksamhet vid årsskiftet. Till Västra Nylands välfärdsområde hör Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Högfors, Vichtis, Kyrkslätt, Grankulla och Esbo.

Diskussion om artikeln