Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

”Det saknades en exit-plan” – många förklaringar till varför fondstödet till finlandssvensk dramatik inte bar frukt

Uppdaterad 21.03.2023 13:48.
Maria Lundström, Sören Lillkung, Sinna Virtanen, Ann-Luise Bertell och Hanna Åkerfelt.
Bildtext Maria Lundström, Sören Lillkung, Sinna Virtanen, Ann-Luise Bertell och Hanna Åkerfelt.

Det är tio år sedan Svenska kulturfondens jättesatsning på teater. Att den inte gav nyskriven dramatik något önskvärt lyft skyller många på teaterhusens ointresse. Nu får de utpekade svara, och Kulturfonden berätta vad man borde ha gjort annorlunda.

I en tidigare artikel beskylldes teaterinstitutionerna för att de inte tar sitt ansvar beträffande nyskrivna finlandssvenska teaterpjäser.

Alla är överens om att dramatiken i Svenskfinland är lågstatus jämfört med romanen, och just det ville Kulturfonden åtgärda med sin miljonsatsning.

Svenska Yles granskning visar ändå att den inte gav några synliga resultat. Bara en av närmare 40 personer som fick stöd för att skriva en pjäs, har efter det fått någon ny pjäs producerad av en teaterinstitution i Svenskfinland.

Kulturfondens strategiska satsning på teater (2014–2016)

Svenska kulturfondens vd Sören Lillkung medger att satsningen inte ledde till det man hoppades på.

– När vi satsar stora extra pengar på något som vi kallar för ett strategiskt program, så visar utredningar att man samtidigt borde definiera hur man vill komma från punkt a till b. Men den gången definierade vi väl varken a eller b, det var mest som att ”vi vill få det bättre”.

– Och där tänker jag att vi har lärt oss något, tilläger Lillkung och tar den nu aktuella SKAPA-satsningen som exempel.

Kulturfondens vd Sören Lillkung.
Bildtext Sören Lillkung.
Bild: Yle/ Eero Poskela

SKAPA är ett färskt strategiskt program för konstundervisning för barn och unga, som Kulturfonden under tre år satsar sex miljoner euro på. Där har man varit väldigt noga med att definiera målsättningarna, att projektet söker en strukturell förändring så att konstämnen får en fastare förankring i kommunen och att fler barn får ta del av konstämnen.

– Dessutom kräver vi en exit-plan där man definierar vad som ska hända när man inte längre har fondpengar att luta sig mot. Det här med hur det ska se ut efteråt måste vara konkret formulerat av dem som ansöker om bidrag.

”Vi teaterchefer borde på riktigt försöka hitta nya pjästexter”

Det många hoppades på var att offentligt stödda teaterinstitutioner skulle bygga vidare på de initiativ som fondmiljonerna skuffade igång.

Heimanensemblen på Wasa Teaters scen
Bildtext Då teaterinstitutioner sätter upp finlandssvenska berättelser, handlar det oftast om att dramatisera en roman – som Heiman på Wasa Teater.
Bild: Wasa Teater / Frank A. Unger

På Wasa Teater medger teaterchefen Ann-Luise Bertell att teaterhusen har orsak att se sig i spegeln.

Bertell har en bakgrund både som dramatiker och romanförfattare, och i hennes fall är det symptomatiskt att hon i sitt författande rätt långt har lämnat dramatiken och istället satsat på att skriva romaner, trots direkta kontakter till teatervärlden.

– Den nya dramatiken fick väldigt mycket uppmärksamhet under de där åren, men efter det ... inte vet jag riktigt om man kan se någon tydlig förändring på institutionerna, eller någon dramatiker som tydligt kommit fram och spelats vidare.

Varför det blev så skyller Bertell delvis på hur teatrarna väljer pjäser.

– Det är nog i teaterhusen som viljan och intresset borde finnas, för det är säkert ganska svårt att komma in i teatervärlden som ny dramatiker.

– Vi chefer borde på riktigt försöka hitta dem, och vara med om att beställa och utveckla texter. Och nog gör vi ju det också, men det är alltid svårt med nyskrivet. Det kräver väldigt mycket tid att arbeta med det som är ofärdigt.

Kvinna står i dörröppning och håller upp dörren.
Bildtext Ann-Luise Bertell.
Bild: Yle/ Isabella Lindell

När man ser på det som fondmiljonerna gick till, blir det tydligt att en pusselbit rätt långt glömdes bort: teaterhusens dramaturgiat, platsen som har som ansvarsområde att hitta pjäser och dramatiker, och att finnas där som stöd när nya texter söker en slutgiltig form.

Att teatrarnas dramaturgiat lämnades utanför, kunde förklara varför satsningen inte lämnade några tydliga spår.

– Kanske det, för det är nog där som mycket kan hända, konstaterar Bertell.

”Kopplingen mellan projekten och ett vidare liv saknades”

På Wasa Teater verkar för tillfället ingen heltidsanställd dramaturg. Ann-Luise Bertell fungerar både som chef och dramaturg, vilket förstås innebär att det finns väldigt begränsat med tid till att finnas där som stöd när nya pjästexter arbetas fram.

Det största ansvaret ligger därför på Svenska Teatern i Helsingfors med sin status som Svenskfinlands nationalteater.

När teaterns chefsdramaturg Maria Lundström ska kommentera Kulturfondens miljonsatsning, säger hon att stora enskilda satsningar sällan ger permanenta resultat men att fondsatsningen ändå säkert lever vidare i form av nätverk som skapades.

Maria Lundström.
Bildtext Maria Lundström.
Bild: Jani Mattsson / Janin Paja Oy

– Med facit på hand tänker jag att det var en jätteviktig satsning för fältet, tänk bara på alla nya texter som skrevs. Det som var exceptionellt inom REKO och Textfest var ett risktagande med texter som kom från ett helt nytt håll, historier som inte hade setts på teatrarna tidigare.

– Men det är sant att det då inte fanns någon stor beredskap hos teatrarna att följa upp det som gjordes. Det som kanske fattades i planeringen var kopplingen mellan projekten och ett vidare liv. Det kunde ha funnits någon som hade fortsatt med att föra fram dramatikerna och som hade jobbat på att koppla ihop dem med teaterhusen.

Där är Lundström inne på samma linje som Lillkung, att det borde ha funnits en uttalad plan för hur man skulle gå vidare.

”Dramatiker kanske saknar en vana att pitcha idéer”

Just nu, berättar Lundström, har Svenska Teatern fyra pjäsbeställningar på gång, dessutom har man nyligen avslutat en Open Call i jakt på nya pjäser för målgruppen 13–16-åringar. Den resulterade i 35 pjäsförslag, och att ungefär en tredjedel av förslagen lämnats in av finlandssvenska aktörer berättar att det finns gott om potentiella dramatiker också här.

– Vi ska nu gå igenom förslagen och se vilka vi ska gå vidare med. I bästa fall ser vi resultat om tre år.

En kvinna i vit klänning med en vid svart musketörshatt på huvudet.
Bildtext Anna Hultins monologföreställning ”Är det hett här” på Svenska Teatern hör till spelårets få nyskrivna pjäser i Svenskfinland. Den har nu översatts till finska och sätts upp i Kuopio i höst.
Bild: Cata Portin

När Lundström hör att så många upplever att teatrarna inte bryr sig om dramatiker och den nyskrivna dramatiken, säger hon sig bli förbryllad och konstaterar att man på dramaturgiatet ”läser allt som skickas till oss”.

– Men det är säkert sant att teatrarna borde vara tydliga med hur man kan närma sig dem, tillägger Lundström. Det finns kanske inte heller en vana bland dramatikerna att pitcha sina idéer. Vi överväger om vi borde arrangera träffar där dramatiker kunde presentera sina pjäsidéer.

– Jag tänker också att Labbet spelar en viktig roll när det handlar om att ge nya dramatiker stöd och möjlighet att utvecklas. Vi kan stödja skrivandet aktivt när vi ser att det finns något som kan landa på repertoaren, men mer än det kan vi inte göra.

En månad efter intervjun med Lundström, ett par dagar innan den här artikeln publiceras, meddelade Svenska Teatern att man satsar på något helt nytt. I maj ämnar man bjuda in regissörer, dramaturger och dramatiker till en ”guidad rundtur samt information om teaterns repertoarplanering”. Med det, konstaterar Lundström i teaterns officiella meddelande, ”vill Svenska Teatern ... lära känna nya aktörer.”

Skärmdump från Svenska Teaterns information.
Bildtext Skärmdump av Svenska Teaterns meddelande.
Bild: Tomas Jansson / Yle

Pjäsbeställningar efterlyses

Det finns alltså en hel del mer man kan göra, både från teatrarnas och från Kulturfondens sida.

Sören Lillkung minns den snart tio år gamla fondsatsningens festivaler, Textfest och Rexit och Ny musikteaters showcase-festival, som alla var något av den nya dramatikens extatiska manifestationer.

– Sådant kunde vi vara beredda att satsa på också framöver, tillfällen där man prövar det nya och där institutionerna kan plocka på sig det som verkar intressant, säger Lillkung.

– Kanske kunde man utveckla något sådant ständigt återkommande.

Det skulle kunna hjälpa det nyskrivna att småningom bli en självklar del av teatrarnas repertoarer.

Faktum är att teatrarna gärna spelar finlandssvenska historier, men istället för texter skrivna uttryckligen för en teaterscen är det i första hand dramatiseringar av finlandssvenska romaner man väljer att satsa på.

Under det senaste spelåret har prosa av inte bara Johanna Holmström utan också av Ann-Luise Bertell och Tove Jansson blivit teater, på hösten väntar ytterligare åtminstone två nya storsatsningar på romandramatiseringar.

Våren 2023 bjuder på ett synligt undantag: Hanna Åkerfelts Storm på Åbo Svenska Teater.

Stella Laine och Sofia Törnqvist hukade över en kista.
Bildtext Storm på ÅST: Sofia Törnqvist, Stella Laine och en båt i sjönöd.
Bild: Arash Matin / Yle

Storm som exempel på när det fungerar nästan optimalt

Att publiken visat ett stort intresse för pjäsen berättar tydligt att nyskriven dramatik kan göra en skillnad. Men för Åkerfelt tog det faktiskt över 20 år från det att hon debuterade med en pjäs på Åbo Studentteater till att hon spelades på en institutionsscen. Det berättar mycket om hur svårt det är för dramatiker att få plats på våra centrala teatrar.

– Att någon skulle ringa upp och beställa en pjäs med frågan ”vad vill du skriva” är det man gärna skulle vara med om, men det händer nog inte, säger Åkerfelt.

Hanna Åkerfelt.
Bildtext Dramatikern Hanna Åkerfelt.
Bild: Yle/Lina Frisk.

– När jag hörde om REKO tänkte jag att det skulle kunna ändra på inställningen till nyskrivna pjäser, men jag upplever inte att något på ett strukturellt plan har förändrats.

”Dramatiker arbetar under usla omständigheter”

Den upplevelsen är Åkerfelt inte ensam om. Inte en enda dramatiker eller författare som Svenska Yle talat med, upplever att teatrarna skulle vara intresserade av vad de kunde tänkas skriva fram. Det som är normen är att man som dramatiker kommer med en färdig pjästext som sedan ”kanske” väcker intresse, och att satsa ett eller två år på att skriva en pjäs utan några som helst garantier på att bli spelad är en ekonomisk återvändsgränd.

Ann-Luise Bertell konstaterade att teatrarna mer aktivt borde söka nya dramatiker och pjästexter. Men både hon och Maria Lundström vill också slänga bollen mot Labbet, den finlandssvenska organisationen som uttalat ska ”främja ny dramatik och nyskapande gestaltning inom finlandssvensk teater”.

Skulle man där kunna utveckla ett samarbete med institutionerna kring just nyskriven dramatik?

– Vi samarbetar gärna, svarar Labbets konstnärliga verksamhetsledare Sinna Virtanen.

Sinna Virtanen.
Bildtext Sinna Virtanen.
Bild: Eva Kela.

– Men det som är viktigt för oss är att skapa möjligheter för pjäsförfattare att på riktigt utforska dramatikens möjligheter. I våra samarbetsprojekt ska dramatikerna kunna arbeta utan att behöva kompromissa konstnärligt, för det är bara då som det kan uppstå något verkligt intressant, något sådant som teatrarna behöver och publiken längtar efter.

När Virtanen beskriver Labbets framtidsplaner handlar de både om workshops och om att skapa kontakter till det finska dramatikerfältet och internationellt, eller om det ettåriga residensprogram som med stöd från (igen) Svenska Kulturfonden ger en dramatiker möjligheten att för en tid fokusera på det egna arbetet.

– Det finns fantastiska dramatiker som skriver på svenska i Finland, men de är i dagens läge tvungna att arbeta under usla omständigheter. Så jag vill kasta bollen tillbaka till teaterhusen och säga; ta modigt kontakt med oss så kan vi tillsammans fundera på sätt att arbeta för den finlandssvenska dramatikens framtid.

Idag är det inte längre tyst

Ser man idag alltså inga spår alls av fondsatsningens miljonsatsningar?

Nej, det är inte sant.

Performanstakorganisationen Mad House lever vidare, på Unga Teatern inrättades en ny tjänst för publikarbete som en följd av Ung Dramatik-projektet, Jonas Welander på LUST konstaterar att DAS-projektet bidrog med kunskap och nätverk som betytt mycket på ett personligt plan, och Sara Ehnholm Hielm hävdar att romanförfattare som deltog i REKO-projektet lärt sig skriva bättre dialoger.

Men dramatikens och dramatikernas ställning har definitivt inte förändrats på det sätt man önskade, och att Kulturfonden nu har filat på ramarna för sina strategiska program är ingenting som tröstar teaterfältet.

När Sören Lillkung får frågan om man egentligen hade otur, att teatern hade fått mer ut av miljonerna om de erbjudits nu när Kulturfonden förutsätter exitplaner för sina strategiska stöd, är han ändå inte av samma åsikt.

– Nej inte kan man tänka så. De tre miljonerna gav otroligt mycket, men att komma åt att påverka strukturerna som styr det som teatrarna bjuder på är nog något som Kulturfonden varken kan eller ska göra.

Och på en punkt håller kulturpersonligheten, dramatikern Hagar Olssons arga formulering från 1937 inte längre streck.

I en radiokolumn för 86 år sedan konstaterade hon att hon ”inte vet vilket som är mer beklämmande, själva det faktum att det konstnärliga finlandssvenska dramat lyser med sin frånvaro, eller den tystnad med vilken denna omständighet förbigås”.

I dag är det åtminstone inte längre tyst.

För reportaget har följande personer kontaktats (i alfabetisk ordning):

Rättelse 21 mars klockan 13.48: Tidigare stod det att ingen av de nästan 40 REKO-dramatikerna senare fått en nyskriven pjäs producerad av någon av de finlandssvenska teaterinstitutionerna. Det finns dock ett undantag; Viirus-ensemblens skådespelare Oskar Pöysti har senare skrivit två monologer för Teater Viirus; The Loving Memory of Hans Rosling och War and Piss with the Loving Memory of Hans Rosling.