Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Elbolaget Helen ökade vinsten med 74 procent under fjolårets energikris

Hanaholmens kolkraftverk en solig vinterdag i Helsingfors.
Bildtext Helen uppger att priset på kolkraft har fördubblats under året, vilket gjorde fjärrvärmen mindre lönsam.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Bolag som producerar el har gynnats av de skyhöga elpriserna. Däremot ökade priset på stenkol, vilket ledde till att fjärrvärmen gick med förlust.

Helsingfors stads elbolag Helen gjorde en rörelsevinst på 31 miljoner euro under årets sista kvartal. Det är en betydande ökning jämfört med året innan då rörelseresultatet var –11 miljoner euro.

Omsättningen ökade med 36 procent till 669 miljoner euro.

”Omsättningen ökade markant på grund av det höga marknadspriset på el”, skriver vd Olli Sirkka i bolagets rapport.

Ifjol sköt energipriserna i höjden. När det gäller el ökade ändå inte produktionskostnaderna i samma grad. Det har gynnat elbolag som Helen som har egen elproduktion.

Enligt Sirkka ökade ändå produktionskostnaderna för fjärrvärme så mycket att fjärrvärmeverksamheten gick med förlust. Bland annat har priset på stenkol fördubblats under året, samtidigt som skatterna och priset på utsläppshandeln har fortsatt öka.

Helen förbättrade resultatet klart om man ser på år 2022 som helhet. Rörelsevinsten ökade med 74 procent jämfört med året innan, från 82 miljoner euro till 142 miljoner euro.