Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vanda å är Finlands mest förorenade vattendrag – fiskeexpert: ”Vi måste ta evighetskemikalier på allvar, men än finns ingen orsak till panik”

En man lutar mot ett broräcke framför en forsande å och ett hus i bakgrunden.
Bildtext Henrik Kettunen är iktyonom, fiskexpert, och gläds åt att vattenkvaliteten i Vanda å har förbättrats, men höjer ändå ett varningens finger för framtiden.
Bild: Rebecka Svedberg / Yle

Evighetskemikalierna ökar i vattendragen på olika håll i världen. I Vanda å är fisken fortfarande ätlig säger fiskeexperten Henrik Kettunen.

Det finns många olika källor genom vilka PFAS-ämnena rinner till Vanda å. Sammantaget gör det ån till den mest förorenade bland de stora vattendragen i Finland, skriver MOT.

Iktyonom Henrik Kettunen säger att det är naturligt att halterna i Vanda å är högre än på andra håll, eftersom det i och omkring ån sker mycket aktivitet, eller samhällsverksamhet, som han kallar det.

– Jag är inte alls överraskad, säger Kettunen.

PFAS-ämnen, eller poly- och perfluorerade alkylsubstanser, är ett samlingsnamn på olika ämnen som bryts ner väldigt långsamt och som kan lagras i kroppen under en lång tid.

Det är oklart vilka alla hälsokonsekvenser PFAS-ämnena har, men åtminstone kan höga halter påverka vårt immunförsvar och sänka vaccinernas effekter hos oss.

Människor får i sig ämnena via mat, i synnerhet fisk, skaldjur och kött. I Vanda å har höga halter av olika PFAS-ämnen hittats i fiskarna.

Två stora abborrar på isen.
Bildtext Abborre, och andra fiskar som har tillbringat hela livet i Vanda å, kan ha höga halter av PFAS-ämnen i lever och njurar.
Bild: Petri Aaltonen / Yle

Vattenkvaliteten har förbättrats

Enligt honom finns PFAS-ämnen finns i små halter överallt, men ofta känner vi inte till ursprungskällan och kan därför inte rena vattnet från ämnena. Vatten innehåller alltid olika slags ämnen – med både positiva och negativa effekter, säger han.

Trots att undersökningar visar att Vanda å är landet mest förorenade, säger Kettunen att vattenkvaliteten har förändrats radikalt mot det bättre jämfört med hur det var för några år sedan. Överlag mår fiskarna i Vanda å förhållandevis bra, då vattnet inte längre har lika stora problem med övergödning. Också fler öringar än tidigare använder ån som lekplats.

– Det har varit betydligt sämre. Man kunde inte simma här, man kunde inte äta fisk härifrån. Nu kan man det. Men de här evighetskemikalierna är ändå något vi behöver ta på allvar.

Lokal fisk, såsom abborrar och gäddor, som växer upp i Vanda å kan ha högre halter av PFAS-kemikalier. Men de flesta som fiskar i ån är ute efter rekreationsfiske och regnbågslax, säger Kettunen. Det betyder att de flesta som fiskar längs ån är ute efter andra fiskar än de med högst halter av kemikalier.

I Finland är halterna låga i internationell jämförelse, berättar han. Kettunen anser ändå att det behövs mer forskning som undersöker gifthalterna i fiskarna i Vanda å.

– Ännu finns det ingen orsak till panik eller hysteri, men om halterna utvecklas och ökar, så kan det få negativa konsekvenser i framtiden.

Diskussion om artikeln