Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Parkering för husbilar väcker känslor i Nagu – turismchef: ”Vi är alla på samma sida och vill få Nagu så attraktivt som möjligt”

Uppdaterad 01.03.2023 08:04.
Framnäs i Nagu.
Bildtext Pargas stad utreder om husbilar kunde övernatta i Framnäs i Nagu.
Bild: Carmela Johansson/Yle

Ortsbor är kritiska till att husbilsturister ska kunna övernatta i Nagu centrum. Brist på parkering i Nagu centrum har varit ett problem i många år och Pargas stad vill nu hitta en lösning.

Pargas stad utreder var husbilsturister kunde få övernatta i Nagu centrum.

I ett ställningstagande till stadsstyrelsen riktar Folkhälsan i Nagu, Nagu ungdomsförening och en del ortsbor kritik mot planerna att utveckla en parkering för husbilar i Framnäs. En av dem är Nagubon Åsa Rosenberg.

– Vi tycker inte det här området ska stympas eller göras mindre eftersom det är ett så viktigt område för hela Nagu centrum och alla som besöker det, säger Rosenberg.

Profilbild på Åsa Rosenberg.
Bildtext Nagubon Åsa Rosenberg vill inte att Framnäs ska bli en parkering för husbilar.
Bild: Nora Engström / Yle

Pargas stad nu planerar 21 parkeringsplatser för husbilar i Framnäs. På samma ställe har flera husbilar stått över nätterna tidigare somrar för att det inte finns parkering för ändamålet.

Det är viktigt att utveckla husbilsturismen i Nagu, men i så fall borde man skapa en helhetslösning, säger Rosenberg.

Om där bara finns 21 platser är vi rädda för att där finns minst lika många som snurrar runt och i alla fall parkerar någonstans där det inte är tillåtet.

Två olika synvinklar

Pargas stads turistchef Benjamin Donner betonar att husbilarna i Nagu nu diskuteras ur två synvinklar.

Å ena sidan vill man dra nytta av husbilsturismen som lockas till skärgården. Just nu finns ingen service för de husbilar som kommer till Nagu. Om man skulle anordna en campingplats skulle den inte finnas i Nagu centrum, säger Donner.

Å andra sidan vill man få fler parkeringar till Nagu centrum. Nu är de väldigt få vilket orsakar problem sommartid då bussar, husbilar och andra fordon blockerar trafiken då de parkerar fel eller står en längre tid på parkeringar där man inte ska övernatta.

En man i vinterrock på Åbo torg.
Bildtext Enligt Benjamin Donner ska man utreda möjlighet att ordna sophantering och övervakning i reseparken.
Bild: Cecilia Juuti

Framnäs är ett alternativ för en husbilsparkering, alltså en ”resepark” där man tillåter att caravanbilar parkerar och att människorna i bilarna övernattar.

– Det är alltså inte ett campingområde, det gäller inte tältare och det är ingenting stort och grandiost. Man avsätter helt enkelt ett område dit caravanbilar får komma där de inte belamrar trafiken och tar parkeringar av andra, säger Donner.

Parkeringen problem i tio år

Mängden bilar i Nagu centrum har diskuterats i Pargas stad i snart tio år. Förslaget att anordna reseparker kom till staden som ett invånarinitiativ för ett år sedan, säger Donner.

– Nu har vi lyft upp några alternativ med fokus på att hitta en lösning på de problem som invånarinitiativet tar upp.

Enligt Donner är Framnäs just nu det bästa alternativ som finns och man utreder hela tiden om det finns andra alternativ. Den här veckan behandlas ärendet i Skärgårdsnämnden och om det godkänns kan det finnas en parkering i Framnäs redan i sommar för att reda upp trafiken i Nagu centrum.

– Det är inte en helhetslösning, vi kommer inte få allt löst på en gång. Situationen vid Framnäs gästhamn och strand är besvärlig nu och vi måste hitta på någonting.

Finns det en risk att man gör förhastade beslut som påverkar naturen i Framnäs?

– Det är inte tillåtet att genomföra några större förändringar i det här området. Antagligen skulle kanske två, tre träd tas bort. Jag förstår farhågan kring att det blir beständigt. Vi är alla på samma sida och vill ordna upp Nagu och få det så attraktivt som möjligt. Så nä, när det lokala samhället bestämmer att nu har vi en annan lösning så gör vi den.

Diskussion om artikeln