Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det finns fågelinfluensa också i Finland – men låg risk för att vi människor ska smittas av sjukdomen, påpekar THL

Porträtt på änder i Vanda, i februari 2022.
Bildtext Änder på Hanaböle träsk i Vanda i februari 2023.
Bild: Niklas Fagerström / Yle

Den variant av fågelinfluensan som hittills har observerats i Finland har visat sig vara mindre allvarlig för oss människor. Risken för att vi överhuvudtaget ska smittas är också mycket liten, betonar myndigheter.

Under de senaste två åren har fågelinfluensa varit vanligt bland vilda fåglar i Finland, och har också kunnat orsaka allvarlig sjukdom hos vissa fåglar. Det handlar främst om en virusvariant som kallas H5N1.

– I Europa har det det pågått en större fågelinfluensa-epidemi alltsedan hösten 2020, påpekar Niina Tammiranta som är ledande forskare på Livsmedelsverket.

Antalet infekterade fåglar väntas öka igen till våren när flyttfåglarna kommer till landet.

– Fjäderfä och andra fåglar som vi människor håller ska hanteras på ett tryggt sätt med tanke på smittspridning. Nu från februari till slutet av maj så är det förbud mot att hålla fåglarna utomhus, säger Tammiranta.

I sällsynta fall kan människor också drabbas av fågelinfluensa, men inga sådana fall har hittills observerats i vårt land.

Flera dödsfall på global nivå

På global nivå har 873 människor smittats av fågelinfluensa under de senaste 20 åren, och drygt hälften av dem har dött. Det uppger världshälsoorganisationen WHO.

De senaste fallen kommer från Kambodja. En 11-årig flicka dog där av fågelinfluensa förra veckan. Hennes pappa hade också smittats, men han fick inga symtom. Det mesta tyder också på att de båda hade smittats av fåglar eller deras avföring.

Orsaken till att vissa människor dör av fågelinfluensa medan andra inte får några symtom är inte helt klarlagd.

– Inget tyder på att de här virusen skulle ha muterat på så sätt att de lättare skulle infektera oss människor, eller att de skulle kunna spridas från människa till människa, påpekar Niina Ikonen som är ledande sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd.

Porträtt på Niina Ikonen.
Bildtext Niina Ikonen betonar att vi inte har sådana receptorer i kroppen som gör det lätt för fågelinfluensan att infektera oss.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Mindre allvarliga fall i Europa

De varianter av fågelinfluensan som har spridits bland fåglar i Europa har hittills bara lett till lindrig sjukdom hos människor, eller ingen sjukdom alls.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd krävs det nära kontakt med fåglar eller deras avföring och stora mängder virus för att vi människor ska kunna smittas av fågelinfluensa. Risken för det bedöms allmänt vara mycket låg.

Men hälsomyndigheten uppmanar ändå finländare till viss försiktighet.

– Den viktigaste informationen till folk är nog att inte vidröra döda fåglar och att ha god handhygien, säger Niina Ikonen på Institutet för hälsa och välfärd.

Hon tillägger dessutom att det lönar sig att undvika att besöka fågelmarknader om man är på resa utomlands.

I Finland är det Livsmedelsverket som följer upp förekomsten av fågelinfluensa bland vilda fåglar i Finland. Myndigheten önskar att i synnerhet sjö- och rovfåglar som är sjuka eller som påträffas döda sänds in för undersökning.

– I världen och i Europa har man länge följt med fågelinfluensan för den finns i så många olika varianter och virusen muterar lätt, så det gäller att följa med läget kontinuerligt, påpekar Niina Tammiranta på Livsmedelsverket.