Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Så här påverkas du av Helsingfors ”största gatuarbete någonsin” – nu inleds renoveringen av Mannerheimvägen

Kuvassa on Eduskuntatalo Helsingissä toukokuussa 2020.
Bildtext Bland annat ska bron över Banan förnyas. Det är stadens näst äldsta bro. Arkivbild.
Bild: Silja Viitala / Yle

Rören under Helsingfors paradgata, Mannerheimvägen, har blivit så gamla att de måste piffas upp. Det två år långa renoveringsarbetet inleds nu.

”Helsingfors största gatuarbete genom tiderna”, har staden själv kallat det lite över två år långa arbetet som inleds nu. Mannerheimvägen ska få ett ansiktslyft på avsnittet mellan Posthuset och Grejusgatan.

Arbetet görs i två faser. Under den första, som nu har startat, renoveras avsnittet mellan Posthuset och Operahuset. Enligt planen ska det vara klart hösten 2024, varpå den andra fasen Operahuset–Grejusgatan startar. Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2025.

Den huvudsakliga orsaken till det enorma gatuarbetet är rören under Mannerheimvägen. De har blivit så gamla att de måste renoveras. Det allra äldsta röret, som finns framför ett hotell på Mannerheimvägen 50, har nästan 150 år på nacken – det är från 1877.

Enligt Antti-Juhani Lehtinen, som är projektchef vid Helsingfors stad för renoveringen, är målsättningen att de nya rören ska vara lika hållbara som de gamla.

– Materialen är ämnade för det här. Det är svårt att säga hur det ser ut om 50 år men teoretiskt sätt ska de hålla lika länge. Målet är också att ordna det på ett sätt som gör att framtida renoveringar ska vara avsevärt enklare.

Google Earth ilmakuva Helsingin yltä, jossa remonttialue piireety Mannerheimintielle välille Postikatu - Reijolankatu.
Bildtext Först renoveras Mannerheimvägen mellan Posthuset och Operahuset.
Bild: Google

Arbetet utförs både under och ovan mark

Då arbetet pågår händer det massor både under marken och på gatuplan. Under marken förnyas vattenrör och -ledningar samt telefon- och elledningar.

På gatuplan får vägen nya enkelriktade cykelvägar, nya spår för spårvagnarna och ny belysning samt nya trafikljus och vägskyltar.

Dessutom har staden insett att betongkonstruktionen som bär stadens näst äldsta bro, där Mannerheimvägen överlappar cykelvägen Banan, inte längre håller standarden och den ska förnyas helt och hållet.

Gatan ska förses med nya spårvangshållplatser, som lämpar sig för den planerade snabbspårvägen mellan Gamlas och Skillnaden, och breddas vid Hesperiaparken.

Här kan du se hur Mannerheimvägen ser ut i framtiden då arbetet är klart:

Arbetet utförs med huvudprincipen att det är bättre med en stor grop än flera mindre gropar – och mycket händer således på en och samma gång. Men under arbetets gång är ett körfält i vardera riktningen alltid öppet.

- Det skulle störa trafiken precis lika mycket att göra arbetet i flera mindre etapper, eftersom det alltid skulle finnas en propp någonstans på vägen. Dessutom stör det arbetet eftersom det kräver tillgång till långa sträckor för att kunna riva upp gamla vattenrör, säger Lehtinen.

Staket och undantagsrutter

Du som rör dig längs Mannerheimvägen kan svårligen undgå att märka att arbetet pågår. Som redan framkommit hålls alltid ett körfält i vardera riktningen öppet, men staden föreslår ett flertal undantagsrutter för biltrafiken.

Undantagsrutter under renoveringen

Det ska hela tiden vara möjligt att köra till fastigheterna längs gatan. Vid behov finns tillfälliga rutter eller broar som hjälp för att ta sig ända fram till fastigheterna.

Enligt staden är det svårt att informera om undantagsrutter för cyklister och fotgängare i förväg, eftersom det enorma arbetet hela tiden lever. Staden informerar om de aktuella undantagsrutterna för de här fortskaffningsmedlen i takt med att arbetet fortskrider och planerna slås fast.

Linjerna 4 och 10 på undantagsrutt

Under arbetets första fas flyttar spårvagnslinjerna 4 och 10 västerut från Mannerheimvägen och kör i stället en undantagsrutt längs Arkadiagatan och Runebergsgatan. Eftersom Helsingforsregionens trafik HRT vill undvika spårvagnsrusning i Tölö, blir det glesare mellan avgångarna, dock som mest 10 minuters mellanrum under vardagar.

Det är ännu oklart hur spårvagnarna påverkas då arbetets andra fas börjar hösten 2024.

Busslinjerna 63, 212 och 213N kör en undantagsrutt längs Runebergsgatan och Topeliusgatan och ändhållplatsen för linje 400 flyttar till Kampens terminal, vilket innebär att den kör samma rutt som linjerna 37, 41 och 42. Linjerna som avgår från Elielplatsen, exempelvis 40, 200, 321 och 431, kör sin normala rutt, men avgår troligtvis med glesare mellanrum än normalt.

Spårvagnslinje 4 står vid hållplatsen framför Operan i vintrigt landskap.
Bildtext Då Mannerheimvägen renoveras åker spårvagnslinje 4 höger vid Operahuset och följer Runebergsgatan mot centrum. Arkivbild.
Bild: Mikko Koski/Yle

Arbetet sker främst under vardagar

Huvudentreprenören VM Suomalainen säger att arbetet främst äger rum under vardagar mellan klockan 7 och 22. I undantagsfall kan det också bli aktuellt med arbete under nätter och veckoslut.

Invånarna och andra som vistas i fastigheter längs Mannerheimvägen måste stundvis stå ut med buller. Till synnerligen ljudligt räknas arbetet med att bryta upp gammal asfalt och gamla spårvagnsskenor, byggandet av den nya bron över Banan samt att spränga bort berg som är i vägen.

Dessutom är det enligt både staden och entreprenören mer än sannolikt att överraskningar inträffar under arbetets gång – i synnerhet då de arbetar under marken. Överraskningar kan leda till oförutsett och oanmält buller eller förskjutningar i tidtabellen.

Diskussion om artikeln