Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Alla ska ha samma rätt att lösa in tomt i Kristinestad

Från 2015
Kristinestad
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Kristinestadsbor som har sin fasta bostad på en arrendetomt borde få samma möjligheter att lösa in tomten som sommarstugeägarna, anser fullmäktigeledamoten Mikael Perjus (Saml.).

Perjus föreslår i ett initiativ att staden låter värdera de arrendetomter för stadigvarande boende som finns i Skatan, Antila och på Närpesvägen. Därefter ska de säljas, eller åtminstone ska det bli möjligt för dem som bor på arrende att lösa in tomten, anser han.

Mikael Perjus
Bildtext Mikael Perjus
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Lägre arrende för sommarstugor

I dagsläget är arrendet för de här tomterna betydligt lägre än arrendet för sommarstugetomter.

- Jag vill att alla arrendetomter ska behandlas på lika grunder, säger Mikael Perjus.

När man bedömer tomternas värde måste man också beakta att tomterna för stadigvarande bostäder har större byggrätt, påpekar Perjus i initiativet.