Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Kulturfondens största satsning någonsin på en konstform rann ut i sanden – teatrarna var inte intresserade av finlandssvensk dramatik

Uppdaterad 21.03.2023 13:44.
Summor på beviljade stipendier för nyskriven finlandssvensk dramatik.
Bildtext Svenska Kulturfonden initierade år 2013 en satsning på tre miljoner euro till finlandssvensk teater.
Bild: Mostphotos / Lasse Grönroos

Det skulle bli startskottet för den finlandssvenska dramatikens pånyttfödelse. Svenska kulturfonden satsade miljoner med målet att lämna bestående spår på teaterfältet, men nu visar Svenska Yles granskning att spåren är väldigt få. Varför blev det så?

Hur många namn på finlandssvenska författare från de senaste hundra åren kan du räkna upp? Antagligen rätt många. Men hur många finlandssvenska pjäsförfattare kommer du på?

Om du inte kan räkna till fler än en eller två är du inte ensam. I Svenskfinland sägs nämligen dramatiker vara en bristvara. Samtidigt som den finlandssvenska litteraturhistorien erbjuder gott om världsnamn, har någon riktig pjäsförfattartradition aldrig fått fotfäste.

Det ville Svenska kulturfonden göra något åt när man hösten 2013 initierade en satsning på tre miljoner euro till finlandssvensk teater.

Aldrig tidigare, och inte heller senare, har Kulturfonden satsat så mycket på en enskild konstform. Så varför upplevde den nyskrivna dramatiken ändå bara ett tillfälligt uppsving?

– Jag skyller nog mest på teatrarna, där har nästan ingenting förändrats sedan tiden före satsningen, säger Arn-Henrik Blomqvist som tillsammans med Marina Meinander ledde fondsatsningens största enskilda projekt REKO, det som uttryckligen skulle stödja och ta fram ny finlandssvensk dramatik.

Arn-Henrik Blomqvist, regissör, manusförfattare, lektor i film och media på Arcada.
Bildtext Arn-Henrik Blomqvist.
Bild: Charlotte Winberg / Yle

Blomqvist är inte ensam i sin kritik. Svenska Yle har talat med flera dramatiker och författare som vittnar om ett ointresse från teatrarnas sida.

Författaren Johanna Holmström talar om ”stängda dörrar överallt”, författaren Hannele Mikaela Taivassalo om att ”ointresset från teatrarnas sida är kompakt”, och dramatikern Sofia Aminoff att hon för tillfället ”helt och hållet slutat skriva dramatik”.

Studerar man hur storsatsningarna på nyskriven dramatik följts upp, är resultatet onekligen blygsamt. Under tre år deltog närmare 40 personer i REKO, men efter projektsatsningen har bara en av dem fått en ny pjäs producerad av en finlandssvensk teaterinstitution. (Källa: TINFO, Teaterinfo Finland/ se fotnot i slutet av artikeln).

”Jag kände inte av något riktigt intresse”

Sara Ehnholm Hielm var en av dem som skrev dramatik för första gången som en del av REKO. Hennes Vinterkriget – Here We go Again spelades både under festivalen Textfest (2015) och två år senare i en utvidgad version på Lilla Teatern. Men någon fortsättning har det inte blivit.

Scen ur Sara Enholm Hielms pjäs Vinterkriget
Bildtext Scen ur Vinterkriget – Here We go Again på Textfest.
Bild: Ingemar Raukola

– För min del handlar det om många saker. Jag skrev nog ännu en pjäs som inte blev riktigt färdig, jag märkte att det verkligen inte var så lätt att skriva dramatik och att jag hade behövt mera hjälp av erfarna dramaturger.

– Det tillsammans med att jag alltid hade tanken att skriva böcker och fortsätta som filmkritiker och förläggare gjorde att jag inte har fortsatt skriva dramatik, berättar hon.

Filmkritiker Sara Ehnholm Hielm utanför biografcentret Tennispalatset i Helsingfors.
Bildtext Sara Ehnholm Hielm.
Bild: Charlotte Winberg / Yle

– För att något verkligen skulle förändras måste teatrarna på riktigt vara intresserade att satsa på dem som vill skriva. Jag kände väl inte av något riktigt intresse, och om man inte är en del av teatervärlden från tidigare så måste man ha väldigt gott självförtroende för att våga satsa på dramatik.

”Det verkar vara stängda dörrar överallt”

Det gäller inte bara Ehnholm Hielm. Mer eller mindre alla REKO-deltagare hade från tidigare en karriär på andra håll, och då satsningen inte följdes upp konstaterar många att det var förståeligt att man då återvände till sina egentliga jobbsammanhang.

Det gäller också den etablerade författaren Johanna Holmström, som skrev sin första pjäs som en del av REKO.

Repetitioner på Teater Viirus
Bildtext Johanna Holmströms pjäs Stephen Hawking är inte rädd för mörkret repeteras fram inför Textfest: regissören Maria Lundström, Malou Zilliacus och Alexander Holmlund skapar teatersnö.
Bild: YLE/Tomas Jansson

Holmström är nu via dramatiseringen av romanen Själarnas ö aktuell på Svenska Teatern, men när hon får frågan om hon aldrig haft lust att fortsätta skriva nya egna pjäser är svaret nedslående.

– Det verkar nog vara stängda dörrar överallt. Det är som om ingen på riktigt skulle vara intresserad av att följa upp det som hände då.

Författaren Johanna Holmström
Bildtext Johanna Holmström.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

– Det har funnits ett ljummet välvilligt intresse, att om jag har en färdig pjäs så kan vi nog titta på den. Men eftersom jag försörjer mig på mitt skrivande så har jag inte råd att sitta och skriva något som teatrarna kanske aldrig vill spela.

En annan författare med liknande upplevelser är Hannele Mikaela Taivassalo. Hon var inte en del av REKO, men hade redan före det skrivit dramatik och hörspel. För henne ledde fondsatsningen inte till att hon skulle ha blivit taggad att skriva, tvärtom.

– Jag hade i åratal skrivit dramatik trots kompakt ointresse från teatrarna. Och för mig personligen ledde den här momentana uppmärksamheten på ny dramatik, i kombination med att ointresset fortfarande kändes lika kompakt, till en ännu större känsla av att man verkligen skiter i dramatiken.

– Kort sagt ledde det till att jag slutade skriva dramatik, för det kändes som att man var ute efter namn och målgrupper, inte dramatik.

Författaren Hannele Mikaela Taivassalo
Bildtext Hannele Mikaela Taivassalo.
Bild: Förlaget M

Otto Sandqvist hör i sin tur till den nya generationens utbildade dramatiker. Han säger att han med undantag av Teater Viirus inte har känt av något intresse från de finlandssvenska institutionerna, sannolikt för att han i sitt skrivande vill utmana dramatikens traditionella former.

Att ett nytt intressant namn därför hellre söker sig till den fria scenen och den finska scenen, berättar också något om vilka signaler svenskspråkiga institutioner sänder till teaterfältet.

”Det är inte dagsländor som ska få stöd”

Dramatiken har alltid spelat en undanskymd roll på det litterärt så starka finlandssvenska kulturfältet.

Redan 1937 försökte författaren Hagar Olsson ge problemet synlighet i en radiokolumn: ”Jag vet inte vilket som är mer beklämmande, själva det faktum att det konstnärliga finlandssvenska dramat lyser med sin frånvaro eller den tystnad med vilken denna omständighet förbigås”.

86 år senare måste man fortfarande söka med ljus och lykta efter dramatikernamn som regelbundet sätts upp med något nyskrivet på våra teaterinstitutioner. Vi har Joakim Groth (f. 1953) och Gunilla Hemming (f. 1955) och ... där kanske det tar slut.

Det var det Svenska Kulturfonden ville förändra när man vid sidan av alla årliga arbetsstipendier och verksamhetsbidrag ville satsa tre extra miljoner euro på teaterfältet.

– Det är inte dagsländor som ska få stöd utan uttryckligen sådant som på sikt kan bidra till att stärka och utveckla teatern, slog Kulturfondens dåvarande vd Leif Jakobsson fast i en intervju för Svenska Yle, hösten 2013.

”Nu måste vi få någonting att hända”

Efter den nyheten började det surra som aldrig förr på det finlandssvenska teaterfältet. Som Alma Pöysti (då ordförande för föreningen LUST, Långsiktig utveckling för svenskspråkig teater) konstaterade: ”Det här är ett enastående tillfälle, nu måste vi lyckas med att få någonting att hända.”

Kulturfondens strategiska satsning på teater (2014-16)

Tre år av intensiv aktivitet följde, nya pjäser skrevs, och det första resultatet serverades hösten 2015 då Teater Viirus under två euforiska dagar arrangerade festivalen Textfest med åtta nyskrivna kortpjäser på programmet.

Scen ur förestälningen Kycklingrättegången.
Bildtext Alexander Wendelin, Klara Wenner och Edith Holmström i Johanna Koljonens pjäs Kycklingrättegången, Textfest 2015.
Bild: Ingemar Raukola

I samband med Textfest konstaterade Marina Meinander att hon hoppas festivalen skulle vara punkten man senare kan titta tillbaka på och säga att det var då det började, att det var då man insåg att det är möjligt att göra relevant berörande teater av svensk dramatik i Finland.

Förväntningarna var skyhöga, och ännu då Kulturfonden 2018 sammanfattade de tio projekten verkade alla nöjda. Samtidigt slog fondens Annika Pråhl i en rapport fast att man kanske först om fem år på riktigt skulle kunna säga vilka följder satsningen fått.

Nu har de fem åren förlöpt, och många är överens: miljonerna hämtade med sig många fina stunder och spännande upplevelser för dem som var delaktiga i satsningarna, men när fondpengarna var slut saknades vilja att föra stafettpinnen vidare.

”REKO-pjäserna fyllde kvoten, många gav upp”

Många har gett upp tanken att skriva dramatik, vilket ironiskt nog delvis verkar ha med REKO-satsningen att göra.

Anna Simberg (tidig verksamhetsledare för organisationen Labbet som främjar ny dramatik) konstaterar idag att REKO-pjäserna fyllde kvoten. De som inte deltog insåg att det under de närmaste åren inte skulle finnas plats för något annat, precis det som också Hannele Mikaela Taivassalo konstaterade.

Tittar man på generationen efter nämnda Groth och Hemming finns det en handfull utbildade dramatiker som jobbar på svenska i Finland, men också de syns väldigt sällan på någon institutions repertoarer. Som dramatikern Christoffer Mellgren sammanfattar: ”det är inte precis vanligt att man skulle få en helt fri beställning från någon teater.”

På repertoarerna just nu

Sofia Aminoff som både översatt dramatik och skrivit egna pjäser, talar också om ett ointresse från teatrarnas håll. Hon har just nu lämnat dramatiken, och skriver istället på en doktorsavhandling om Hagar Olssons dramatik.

– Det kanske skulle vara annorlunda om det fanns förutsättningar för dramatik på svenska i Finland, berättar hon.

Dramatikern Sofia Aminoff.
Bildtext Sofia Aminoff.
Bild: YLE/Jessica Edén

– Jämfört med andra länder som har en starkare dramatisk tradition så finns det på de finlandssvenska teatrarna inte samma slags prioritering av ny dramatik eller dramatikens fria konstnärliga villkor. Det som skulle krävas är att teatrarna tänker på hur de kan tjäna dramatikerskap istället för att tänka hur dramatiker kan tjäna teatrarna.

”Vi trodde på de lokala berättelsernas kraft”

Så varför lyckades inte de nästan två miljoner av satsningen som uttryckligen lades på projekt som skulle lämna ett bestående spår i teatrarnas repertoarer göra någon skillnad? Föll det hela, som Arn-Henrik Blomqvist konstaterade, på att teaterinstitutionerna inte följde upp fondprojekten?

– Det handlar väl om en kombination av mycket, konstaterar Marina Meinander.

På bilden ler Marina Meinander mot kameran. Hon är inklädd en svart tröja.
Bildtext Marina Meinander.
Bild: Barbro Ahlstedt/ Yle

– Vi trodde att angelägenheten i själva berättelserna skulle bli så stark att det blir en flodvåg som rumsterar om i strukturerna. Vi önskade att det skulle bli som på finska sidan, att en nyskriven text i sig väcker nyfikenhet hos publiken och att teatrarna inte uppfattar det som en risktagning. Men det hände nog inte.

– Samtidigt måste man väl säga att det är naivt att tro att ett enskilt projekt skulle kunna förändra världen. En kultur består av så många lagbundenheter och individer och viljor, och den är i grunden ganska trög.

Men varför har teaterhusen inte fört fondsatsningens stafettpinne vidare? Och har Kulturfonden lärt sig något av att de mål man 2013 formulerade för teatersatsningen inte uppfylldes?

Svar på det hittar du i artikeln här.

För reportaget har följande personer kontaktats (i alfabetisk ordning):

Rättelse 21 mars klockan 13.44: Av REKO-dramatikerna har Viirus-ensemblens skådespelare Oskar Pöysti senare skrivit två monologer för Teater Viirus; The Loving Memory of Hans Rosling och War and Piss with the Loving Memory of Hans Rosling.

Diskussion om artikeln