Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utredning: 16 600 sjukvårdare saknas i Finland

En docka i Raptor-salen vid HUS Brosjukhus.
Bildtext Bara i Nyland skulle det behövas 6 000 sjukvårdare till. Bilden är från Mejlans brosjukhus.
Bild: Matti Myller / Yle

Bristen på vårdare och närvårdare har ökat explosionsartat de senaste två åren, visar en analys från den offentliga sektors pensionsbolag Keva.

Det är framför allt bristen på sjukvårdare som har blivit akut. År 2021 saknades 8 000 sjukvårdare i Finlands kommuner. Nu två år senare är siffran 16 600, visar Kevas analys.

Analysen baserar sig på en genomgång av utbildningsplatser, kommunalt anställda som gått i pension, lediga jobb och arbetskraftsstatistik.

Bara i Nyland skulle det behövas 6 000 sjukvårdare till. Också i Österbotten är läget svårt, och där finns det ett hål på 1 304 sjukvårdare.

Samtidigt råder svår brist på närvårdare. Det skulle behövas 8 800 närvårdare till i Finland i dag, då samma siffra för två år sedan kunde räknas i hundratal.

När det gäller läkare har situationen däremot till och med förbättrats de senaste två åren, trots att det fortfarande finns en brist.

År 2021 räknade Keva ut att det behövdes 1 035 allmänläkare till inom kommunerna, men nu visar analysen att siffran är 908.

Brist också på psykologer och socialarbetare

Bristen på psykologer och socialarbetare är proportionellt ännu större än vårdarbristen, visar analysen.

Det skulle behövas drygt 4 200 socialarbetare till inom kommunerna, då det i dag finns ungefär 7 000 pensionsförsäkrade socialarbetare hos Keva.

De pensionsförsäkrade psykologernas antal är nu 3 700 och behovet 1 800 psykologer till.

Bristen på barnträdgårdslärare är nästan lika stor som bristen på vårdare. De är 6 000 färre än de borde vara. För speciallärare skulle det finnas 2 500 jobb att fylla.

Däremot finns ett överutbud på skolgångsbiträden och kockar.

Enligt Kevas prognos är inget botemedel i sikte för arbetskraftsbristen.

”Det verkar som att ett bestående underskott har uppstått för arbetstagare i vissa yrkesområden” säger ledande expert Ismo Kainulainen i Kevas pressmeddelande.

Om vi i ett slag kunde få den nuvarande arbetskraftsbristen att försvinna, skulle utbildningssystemet och arbetsmarknaden nästan klara av att täcka det behov av ny arbetskraft som uppstår bland annat till följd av pensioneringar, beräknar Kainulainen.