Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Karisborna ska få all sin fjärrvärme från Bäljars – Raseborgs Energi bygger ny biovärmecentral som ersätter flisvärmeverket i Tallmo

Uppdaterad 01.03.2023 14:25.
Två män utomhus i mörka jackor. I bakgrunden snö.
Bildtext Frank Hoverfelt (till vänster) är vd och Ulf Bäckman fjärrvärmechef vid Raseborgs Energi. I bakgrunden ska den nya anläggningen i Bäljars byggas.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Raseborgs Energi planerar en ny biovärmecentral för fjärrvärmeproduktion i Bäljars i Karis. Den ska ersätta den gamla fjärrvärmeanläggningen i Tallmo.

Anläggningen i Tallmo har väckt kritik. Den ligger nära bostadsområdet i Tallmo och röken från anläggningen stör invånarna. Anläggningen togs i bruk år 2008 och kommer att tas ur bruk när den nya anläggningen i Bäljars tas i bruk kring årsskiftet 2024-2025.

Tallmoanläggningen kommer att finnas kvar som reservanläggning efter att den nya biovärmecentralen i Bäljars tas i bruk.

Den nya anläggningen som nu planeras ska placeras bredvid den nuvarande biovärmecentralen i Bäljars och ha en effekt på mellan sju och nio megawatt. Det är Raseborgs Energis största satsning på tio år.

Två män framför en flisvärmeanläggning. Det kommer rök ur pipan.
Bildtext Det finns från tidigare en biovärmecentral för fjärrvärmeproduktion i Bäljars i Karis. Den kallas Bio 4. I slutet av nästa år kan den få sällskap av den nya anläggningen Bio 5 vars effekt kommer att vara kring 50 procent större än Bio 4.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Investeringen kostar cirka åtta miljoner euro och kommer delvis att finansieras med lån eller annan form av extern finansiering. Raseborgs Energi har påbörjat upphandlingen av den nya centralen. Målsättningen är att investeringsbeslutet ska fattas i sommar och att den nya anläggningen ska vara färdig att tas i bruk i slutet av år 2024.

Raseborgs Energi planerar nytt fjärrvärmeverk i Bäljars i Karis

8:43

Det var inte helt självklart att det var just biovärme, det vill säga flis, som Raseborgs Energi skulle satsa på. De har undersökt olika möjligheter, bland annat solvärme, värmepumpar, borrhål, spillvärme och biokol, berättar Ulf Bäckman som är fjärrvärmechef vid Raseborgs Energi.

Flisen produceras lokalt

Valet föll ändå på biobränsle, det vill säga flis, eftersom det är förnybart och största delen av flisen som används produceras i närområdet, inom en hundra kilometers radie från anläggningen.

– Energikrisen har lärt oss att vi måste ha förmåga att producera den energi som vi behöver oberoende vad som händer, säger Frank Hoverfelt.

En lastbil tömmer flis i ett förvaringsrum.
Bildtext Flisen som används i Bäljars är närproducerad och största delen kommer från västnyländska skogar.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Raseborgs Energi har också planer på att satsa på värmeproduktion utan förbränning. De planerar en anläggning på mellan två och fyra megawatt med en stor luftvärmepump eller en elpanna. Målet är att minska förbränningen.

Flisanläggningarna behövs ändå när elpriserna är som högst, medan elen kan utnyttjas då elpriserna är lägre, uppger Hoverfelt.

Ökar inte biobränsleanvändningen

Raseborgs Energis fjärrvärmeproduktion med flis kommer inte märkbart att öka då den nya anläggningen i Bäljars tas i bruk i eftersom de samtidigt slutar använda Tallmoanläggningen.

Det kommer koldioxid också från biovärmecentralen eftersom förbränning av flis orsakar koldioxidutsläpp.

– Vi tar miljödiskussionen på allvar och vi kommer inte att öka biobränsleanvändningen, säger vd Frank Hoverfelt.

I Karis finns det närmare 300 fjärrvärmeanslutningar och kring 75 procent av centrum värms med fjärrvärme. I hela Raseborg har Raseborgs Energi kring 900 fjärrvärmeanslutningar och närmare 95 procent av flerflervåningshusen Ekenäs centrum värms med fjärrvärme.

Ett värmeverk i vintrig miljö där det kommer ut rök ur skorstenen.
Bildtext Den nuvarande anläggningen i Tallmo i Karis används fram tills den nya anläggningen i Bäljars är klar att producera fjärrvärme till Karisborna.
Bild: Petra Thilman \ Yle

På grund av det instabila världsläget i fjol fick Raseborgs Energi många nya fjärrvärmekunder. Därför satsar de också på en större panna i Bäljars. Den nya anläggningen kommer att ha en 50 procent större effekt än pannan i den befintliga anläggningen i Bäljars.

Eftersom Raseborgs Energi har fått nya kunder kommer de att kunna producera mera fjärvärme då den nya anläggningen tas i bruk. Den nya anläggningen kommer att ha en bättre verkningsgrad än den gamla anläggningen i Tallmo och därför kommer flisanvändningen knappt alls att öka.

– Fast vi producerar mera kommer vi inte att använda märkbart mera biobränsle, förklarar Frank Hoverfelt.

För att göra det möjligt att distribuera fjärrvärmen från Bäljars till Karis centrum har Raseborgs Energi byggt ett nytt rör för fjärrvärmedistributionen.

Artikeln uppdaterades under eftermiddagen 1.3 med bilderna och ljudet inne i artikeln och några meningar i texten.

Diskussion om artikeln