Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Nya bilder visar hur ”Domedagsglaciären” faller sönder underifrån – hetvattensborr tog sig genom 600 meter is

Robotkamera visar hur glaciär faller sönder på Antarktis - Spela upp på Arenan

Issmältningen i Antarktis går snabbare än forskarna hade trott. Med hjälp av en robotkamera har man kunnat ta en titt på problemet från glaciärens undersida.

Thwaites-glaciären i Västantarktis kallas ibland i forskarkretsar för ”Domedagsglaciären” för att man vet att den är en av de mest instabila glaciärerna och därför en smältrisk. Men färska forskningsrön tyder på att Thwaites-glaciären är ännu mer instabil an man trott.

En brittisk-amerikansk forskargrupp har publicerat sina färska rön om glaciären i tidskriften Nature.

Thwaites-glaciären är 192 000 kvadratkilometer stor, alltså ungefär som Finland utan Sápmi.

Sedan 1990-talet har man följt med förändringar i glaciärernas omfattning. På den tiden har den bottenfasta isen – i motsats till shelfisen i glaciärens yttre kanter, som så att säga bildar en hylla som flyter på havet – retirerat ungefär 14 kilometer.

Smälter på ytan och under vattnet

För närvarande står Thwaites-glaciären för ungefär fyra procent av den havsnivåhöjning som har observerats. Varje år mister glaciären ungefär 50 miljarder ton mer is än den återfår i nytt snötäcke.

Därför ville forskarna ta reda på mer om smälthastigheten. En av frågorna man ställde var om det går att observera förändringar i hur fort Thwaites smälter.

En första observation i de synliga delarna av glaciären tydde på att smältningen går lite långsammare än forskarna hade väntat sig. Dessvärre var resultatet från glaciärens undersida tråkigare.

Ett isfält där isen kalvar till vänster.
Bildtext Thwaites-glaciären år 2020.
Bild: LWM/NASA/LANDSAT / Alamy/All Over Press

Forskarna använde sig av robotkameran Icefin. Icefin, som ser ut som en gulsvart torped, kunde ta en titt under glaciärisen genom att man borrade ett 600 meter långt hål i glaciären med hjälp av en hetvattensborr.

Icefins kameror avslöjade att Thwaites-glaciären är betydligt bräckligare än man hade trott. Varmt havsvatten kommer åt att smälta glaciären genom sprickor och rämnor i isen. Smältningsprocessen har bildat trappstegsformationer på undersidan av isen.

Britney Schmidt, forskare vid det amerikanska Cornell-universitet, var den som styrde robotkameran med hjälp av en spelkontroll och monitorer som visade det Icefin såg under isen.

För brittiska BBC förklarar hon vad det är forskarna har kunna se med hjälp av robotkameran.

– Varmt vatten kommer åt de svagare punkterna och gör dem ännu svagare, säger Britney Schmidt.

– Det vi nu kan göra är föra in den här typen av information i våra prediktiva modeller för att förstå hur shelfisen bryts ner och när det sker.

Forskarna är nämligen övertygade om att precis samma fenomen upprepas i de andra glaciärerna i Antarktis. Det betyder att de alla är skörare än man trott.

Glaciär på Sydshetlandsöarna på Antarktis den 11 mars 2020.

Nasa-forskare: Antarktis shelfis krymper dubbelt så snabbt som man trodde

Borta är 12 biljoner ton i stället för 6 biljoner ton is.

Thwaites-glaciärens unika drag

Alla glaciärer rör sig så att deras yttre kant skjuter ut mot havet, där isen kalvar, alltså faller sönder i isberg.

Bottenfast is är precis som namnet säger den del av glaciären som sitter fast i havsbottnen. Den kallas också ibland för ankar-is, eftersom den förankrar glaciären. Så länge isen är botten fast går sönderfallet långsamt.

Om en glaciär förlorar lika mycket massa i kalvning som den återfår genom snöfall säger forskarna att glaciären är i balans.

Men Thwaites-glaciären är inte längre i balans, utan krymper. Kännetecknande för just den glaciären är att havsbottnen ställvis blir djupare ju närmare glaciärens mitt man kommer. Det betyder att det finns rum för mer varmt vatten under ismassan när linjen för den bottenfasta isen flyttas inåt. Och det leder i sin tur till att isen smälter snabbare.

– I dag håller sig Thwaites på plats bara med naglarna, säger geofysikern Robert Larter, en av deltagarna i den brittiska expeditionen, till den australiska nyhetssajten News.

– Vi kan vänta oss stora förändringar inom en liten tidsrymd.

Om hela Thwaites-glaciären smälter höjer det havsvattennivån globalt med ungefär en halv meter

Larter specificerade inte vilka de stora förändringarna är i praktiken, men glaciären smälter i allt snabbare takt.

Om hela Thwaites-glaciären smälter höjer det havsvattennivån globalt med ungefär en halv meter.

Det som är oroväckande är att även om Thwaites uppenbarligen är en av de glaciärer som smälter snabbast så pågår en liknande process även under flera andra glaciärer i Antarktis. Och många av dem är betydligt större än Thwaites-glaciären.

BBC konstaterar i en analys att glaciärsmältningen i Antarktis inte bara påverkar vattennivån i haven, utan också havsströmmar, vindar och marinekologi.

Isläget har observerats med hjälp av satelliter sedan 1990-talet och de visar att isläget i Antarktis har varierat kraftigt. Trenden går ändå mot att ismängderna minskar. I år sattes ett nytt rekord i liten ismängd.

Den här artikeln bygger på Yle Uutisets artikel Kuumavesipora sulatti 600 metriä syvän reiän jäätikköön robottikameraa varten – paljastui ilmiö, joka on käynnissä koko Etelämantereella av Yrjö Kokkonen. Översättningen är gjord av Sara Torvalds.