Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ankarhuset i Pargas föreslås bli allaktivitetshuset Villa Malmen: "Huset skulle samtidigt kunna fungera som ett vardagsrum för Pargasborna"

Fyra kvinnor som står på en trappa.
Bildtext Fia Isaksson, Anita Adolfsson, Eva Palmgren-Wickström och Tove Salovaara tror att ett allaktivitetshus skulle ha många positiva effekter på Pargas livskraft.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Ankarhuset kunde bli ett allaktivitetshus för föreningar, företag och en del av stadens personal. Stadens politiker får i mars ta del av en vision som går under namnet Villa Malmen.

Visionen för Villa Malmen har arbetats fram av Pargas stads kultur- och näringslivsenhet tillsammans med flera föreningar i staden.

Pargas stads kulturchef Fia Isaksson berättar att idén till visionen har funnits länge, och redan våren 2021 gjordes en första utredning, som tyvärr aldrig ledde till något konkret. I slutet av år 2022 gjordes en ny utredning, som nu har utmynnat i den vision som lämnats in till stadens politiker.

– Det har länge funnits en diskussion inom tredje sektorn att skapa ett hus där man kunde samla flera olika föreningar och organisationer under samma tak. Vår vision är ett hus som ska generera framtidsanda, nytänk och hållkraft. Det här är ett inlägg i den diskussion som nu förs om stadens fastighetsmassa. Alltså vad ska staden göra med alla sina fastigheter och vad för verksamhet ska finnas i dem, säger Isaksson.

Ett gult gammalt trähus.
Bildtext Ankarhuset finns i centrum av Pargas och har under årens lopp bland annat fungerat som skola och familjecenter.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Här skulle målgruppen vara från 0 till 100 år”

Intresset för huset är stort från föreningshåll och Isaksson har fått flera samtal från föreningar som är intresserade av att ha verksamhet i huset.

Tove Salovaara, verksamhetsledare för Åbolands ungdomsförbund, ser många möjligheter med ett gemensamt aktivitetshus i Pargas. Hon tycker bland annat att huset kunde fungera som kansliutrymmen för de föreningar som har egen personal, vilket skulle leda till mer samarbete och utveckling av den egna verksamheten.

– Det är också viktigt att det finns en mötesplats för föreningar. Själv representerar jag ett förbund som har 33 medlemsföreningar. Alla har inte ett föreningshus, så det här kunde fungera som ett mötesrum för dem. Huset skulle också kunna fungera som ett vardagsrum för Pargasborna. Vår konstskola har för tillfället ingen plats där man kan ställa ut barnens konst. Här kunde man ordna konstutställningar, olika klubbar och grundläggande konstundervisning, säger Salovaara.

Även Eva Palmgren-Wickström från Barnavårdsföreningen ser flera möjligheter till samarbete och att personalen exempelvis kunde hålla kurser och utbildningsdagar tillsammans.

– Den här utomhusmiljön är helt optimal för att ordna program för barn och unga eller olika verkstäder sommartid. Här kunde också finnas ett utomhuskafé. Det skulle bli en lågtröskelverksamhet lite på samma sätt som familjecenterverksamhet, men här skulle målgruppen vara från 0 till 100 år, säger Palmgren-Wickström.

Fyra kvinnor framför en lekpark.
Bildtext Både Barnavårdsföreningen och Åbolands ungdomsförbund skulle gärna använda husets gård och lekpark för att ordna olika evenemang och aktiviteter för barn och unga.
Bild: Carmela Johansson / Yle

För att ekonomin ska gå ihop behövs stadens hjälp

Anita Adolfsson har sammanställt Villa Malmens vision. I rapporten har hon bland annat tittat närmare på hur andra typer av aktivitetshus i regionen, som Konstens hus i Åbo och aktivitetshus inom social- och hälsovården i Åbo och Salo, har utvecklats och hur verksamheten finansieras. Villa Malmen skiljer sig ändå från de andra husen eftersom tanken är att det skulle finnas verksamhet från olika sektorer.

– Vi kan förstås jämföra oss med stora organisationer, men för en liten stad måste man se på annorlunda och nya möjligheter. Närdemokratin påverkas nu då social- och hälsovården övergått till välfärdsområdet. Föreningarna är de som verkar på gräsrotsnivå och ser vad som händer i samhället och ser hur både unga och äldre mår. De kan också agera snabbare än en större organisation, säger Adolfsson.

Ankarhuset är värderat till ungefär 800 000 euro. De beräknade driftskostnaderna för år 2023 är cirka 90 000 euro och med kapitalhyra är hyreskostnaden 177 000 euro per år. I en enkät som skickats ut till föreningarna i staden har föreningarna skrivit att de har möjlighet att betala ungefär 10 till 15 euro i hyra per kvadratmeter. För att ekonomin ska gå ihop behövs alltså stadens hjälp.

– Frågan är nu hur mycket politikerna tar på allvar det som står i stadens strategi om samarbete med tredje sektorn och välmående och kreativitet. Jag hoppas politikerna ser vilken betydelse ett sådant här hus kunde ha för Pargas och Pargasborna, säger Isaksson.

Ett runt fönster som man kan se in i ett klassrum med pulpeter.
Bildtext Ankarhuset har stått tomt en längre tid efter att familjecentret flyttade. Nu används huset igen av bland annat skolklasser och för Medborgarinstitutet Skärgårdens Kombis kurser. Under våren är det också möjligt att distansarbeta i huset. Det här är ändå tillfälliga lösningar.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Huset kan ha många positiva effekter för Pargas

Både Barnavårdsföreningen och Åbolands ungdomsförbund tror att ett allaktivitetshus kan ha många positiva effekter för Pargas.

– Det här är en helt ny idé som skulle sätta Pargas på kartan på ett helt annat sätt. Det finns inte många ställen som har ett kreativt center, som inkluderar tredje sektorn, företagare och stadens personal. Det är mångsidigt och annorlunda, säger Palmgren-Wickström.

– Jag tror också att det skulle finnas intresse från folk utifrån att komma hit och besöka huset. Det skulle till och med kunna bli lite av en turistattraktion. Huset ligger centralt i Pargas, folk går förbi och ser de att här finns liv och rörelse kan det potentiell locka flera besökare hit, säger Salovaara.

Politikerna i Pargas får ta del av visionen då de diskuterar stadens fastighetsmassa i mars.

Diskussion om artikeln